Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z NC z poprawą wyników w 4Q23

Skomentuj artykuł
© Paweł Kacperek - stock.adobe.com

Wiele spółek z rynku NewConnect opublikowało już raporty za 4Q23. Poniżej prezentujemy zestawienie z 4 spółkami, które poprawiły wyniki rok do roku.

 

Remor Solar Polska

Remor Solar wykazał wysokie, dwucyfrowe dynamiki poprawy wyników w 4Q23. Przychody wzrosły o 63,2% rdr., do 26,9 mln zł, a zysk na sprzedaży o 62,1% rdr., do 3,5 mln zł. Na niższych poziomach rok temu odnotowano negatywne zdarzenie jednorazowe, przez co dynamika poprawy zysku netto jest jeszcze wyższa i wyniosła 78,5% rdr. Choć spółka odnotowała istotną poprawę, również względem 3Q23, to nie udało się zrealizować rocznej prognozy. Zgodnie z nią przychody miały wynieść łącznie 110 mln zł (realizacja w 93%), a zysk netto 10 mln zł (realizacja w 62%). W komentarzu podano, że wynikało to z przesunięcia niektórych projektów na 1Q24. Dysproporcja względem realizacji przychodów i zysków jest duża, co może budzić obawy o oczekiwane rentowności. Z drugiej strony, rynek może oczekiwać relatywnie dobrego 1Q24.

 

W czwartym kwartale roku 2023 Remor Solar Polska S.A. kontynuował dynamiczny wzrost skali działania. Ambicją Spółki jest maksymalizacja efektywności działania na swoich sztandarowych rynkach oraz zdecydowane poszerzanie skali i zasięgu operacyjnego. Spółka dysponuje już profesjonalnych zespołem projektowym o kompetencjach spełniających wymogi większości rynków europejskich – przedstawiono w raporcie.

 

Na koniec ubiegłego roku, 28 grudnia 2023 roku, Remor zarejestrował spółkę zależną Remor Solar Eesti Oü w Tallinie, w Estoni (100% udziałów). Celem założenia RSE jest intensyfikacja działalności w krajach bałtyckich i Skandynawii. Utworzenie spółki estońskiej w znacznym stopniu ułatwi nawiązywanie relacji z podmiotami lokalnymi oraz pozyskiwanie i zatrudnianie pracowników ze znajomością specyfiki tych rynków. Przedmiot działalności Remor Solar Eesti będzie tożsamy z przedmiotem działania Remor Solar Polska. Spółka prowadzić będzie działalność handlową i usługową w zakresie PV w krajach Bałtyckich oraz Skandynawii.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
Przychody ze sprzedaży 5 840 4 515 13 335 20 399 16 478 22 594 16 812 36 096 26 888
Wynik na sprzedaży -18 658 1 071 4 996 2 139 1 657 1 533 2 034 3 468
Wynik operacyjny -37 634 1 058 4 990 1 724 1 597 1 554 1 952 3 280
Wynik brutto -45 476 1 066 5 037 1 762 1 532 1 549 1 881 2 885
Wynik netto -56 381 861 4 284 1 237 1 229 1 246 1 503 2 208
 
Marża na sprzedaży -0,3% 14,6% 8,0% 24,5% 13,0% 7,3% 9,1% 5,6% 12,9%
Marża operacyjna -0,6% 14,0% 7,9% 24,5% 10,5% 7,1% 9,2% 5,4% 12,2%
Marża brutto -0,8% 10,5% 8,0% 24,7% 10,7% 6,8% 9,2% 5,2% 10,7%
Marża netto -1,0% 8,4% 6,5% 21,0% 7,5% 5,4% 7,4% 4,2% 8,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie