Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta IPO GetBack S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© darren415 - Fotolia.com

GetBack działa w branży zarządzania wierzytelnościami i jest obecnie drugim co do wielkości branżowym podmiotem w Polsce. Spółka prowadzi działalność poprzez fundusze inwestycyjne zamknięte własne oraz zewnętrzne. Skupia się głównie na wierzytelnościach podmiotów z branży finansowej (głównie nieterminowo płacone kredyty i pożyczki) oraz z branży telekomunikacyjnej (głównie nieopłacone rachunki za świadczone usługi telekomunikacyjne). Spółka operuje w Polsce i w Rumunii.

 Jesteś zainteresowany ofertą akcji spółki GetBack S.A.?

Dowiedz się więcej

 


 

Na dzień 31 marca 2017 roku GetBack działał poprzez 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Wartość nominalna nabytych portfeli wyniosła 20 mld zł, z tego 10,5 mld zł w funduszach własnych. Z obsługi wierzytelności nabytych przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte pochodziło 91,3% przychodów w I kw. 2017 roku. Nabywając nowe portfele wierzytelności spółka skupia się na pakietach o wartości nominalnej 200 mln zł – 1 mld zł, a okazjonalnie angażuje się w transakcje o wartości 1 mld zł – 3 mld zł.

 

GetBack chwali się nowatorskim podejściem do zarządzania wierzytelnościami, wykorzystujący między innymi nowoczesne technologie i automatyzację w pozyskiwaniu danych kontaktowych osób zadłużonych. Stosowane przez Grupę podejście do procesu dochodzenia wierzytelności charakteryzuje się, w szczególności: (i) wysoką skutecznością w zakresie uzyskiwania i utrzymania kontaktu z osobami zadłużonymi, (ii) zdolnością do wdrożenia i utrzymania harmonogramu spłat, opartego o optymalny poziom rat z punktu widzenia wypłacalności osoby zadłużonej, (iii) bardzo niskim poziomem umorzeń dochodzonych wierzytelności, (iv) dążeniem do poprawy efektywności w każdym z elementów prowadzonego procesu oraz (v) równoległym stosowaniem sądowego i polubownego sposobu dochodzenia wierzytelności (w uzasadnionych przypadkach) – przedstawiono w prospekcie emisyjnym.

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe (mln zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

2016 rok

2015 rok

2014 rok

Przychody netto

147,2

69

422,7

206,7

107,5

Cash EBITDA

95,6

51,9

273,9

136,3

56,9

Wynik operacyjny

79,1

44,6

234,7

122,6

64,3

Wynik brutto

46,2

38,4

191,2

110

54,2

Wynik netto

57,2

37,9

200

120,1

44,1

Źródło: GetBack S.A.

 

Przełożenie na wyniki finansowe GetBacku mają inwestycje w pakiety wierzytelności. Spółka działa od 2012 roku i w tym okresie zbudowała portfel wierzytelności o wartości 20 mld zł na koniec I kw. 2017 roku. Spółka dynamicznie rozwijała się pod tym względem w początkowych latach działalności. Na koniec 2014 roku wartość nominalna obsługiwanych pakietów wynosiła 5,3 mld zł, a więc do dzisiaj zwiększyła się prawie czterokrotnie. Natomiast liczba obsługiwanych spraw zwiększyła się z 0,5 mln do 2,2 mln. W efekcie przychody podwajają się z okresu na okres, co pokazuje powyższa tabela. W I kw. 2017 roku GetBack osiągnął 147,2 mln zł przychodów netto, co jest wynikiem o 113,3% wyższym niż przed rokiem.

 

Wolniej od przychodów rosną zyski, co jest efektem dynamicznego zwiększania skali działalności. Na zyskach ciążą koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (w I kw. 2017 roku 31,9 mln zł, +161,5% rdr), usługi obce (32,8 mln zł, +355,6% rdr), czy wreszcie koszty finansowe (35,1 mln zł, +448,4% rdr). Spółka finansuje inwestycje w kolejne pakiety w znacznej części obligacjami. Długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zwiększyły się z poziomu 11,7 mln zł na koniec 2014 roku do 568,3 mln zł na koniec I kw. 2017 roku, a krótkoterminowe odpowiednio z 16 mln zł do 374 mln zł. Przez pryzmat wskaźników spółka utrzymuje stan ogólnego zadłużenia w okolicach 70-80%, natomiast wskaźnik długu netto do zysku EBITDA wzrósł z 1,8x w 2014 roku do 3,4x w I kw. 2017 roku, a wskaźnik długu netto do kapitału własnego odpowiednio z 1,8 do 2,1.

 

GetBack uzyskuje relatywnie wysokie wskaźniki rentowności, choć na tym polu I kw. 2017 roku kontynuuje spadkowe tendencje z 2016 roku. Jeszcze w 2015 roku rentowność netto spółki wyniosła 54,7% podczas gdy w 2016 roku spadła do 48%, a w I kw. 2017 roku wyniosła 35,7% wobec 54% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Podobne tendencje odnotował wskaźnik rentowności kapitału własnego, który na koniec I kw. bieżącego roku wyniósł 49,6%.

Akcjonariat przed i po ofercie oraz cele emisyjne

Historia akcjonariatu GetBacku prezentuje się całkiem ciekawie. Spółka została założona w 2012 roku, a w 2014 roku 100% udziałów kupił Idea Bank za kwotę 270 mln zł (GetBack wciąż pozostał w grupie kapitałowej kierowanej przez dr Leszka Czarneckiego). W 2016 roku Idea Bank sprzedał posiadany pakiet w spółce za 825 mln zł konsorcjum funduszy, wśród których pośrednią kontrolę nad spółką sprawują fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners. Wszystkie akcje GetBacku są w posiadaniu DNLD Holdings B.V., który jest jednocześnie akcjonariuszem sprzedającym.

 

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 80 mln akcji. W ofercie publicznej oferowanych jest 20 mln akcji istniejących, sprzedawanych przez obecnego akcjonariusza, oraz kolejne 20 mln akcji nowej emisji. Około 10% oferty przeznaczone jest dla inwestorów indywidualnych. GetBack chce pozyskać z oferty 400-500 mln zł brutto. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 27 zł za akcję, co przy uplasowaniu wszystkich akcji nowej emisji zasili spółkę kwotą 540 mln zł brutto, a wartość całej oferty może przekroczyć 1 mld zł. GetBack pozyska środki tylko ze sprzedaży akcji nowej emisji, które będą przydzielane w pierwszej kolejności. Przy cenie maksymalnej kapitalizacja całej spółki sięgnie 2,7 mld zł, co przekłada się na wskaźnik C/Z na poziomie 12,3.

 

Przy uplasowaniu na rynku wszystkich akcji oferowanych udział DNLD Holdings B.V. w kapitale zakładowym będzie wynosił 60%. Akcjonariusz ten zobowiązał się do niesprzedawania akcji w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na giełdzie (umowa typu „lock-up”).

 

Pozyskane środki z emisji GetBack zamierza przeznaczyć na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek. W scenariuszu braku atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych spółka nie wyklucza odkupywania przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte portfeli wierzytelności od zewnętrznych FIZ-ów, w odniesieniu do których spółka zarządza ich portfelami wierzytelności. Zamierzeniem zarządu jest spożytkowanie środków z emisji w okresie 9-12 miesięcy od dnia ich otrzymania. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych zdaniem zarządu okazji nabycia podmiotów prowadzących działalność podobną lub komplementarną, spółka może wykorzystać środki z emisji do sfinansowania akwizycji.

Harmonogram oferty

Do 19 czerwca 2017 roku

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

20 czerwca 2017 roku

Publikacja aneksu do prospektu z ceną maksymalna (27 zł)

26 czerwca – 3 lipca 2017 r.

Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych

4 lipca 2017 roku

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby i ceny oferowanych akcji

5 – 7 lipca 2017 roku

Okres przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych

10 lipca 2017 roku

Przydział akcji oferowanych

Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień notowań

Zapisanie akcji ferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów

Około 17 lipca 2017 roku

Zakładany pierwszy dzień notowań akcji i praw do akcji

Polityka dywidendowa i plany spółki

GetBack nie posiada polityki dywidendowej. Spółka nie wypłacała dywidendy w latach 2014-2016, a zarząd nie przewiduje rekomendowania wypłaty z zysku za 2017 rok. Wiceprezes spółki, Paweł Trybuchowski, powiedział w rozmowie z PAP, że polityka dywidendowa może zostać przedstawiona do końca bieżącego roku.

 

Z kolei prezes GetBack, Konrad Kąkolewski podsumował plany spółki do 2019 roku. Chcemy zostać liderem do końca 2019 roku pod względem aktywów, odzysków, czy pod względem ilości klientów – powiedział w rozmowie z PAP Obecnie liderem na polskim rynku jest KRUK.

 

Z prospektem emisyjnym GetBacku można zapoznać się w tym miejscu.

 

 

Źródło: GetBack S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie