×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Benefit Systems nie zwalnia tempa w I kw., zyski lepsze od oczekiwań

© lassedesignen - Fotolia.com

Wyniki finansowe Benefit Systems w I kw. 2017 roku okazały się lepsze od konsensusu publikowanego przez PAP. Spółka zaskoczyła osiągniętą rentownością.

 

Przychody Benefitu w I kw. bieżącego roku były zbliżone do oczekiwań, różnica wyniosła zaledwie 0,7%. Zaskoczeniem okazały się osiągnięte zyski. Zysk EBITDA wyniósł 25,4 mln zł wobec konsensusu na poziomie 20,5 mln zł (różnica 23,9%). Jeszcze mocniej od oczekiwań odbiegał zysk operacyjny – 18,3 mln zł wobec 13,8 mln zł (różnica 32,3%), a zysk netto wyniósł 14,2 mln zł wobec konsensusu 11 mln zł (różnica 28,7%).

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

220 490

172 081

28,1%

Wynik brutto na sprzedaży

Marża brutto na sprzedaży

46 432

21,1%

31 838

18,5%

45,8%

2,6 p.p.

EBITDA

Marża EBITDA

25 404

11,5%

15 570

9,0%

63,2%

2,5 p.p.

EBIT

Marża EBIT

18 308

8,3%

10 222

5,9%

79,1%

2,4 p.p.

Wynik brutto

Marża brutto

17 656

8,0%

10 635

6,2%

66,0%

1,8 p.p.

Wynik netto

Marża netto

14 053

6,4%

8 316

4,8%

69,0%

1,6 p.p.

Źródło: Benefit Systems S.A.

 

Głównym motorem napędowym wyników Benefitu są karty sportowe. W I kw. 2017 roku spółka odnotowała wzrost liczby kart sportowych w Polsce do poziomu 786,1 tys. sztuk, to jest o 42 tys. więcej niż na koniec 2016 roku i o 108,9 tys. więcej niż na koniec I kw. 2016 roku. Ponadto, spółce udało się poprawić marżę brutto na sprzedaży segmentu o 2,4 p.p., do poziomu 18,3%, co było spowodowane większym udziałem kart limitowanych oraz wyższą ceną jednostkową kart. Dynamicznie rozwijał się segment zagranicy – Benefit posiadał łącznie 81,2 tys. aktywnych kart sportowych na koniec I kw. 2017 roku. Na rynkach czeskim oraz bułgarskim skumulowany przyrost kart wyniósł ponad 48 tys. sztuk rok do roku. Z kolei na rynku bułgarskim kontynuowany jest rozwój sieci partnerów, a także prowadzone są intensywne działania sprzedażowe. Jednak ze względu na działania rozwojowe segment ten pogłębił stratę. Na poziomie EBITDA strata wyniosła 2,2 mln zł wobec straty 0,9 mln zł przed rokiem.

 

„Perspektywy dalszego rozwoju rynku fitness i kart sportowych są nadal znakomite. Według Deloitte i EuropeActive do klubów fitness, których liczba na koniec ubiegłego roku wyniosła ponad 2,5 tysiąca, uczęszcza obecnie 2,84 mln Polaków i w ciągu trzech-pięciu lat ta liczba może się zwiększyć nawet do 4 mln osób, z czego dużą część będą stanowiły osoby starsze” – napisano w sprawozdaniu zarządu.

 

W segmencie fitness spółka zwiększyła liczbę klubów fitness do 128 placówek, to jest o 57 więcej niż na koniec I kw. 2016 roku (spółka posiada różne udziały w kapitale poszczególnych klubów, z czego w przypadku Fitness Club S4 – 17 klubów, umowa warunkowa na dzień 31 marca bieżącego roku nie weszła w życie). Zysk EBITDA segmentu zwiększył się o 70% rdr i wyniósł 6,2 mln zł. Dzięki większej liczbie użytkowników platform kafeteryjnych MyBenefit oraz MultiKafeteria zysk EBITDA segmentu kafeterie wzrósł z 0,2 mln zł do 1,4 mln zł w I kw. bieżącego roku.

 

Na poziomie wyniku brutto widoczne są zwiększone koszty finansowe, co spowodowało wolniejszy wzrost zysku brutto niż zysku operacyjnego. Koszty wynikają z zaciągniętego przez spółkę zadłużenia na dalszy rozwój, w tym wyemitowanych 3-letnich obligacji w kwocie 121 mln zł. Łączne oprocentowane zadłużenie zwiększyło się rok do roku z poziomu 100,2 mln zł do 161 mln zł (+60,7% rdr), a koszty finansowe w I kw. 2017 roku wyniosły 2,1 mln zł (+89,6% rdr). Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 26,2 mln zł, a więc w pełni pokryły wygenerowany zysk EBITDA. Łączne przepływy były ujemne na poziomie 9 mln zł, a stan środków pieniężnych na koniec kwartału wyniósł 55,9 mln zł.

 


Karty MultiSport dla członków SII

Karty są dostępne wyłącznie dla pracowników firm, jednak dzięki współpracy firmy Benefit Systems i SII również dla członków Stowarzyszenia!


  

Kurs akcji Benefit Systems pozostaje w silnym trendzie wzrostowym. Najbliższym wsparciem dla notowań jest linia trendu wzrostowego, która obecnie przebiega w okolicach 870 zł. Oporem pozostaje historyczne maksimum tuż poniżej 1 000 zł.

 

Benefit Systems - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Benefit Systems S.A.