Chat with us, powered by LiveChat

Walka o „dobry” Forex – relacja z debaty o roli i znaczeniu rynku OTC w Polsce podczas konferencji WallStreet

Skomentuj artykuł

Drugiego dnia Konferencji WallStreet 21 w Karpaczu odbył się panel dyskusyjny „Potrzeby Polski a silny krajowy rynek finansowy. Rola i znaczenie rynku OTC w kształtowaniu komplementarności inwestycyjnej”.

 

W dyskusji panelowej udział wzięli: Jarosław Dominiak (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych), Maciej Kurzajewski (Zastępca Dyrektora w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego), Piotr Sobków (Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich), Marek Wołos (Ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC instrumentów pochodnych) oraz Grzegorz Zawada (Członek Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju). Zakres tematyczny debaty obejmował: aktualny stan rynku OTC/FX w Polsce, nastawienie inwestorów do niego, sytuację prawną i oczekiwania z nim związane.

 

Wszyscy uczestnicy dyskusji podkreślili, że istotne jest posiadanie własnego, rozwiniętego rynku kapitałowego, na którym kluczową rolę odgrywają podmioty krajowe.

 

Podczas panelu zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Izbę Domów Maklerskich w bieżącym roku wśród aktywnych inwestorów posiadających otwarte rachunki w trzech największych polskich domach maklerskich działających na rynku OTC. Wyniki badań wykazały, że inwestorzy są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku nieregulowanym. Dla większości aktywnych inwestorów licencja Komisji Nadzoru Finansowego przyznana domowi maklerskiemu jest istotna, ponieważ wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa inwestowanych środków. Respondenci wskazali, że dźwignia to według nich atut rynku OTC/FX. Badanie potwierdziło także, że polscy inwestorzy odczuwają potrzebę edukacji w zakresie korzystania z instrumentów oferowanych przez rynek. Podczas panelu często odwoływano się do wyników badań. 

 

Zdaniem uczestników debaty polski rynek finansowy, w tym segment OTC/FX, jest wysoko rozwinięty. Poziom usług świadczonych przez krajowe domy maklerskie przewyższa ten oferowany przez firmy zagraniczne. Piotr Sobków zwracał szczególną uwagę na to, że na rynku regulowanym inwestorzy są znacznie bezpieczniejsi ze względu na kontrolę i nadzór instytucji świadomych lokalnych uwarunkowań. Dodatkowym atutem korzystania z usług licencjonowanych podmiotów jest stosowanie krajowych przepisów w umowach oraz możliwość łatwiejszego prowadzenia procesu ewentualnych reklamacji czy sporów prawnych ze względu na zapisy w rodzimym języku.

 

Podczas dyskusji wysunięto postulat, aby środowisko polskich domów maklerskich wypromowało swoją markę celem zachęcenia polskich inwestorów korzyściami wynikającymi z większego poziomu bezpieczeństwa związanego ze współpracą z rodzimymi brokerami.

 

Uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, że polski rynek finansowy jest dostatecznie dobrze uregulowany. Wskazywano, że nie ma konieczności tworzenia kolejnych przepisów, natomiast ważne jest efektywne egzekwowanie istniejącego prawa – na co zwracał uwagę Jarosław Dominiak.

 

W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego widać postęp we wdrażaniu przez polskie domy maklerskie wytycznych wydanych w 2016 r. dla firm inwestycyjnych działających na rynku OTC. Tym, co należałoby doprecyzować jest publikowanie danych o czasie egzekucji zleceń. W ocenie Urzędu największym wyzwaniem i jednocześnie celem na najbliższą przyszłość jest egzekwowanie prawa od firm zagranicznych, zwłaszcza nielicencjonowanych. Stąd propozycja Komisji nowelizacji przepisów i wprowadzenia możliwości blokowania stron internetowych firm działających bez właściwego zezwolenia.

 

W dyskusji wielokrotnie podkreślono konieczność zwiększenia świadomości inwestorów dotyczącej zagranicznych firm nielegalnie oferujących Polakom usługi inwestycyjne, w tym na rynku OTC/FX. Polski inwestor powinien mieć możliwość precyzyjnej identyfikacji tożsamości podmiotu, zwłaszcza w kontekście odróżnienia polskich firm inwestycyjnych od zagranicznych, zwłaszcza tych spoza Unii Europejskiej. W zagranicznych firmach ryzyko związane w inwestycjami jest niewspółmiernie wyższe. Systematyczna edukacja pozwoli na unikanie zagrożeń ze strony nielicencjonowanych podmiotów oraz poprawę wizerunku polskiego rynku kapitałowego. Większa wiedza o funkcjonowaniu rynku zachęci potencjalnych inwestorów do inwestowania na rynku kapitałowym. Świadomość inwestorów jest więc kluczowa dla rozwoju całego rynku.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie