Chat with us, powered by LiveChat

Trwa wezwanie ogłoszone przez Korporację Inwestycyjną Polskiej Farmacji na akcje Pelion po 52,33 PLN

© Kurt Kleemann - Fotolia.com

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. ogłosiła 13 marca 2017 roku publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion S.A. (dawniej POLSKA GRUPA FAMACEUTYCZNA S.A., a wcześniej Medicines S.A.). Wzywający, razem z założycielami Pelion - Jackiem Szwajcowskim i Zbigniewem Molendą, zamierza osiągnąć do 100% łącznej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i traktuje nabycie akcji Pelion jako długoterminową inwestycję strategiczną. W przypadku sukcesu Wezwania, tj. osiągnięcia przynajmniej progu 90% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający planuje przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji, a następnie wycofanie Pelion z obrotu na GPW.


Cena w Wezwaniu wynosi 52,33 PLN za jedną akcję Pelion i jest wyższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa.


Zdaniem Jacka Szwajcowskiego zaproponowana cena w wezwaniu na akcje spółki Pelion jest fair, a samo wezwanie jest rozsądną propozycją rozstania się akcjonariuszy giełdowych ze Spółką. Jego zdaniem inwestorzy powinni brać pod uwagę realną wycenę spółki uwzględniającą realne ryzyka w każdym segmencie działalności oraz obecną sytuację rynkową w branży obrotu produktami farmaceutycznymi i medycznymi w kontekście zmian legislacyjnych, głównie dotyczących aptek. Uchwalona przez Sejm i Senat nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne oznacza blokadę rozwoju i ogromne koszty dla spółki Pelion. Przywrócona na ostatnim etapie procesu legislacyjnego szkodliwa zasada „apteki dla aptekarza” dotkliwie reglamentuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i silnie upośledza konkurencję na rynku aptecznym. Nowelizacja uniemożliwia rozbudowanie sieci aptek i demoluje zasady wolnej konkurencji. Między innymi z tych powodów dalsze funkcjonowanie Pelion w reżimie spółki publicznej nie gwarantuje rozwoju firmy. Eksperci i przedsiębiorcy z branży, w tym także Pelion, alarmują, że skutki wprowadzenia zmian będą niekorzystne dla wszystkich, również dla pacjentów.


Warunkiem prawnym realizacji wezwania było uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na przejęcie przez Pana Jacka Szwajcowskiego samodzielnej kontroli nad spółką Pelion. 6 kwietnia 2017 r. Pan Jacek Szwajcowski, będący podmiotem dominującym nad Korporacją Inwestycyjną Polskiej Farmacji sp. z o. o., otrzymał bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji i tym samym spełniony został jedyny warunek prawny wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion.


Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji spółki Pelion w ramach Wezwania rozpoczęło się w dniu 31 marca i kończy w dniu 12 maja 2017 roku.


Warto podkreślić, że Pelion zdecydował się przyspieszyć publikację raportu finansowego za pierwszy kwartał 2017 r., po to żeby z informacją o wynikach inwestorzy mogli się zapoznać jeszcze przed zamknięciem terminu zapisów w wezwaniu - publikacja raportu okresowego za 1Q 2017 spółki Pelion została przesunięta z 15 maja na 8 maja. Przyśpieszenie opublikowania wyników za pierwszy kwartał gwarantuje inwestorom pełną i przejrzystą informację o spółce, zgodnie z najlepszymi praktykami, które Pelion stosuje od początku swojej obecności na giełdzie.


Terminy przyjmowania zapisów i rozliczeń transakcji zawartych w ramach Wezwania są następujące:

  • zakończenie przyjmowania zapisów 12.05.2017 r.
  • transakcja 17.05.2017 r.
  • rozliczenie 19.05.2017 r.

 

Zapisy na sprzedaż akcji w Wezwaniu przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski BZ WBK. Informacje o wezwaniu oraz adresy i godziny otwarcia punktów usług maklerskich przyjmujących zapisy znajdują się m.in. na stronie http://kipf.pl/

 

Źródło: KIPF Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie