Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 22 maja do 16 czerwca 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Ostatni miesiąc nie należał do specjalnie udanych dla polskiej giełdy, zarówno w przypadku jej większego, jak i mniejszego parkietu. Kurs zamknięcia NCIndex w dniu 16 czerwca 2017 roku ustabilizował się na poziomie 323,6 pkt i tym samym zanotował spadek o 3,67% na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. Stratę zanotowały również sWIG80 oraz WIG20, które zamknęły się na poziomie odpowiednio: 16.127,08 pkt (spadek o 0,52%) oraz 2.328,7 pkt (spadek o 1,04%). Inaczej natomiast zachował się indeks sWIG40, który w omawianym okresie odnotował niewielki wzrost o 0,22%. 

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 22 maja do 16 czerwca 2017 r. osiągnęła poziom 80,62 mln zł, co świadczy o niższej o 9,95% aktywności inwestorów względem poprzednich czterech tygodni, gdy obroty wyniosły 89,53 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 kwietnia 2016 r. – 16 czerwca 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 19 maja – 16 czerwca 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 141 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 81 spółek pozostały bez zmian, natomiast 182 spółek zanotowało spadki.


Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • GLG Pharma S.A. – na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: podpisanie umowy o współpracę z Trigon TFI, publikacja raportu okresowego za 2016 rok, oraz realizacja pierwszego etapu prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC;
  • Bioerg S.A. - na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: publikacja raportu okresowego za 2016 rok oraz aktualizacja strategii rozwoju Spółki;
  • Rajdy 4x4 S.A. - na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ publikacja raportów o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 19 maja – 16 czerwca 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

GLGPHARMA

148,38

BIOERG

125,00

RAJDY4X4

121,43

LUXIMA

100,00

MFOOD

97,14

UNITED

68,29

MILESTONE

65,75

MOBINI

61,85

FABRYKAKD

57,84

MERIT

57,20

AUXILIA

55,63

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Bloober Team S.A., The Farm 51 Group S.A. oraz Platige Image S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 22 maja – 16 czerwca 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

BLOOBER

8 696,41

FARM51

8 140,42

PLATIGE

3 400,15

RAJDY4X4

2 971,94

MINOX

2 792,28

NESTMEDIC

2 712,86

UNIFIED

2 456,06

ACREBIT

2 336,22

FABRYKAKD

2 313,84

PRIME

1 777,17

UNITED

1 743,74

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Invico S.A. w restrukturyzacji – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ: złożenie przez Zarząd Spółki wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości, rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz decyzja Zarządu GPW o warunkowym zawieszeniu obrotu akcjami Spółki w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za 2016 rok;
  • GC Investment S.A. w upadłości układowej – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ: opóźnienie publikacji raportu rocznego za 2016 rok oraz następnie informacje zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym, opublikowanych w dniu 13 czerwca 2017 r.;
  • Techmadex S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o wpłynięciu do ubezpieczyciela żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w związku z wątpliwościami dotyczącymi należytej realizacji projektu zgłoszonymi przez zamawiającego.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 19 maja – 16 czerwca 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

INVICO

-90,00

GCINVEST

-66,67

TECHMADEX

-55,87

DCD

-52,94

MOBIMEDIA

-48,15

ATONHT

-45,45

PGPPOLONI

-42,48

EXOUPOS

-40,43

LZMO

-38,46

B2BPARTNER

-36,36

OPENNET

-35,00

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie