Chat with us, powered by LiveChat

Skokowy wzrost zysków JSW w I kw. 2017 roku

Skomentuj artykuł
© TTstudio - Fotolia.com

Grupa JSW zarobiła „na czysto” w okresie pierwszych trzech miesiący 2017 roku 863 mln zł. Znaczna poprawa rentowności to efekt wyjątkowo wysokich cen węgla koksowego na rynkach światowych. JSW na koniec marca wykazała też więcej środków pieniężnych wraz z lokatami niż całe zadłużenie wynikające z emisji obligacji, kredytów i pożyczek.

 

Poniżej prezentujemy wybrane, dane finansowy Grupy JSW:

 

Wybrane dane finansowe (mln zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

2 376,0

1 402,2

Zysk brutto ze sprzedaży

1 131,9

70,1

Zysk na działalności operacyjnej

1 046,6

-114,8

Zysk brutto

1 062,9

-131,6

Zysk netto

863,0

-59,5

Źródło: JSW S.A.

 

Przychody ze sprzedaży w I kw. 2017 roku wzrosły w ujęciu rok do roku o 70%. Czynnikiem stojącym za tak dużym wzrostem przychodów ze sprzedaży należy upatrywać w skokowym wzroście cen węgla koksującego. Dla przykładu benchmark dla cen węgla hard (FOB Australia) wyniósł 285 USD/t wobec 200 USD/t w IV kw. 2016 roku i 81 USD/t w I kw. 2016 roku. Notowania benchmarku węgla semi-soft wzrosły rok do roku o 159%, a koksu wielkopiecowego na rynku europejskim o 106%. Spółka zaznaczyła, że tak wysoki poziom benchmarków nie przełożył się na wzrost cen koksu i stali, a do tego znacznie niższe były ceny spotowe. Skutkowało to potrzebą znalezienia kompromisu rynkowego w negocjacjach ostatecznych cen transakcyjnych z odbiorcami. Można zakładać, że różnice między uzyskanymi cenami sprzedaży produktów JSW z odbiorcami były niższe od poziomów benchmarków, ale i tak (jak widać po przychodach) były one bardzo korzystne dla polskiej spółki. W strukturze przychodów w oczy rzuca się wartość sprzedanego węgla do odbiorców zewnętrznych, która w I kw. bieżącego roku wyniosła 1 537,8 mln zł wobec 690,1 mln zł rok wcześniej. Średnia cena sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych wzrosła w ciągu roku z 313,6 zł do 823 zł, czyli o 162%.


W I kw. 2017 roku zysk brutto ze sprzedaży Grupy JSW wyniósł 1 132 mln zł, a zysk operacyjny niewiele mniej bo 1 047 mln zł. Były to wartości znacznie wyższe wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Warto podkreślić, że przy wzroście sprzedaży i zysków spadły koszty sprzedaży i administracyjne, które wyniosły odpowiednio 65,7 mln zł (vs 77,8 mln zł rok wcześniej) i 107,7 mln zł (vs 127,5 mln zł). Zysk brutto przekroczył poziom 1 mld zł (1 063 mln zł) wobec straty brutto na poziomie 132 mln zł rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 863 mln zł wobec straty netto 60 mln zł rok wcześniej.
Opublikowane przez JSW wyniki za I kw. 2017 roku były wyższy od konsensusu PAP na poziomie zysków. Na poziomie wyniku operacyjnego JSW wykazała wynik wyższy o 9,1%, a na poziomie zysku brutto o 13,3% wyższe.


Produkcja węgla w Grupie JSW wyniosła w I kw. bieżącego roku blisko 4 mln ton, co było o 0,3 mln ton słabszym wynikiem wobec I kw. 2016 roku. Z wyprodukowanego węgla 2,8 mln ton stanowił węgiel koksowy, a pozostała część to węgiel energetyczny. Jednak po uwzględnieniu wyłączenia przekazanych do SRK kopalni Krupiński i Ruchu Jas-Mos, produkcja Grupy JSW była wyższa o 8% wobec I kw. 2016 roku.


W bilansie na dzień 31 marca 2017 roku widać duży wzrost wartości aktywów obrotowych – do 3,13 mld zł z 2,42 mld zł na koniec roku 2016. Wartość środków pieniężnych skoczyła do 1,36 mld zł, a do tego jeszcze trzeba doliczyć 351 mln zł wartości założonej lokaty bankowej. Z kolei suma wszystkich zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła 1,6 mld zł i była niższa od środków pieniężnych powiększonych o lokatę. Na konferencji prasowej p.o. prezesa Daniel Ozon powiedział, że spółka zamierza dokonać przedpłaty na rzecz wierzycieli w wysokości kilkuset milionów złotych.

 

W reakcji na opublikowane wyniki finansowe, kurs akcji otworzył się z luką wzrostową i krótko po otwarciu zaatakował lokalny opór w okolicy 80 zł. Poziom ten byki próbowały już sforsować dwukrotnie. O godzinie 14:00 wzrosty wynoszą 4%, a kurs cofnął się w okolice 77 zł. Wsparciem dla kursu są odpowiednio poziomy 70 zł i 61 zł.

 

JSW - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: JSW S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie