Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta IPO Play Communications S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Ruszyła oferta publiczna jednego z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Play jest w drodze na giełdę, a wartość oferty może przekroczyć 5 mld zł. Co istotne, zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 12 lipca 2017 roku, ale do 7 lipca zostanie zastosowany przydział preferencyjny (mniejsza redukcja).

 

Play jest drugim operatorem sieci komórkowej w Polsce (mobile network operator, MNO) pod względem zarejestrowanej liczby klientów. Na koniec marca 2017 roku wyniosła ona 14,3 mln. Od 2007 roku Play zwiększył udział w rynku zarejestrowanych klientów z 4,6% do 27,6% na koniec marca bieżącego roku. Spółka posiadała ponad 50% udział w przyroście netto bazy klientów w latach 2012-2016, a w I kw. 2017 roku wyniósł on ponad 48%, co stawia spółkę na pozycji lidera. Według badań Analysys Manson Limited w 2016 roku Play osiągnął najwyższy wśród czterech największych polskich MNO indeks rekomendacji klientów – 28 (net promoter score, NPS, mierzy chęć klientów do polecania swojego obecnego operatora innym osobom na podstawie całościowej oceny doświadczeń klienta). W I kw. 2017 roku 80,5% przychodów z usług mobilnych pochodziło od klientów kontraktowych.

 

Play - rozwój
Źródło: Play Communications S.A.

 

Play - udział w rynku
Źródło: Play Communications S.A.

 

Play ocenia Polskę jako jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków telefonii komórkowej w Europie, charakteryzujący się stabilnym poziomem konkurencji. Na przestrzeni ostatnich lat spółka poprawiła rentowność między innymi dzięki rosnącemu rynkowi, zrównoważonemu otoczeniu konkurencyjnemu oraz korzystnym warunkom dla rozwoju usług mobilnych. W 2016 roku rynek telefonii komórkowej w Polsce wygenerował najwyższe przychody operacyjne spośród wszystkich segmentów rynku telekomunikacyjnego w wysokości około 26,3 mld zł. Zgodnie z badaniem PMR przewiduje się, że w latach 2017-2020 rynek będzie rosnąć średnio w tempie 1,4% rocznie. Na dzień 31 marca 2017 roku zarejestrowanych było około 52 mln kart SIM, co przekłada się na penetrację rynku komórkowego na poziomie 135,3%.

 

Play nadal dostrzega szanse na dalszy wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej w Polsce, szczególnie dzięki rosnącemu udziałowi smartfonów na rynku, co powinno wspierać dalszy wzrost wykorzystania usług związanych z transmisją danych oraz mobilnych usług szerokopasmowych, jak również dzięki wzrostowi segmentu klientów biznesowych. Spółka szacuje, że dalej będzie zwiększać średni przychód na klienta (31,4 zł w 2016 roku) i utrzymywać lub dalej obniżać niski wskaźnik odłączeń klientów (churn wyniósł w I kw. 2017 roku 0,7%).

 

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe (mln zł)

I kw. 2017 r.

I kw. 2016 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

Przychody operacyjne

1 580,8

1 442,6

6 117,6

5 436,5

4 589,7

Wynik z działalności operacyjnej

313,3

325,4

1 290,3

1 065,9

773,5

EBITDA

503,9

466,4

1 924,3

1 663,1

1 313,6

Znormalizowana EBITDA

564,2

466,9

2 035,3

1 785,7

1 435,8

Wynik brutto

61,3

220,9

926,1

705,5

415,6

Wynik netto

18,5

136,9

712,0

550,3

498,9

Przepływy operacyjne

243,4

198,7

1 587,5

1 525,1

1 182,7

Źródło: Play Communications S.A.

 

Play systematycznie zwiększa przychody operacyjne w niemal wszystkich kategoriach przychodowych. W I kw. 2017 roku spadek przychodów został odnotowany tylko w segmencie kart pre-paid – przychody wyniosły 139,1 mln zł i były niższe o 12% rok do roku. Jednak łączne przychody spółki wyniosły 1,58 mld zł, zwiększając się o 9,6% rdr. Za wzrostem przychodów podąża wzrost zysków, które rosną jeszcze szybciej, co przekłada się na coraz wyższe marże operacyjne. Marża zysku operacyjnego zwiększyła się z 16,9% w 2014 roku do 21,1% w 2016 roku. W I kw. 2017 roku spółka wykazała spadek marży do 19,8% wobec 22,6% przed rokiem. Jednak znaczna poprawa została odnotowana na poziomie marży EBITDA znormalizowanej (w uproszczeniu bez zdarzeń jednorazowych), która wzrosła do 35,7% wobec 32,4%.

 

Na poziomie zysku netto w I kw. 2017 roku zaważyły koszty finansowe. Wyniosły one 353,3 mln zł wobec 108,1 mln zł rok temu. Zwiększone koszty zostały w części zrekompensowane przychodami finansowymi w wysokości 101,3 mln zł, jednak w ostatecznym rozrachunku działalność finansowa obniżyła zyski o 252 mln zł. Na koszty finansowe złożyły się głównie koszty związane z umorzeniem pozostających w obrocie obligacji wysokodochodowych.

 

Oferta i harmonogram

W ofercie publicznej jedynym sprzedającym jest bezpośrednia spółka dominująca nad Play Communications S.A., to jest Play Holdings 1 S.a r.l. Ofercie nie będzie towarzyszyć emisja nowych akcji, a do samej spółki nie trafią żadne środki. W IPO sprzedanych zostanie nie więcej niż 121 572 621 akcji, co stanowi 48,6% w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Część akcji oferowana jest wybranym pracownikom, którzy mogą zapisywać się na akcje z 15% dyskontem na maksymalnie 668 akcji (akcje zostaną objęte umową typu „lock-up” na okres jednego roku). Cena maksymalna została ustalona na 44 zł, a zgodnie z wyliczeniami spółki w przypadku objęcia wszystkich akcji sprzedający uzyska ponad 5,2 mld zł netto (5 209,4 mln zł).

 

W przypadku inwestorów indywidualnych ważny będzie termin złożenia zapisów. Zapisy dla tej grupy inwestorów potrwają od 4 do 12 lipca 2017 roku, jednak zostaną podzielone na dwa okresy. Do 7 lipca będzie obowiązywał „Pierwszy okres przyjmowania zapisów”, podczas którego średnia stopa alokacji będzie dwukrotnie wyższa niż w „Drugim okresie przyjmowania zapisów”, który potrwa od 8 do 12 lipca (mówiąc inaczej zapisując się wcześniej inwestorzy otrzymają więcej akcji w przypadku ewentualnej redukcji zapisów). Do inwestorów indywidualnych ma trafić około 5% akcji oferowanych.

 

3 lipca 2017 roku

Publikacja prospektu, rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych

4 – 7 lipca 2017 roku

Pierwszy okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych

8 – 12 lipca 2017 roku

Drugi okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych

4 – 12 lipca 2017 roku

Przyjmowanie zapisów od uprawnionych pracowników

13 lipca 2017 roku

Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ceny i ilości akcji oferowanych

14 – 18 lipca 2017 roku

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

Do 20 lipca 2017 roku

Przydział akcji

21 lipca 2017 roku lub w zbliżonym terminie

Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i uprawnionych inwestorów

26 lipca 2017 roku

Przewidywana data zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych

27 lipca 2017 roku

Przewidywany pierwszy dzień notowań akcji na GPW

 

Polityka dywidendowa

Play chce wypłacać corocznie dywidendę i ma określoną politykę dywidendową. W 2018 roku (czyli z zysku na 2017 rok) na dywidendę ma zostać przeznaczone 650 mln zł. W kolejnych latach  na wypłatę dla akcjonariuszy ma być przeznaczane 65%-75% w uproszczeniu skorygowanej EBITDA (rocznych skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego po uwzględnieniu płatności z tytułu leasingu – szczegółowe wyjaśnienie w prospekcie emisyjnym).

 

Czynniki ryzyka

Wśród czynników ryzyka wymienionych w prospekcie Play wymienia między innymi:

 

  • polski sektor finansowy telefonii komórkowej jest bardzo konkurencyjny, a zmiany w modelu biznesowym innych operatorów i/lub zwiększony udział alternatywnych technologii mogą mieć istotny negatywny wpływ na naszą działalność,
  • sektor telefonii komórkowej podlega gwałtownym zmianom w zakresie stosowanej technologii, a nasz sukces zależy od naszej zdolności do efektywnego wdrażania nowych lub udoskonalonych technologii, ofert i usług,
  • nieutrzymanie renomy naszej marki lub naruszenie naszych kluczowych praw własności intelektualnej miałoby istotny negatywny wpływ na naszą działalność oraz wyniki finansowe,
  • domniemane istnienie zagrożenia dla zdrowia związanego z urządzeniami telekomunikacji bezprzewodowej może prowadzić do zmniejszenia korzystania z łączności bezprzewodowej lub zwiększonych trudności w pozyskiwaniu miejsc dla stacji bazowych telefonii komórkowej,
  • znaczny poziom zadłużenia i zobowiązania związane z obsługą długu Grupy mogą negatywnie wpłynąć na naszą działalność,
  • istnieją ryzyka związane z Refinansowaniem oraz Restrukturyzacją zadłużenia z 2014 roku.

 

Z pełnym prospektem emisyjnym (tylko w języku angielskim) i przetłumaczonym wstępem do prospektu można zapoznać się na dedykowanej stronie akcjeplay.pl.

 

 

Źródło: Play Communications S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie