Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

W czym są lepsi inwestorzy z Singapuru

© aiisha - Fotolia.com

Mimo że terytorialnie mały, ale gospodarczo Singapur jest potęgą. Sukces osiągnął na przestrzeni 50 lat. Pod wieloma względami może być przykładem dla Polski. Także w zakresie rynku kapitałowego. Czego możemy nauczyć się od inwestorów na singapurskiej giełdzie?

 

Odpowiedź znajdziemy w ciekawym raporcie opublikowanym w zeszłym roku w Singapurze. Przygotowany został na podstawie odpowiedzi 171 inwestorów indywidualnych i 33 instytucjonalnych. Ukazane są różnice w podejściu – do sprawozdawczości finansowej, audytu i ładu korporacyjnego.

Sprawozdanie finansowe to podstawa

Dla singapurskich inwestorów sprawozdania finansowe są kluczowym źródłem informacji. 94% inwestorów instytucjonalnych i 81% indywidualnych ocenia sprawozdania jako bardzo ważne lub ważne źródło. Wskazują, że czasami użyteczność może być ograniczona – przeładowanie informacji lub objaśnienia zbyt mało przejrzyste.

Różnią się pod względem zakresu przy podejmowaniu decyzji. Obie grupy polegają na ilościowych danych – przychód netto, przepływy pieniężne, dywidenda. Ale tylko inwestorzy instytucjonalni w większym stopniu biorą pod uwagę jakościowe dane – transakcje z jednostkami powiązanymi, wartości szacunkowe, politykę rachunkowości.
Inwestorzy instytucjonalni poświęcają więcej czasu na analizę sprawozdania finansowego i w większym stopniu biorą pod uwagę wskaźniki finansowe.

 

Instytucjonalni

 

Indywidualni

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

6%

0%

3%

36%

55%

roczny raport zarządu

7%

3%

22%

31%

37%

6%

0%

0%

9%

85%

roczne sprawozdanie finansowe

4%

1%

14%

37%

44%

6%

0%

6%

30%

58%

komunikaty spółki

2%

0%

19%

40%

39%

6%

0%

6%

21%

67%

konferencje prasowe spółki / bezpośrednie spotkania

12%

3%

33%

31%

21%

15%

6%

43%

21%

15%

walne zgromadzenie udziałowców

9%

8%

25%

31%

27%

6%

3%

49%

24%

18%

raporty analityków

4%

5%

39%

33%

19%

6%

27%

49%

15%

3%

maklerzy

9%

15%

45%

22%

9%

6%

18%

40%

24%

12%

prasa, internet, media społecznościowe

1%

9%

32%

45%

13%

Tabela – źródła informacji dla inwestorów.

Audyt = zaufanie

Badanie sprawozdania finansowego zwiększa zaufanie inwestorów. Nawet pięciokrotnie w porównaniu, gdy nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Gdy biegły rewident ma problem ze sprawozdaniem finansowym – wyda inną opinię niż „bez zastrzeżeń” jest to znak ostrzegawczy dla inwestorów.
Inwestorzy mają świadomość znaczenia niezależności biegłego rewidenta dla jakości badania. Wysokość opłaty za badanie i inne usługi, długość czasu współpracy z biegłym i firmą audytorską mają znaczenie.

 

Instytucjonalni

 

Indywidualni

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

0%

6%

12%

55%

27%

długość współpracy spółki z firmą audytorską

8%

5%

26%

43%

18%

0%

6%

27%

43%

24%

długość współpracy spółki z biegłym rewidentem z firmy audytorskiej

8%

4%

24%

43%

21%

0%

9%

15%

52%

24%

suma opłat za badania dla firmy audytorskiej lub innych firm w sieci

8%

7%

23%

43%

19%

0%

6%

15%

24%

55%

suma opłat za usługi inne niż badania dla firmy audytorskiej lub innych firm w sieci

8%

5%

29%

39%

19%

0%

6%

18%

40%

36%

rodzaj usług innych niż badania świadczonych przez firmę audytorską lub inne firmy w sieci

8%

5%

27%

38%

22%

 Tabela – czynniki jakie biorą inwestorzy pod uwagę przy ocenie niezależności audytora.

Zarządzanie też ma znaczenie

Inwestorzy instytucjonalni w porównaniu do indywidualnych częściej analizowali zasady ładu korporacyjnego spółki przed podjęciem decyzji – 76% do 54%.
Obie grupy inwestorów przy ocenie ładu korporacyjnego spółki koncentrują się na kwalifikacjach/ doświadczeniu członków rady, wynagrodzeniu członków rady/ kadry zarządzającej, zarządzaniu ryzykiem i kontroli wewnętrznej.
Ogólnie jednak inwestorzy instytucjonalni są bardziej dociekliwi w ocenie ładu korporacyjnego spółki.

 

Instytucjonalni

 

Indywidualni

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

15%

46%

27%

9%

3%

różnorodność płci w radzie*

15%

41%

29%

10%

5%

3%

9%

52%

30%

6%

liczba członków rady

11%

15%

37%

28%

9%

3%

0%

12%

46%

39%

liczba niezależnych członków rady

6%

9%

26%

43%

16%

3%

0%

15%

52%

30%

długość kadencji członków rady

8%

7%

28%

40%

17%

3%

0%

12%

39%

46%

kwalifikacje/ doświadczenie członków rady

4%

2%

17%

41%

36%

3%

6%

9%

27%

55%

wynagrodzenie członków rady/ kadry zarządzającej

4%

2%

23%

42%

29%

3%

3%

18%

40%

36%

kwestie dot. komitetów audytu

7%

1%

25%

45%

22%

3%

0%

18%

40%

39%

zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna

6%

1%

16%

44%

33%

3%

0%

30%

43%

24%

audyt wewnętrzny

6%

2%

25%

44%

23%

Tabela – czynniki jakie biorą inwestorzy pod uwagę przy ocenie ładu korporacyjnego.

 

* Rada – jako pojęcie jest używane w odniesieniu do systemu anglosaskiego, gdzie ma ona funkcje nadzorcze i zarządcze w odróżnieniu do rozwiązań w Polsce, gdzie jest podział na radę nadzorczą i zarząd.

 


Autor jest urzędnikiem w Ministerstwie Finansów. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W jego zainteresowaniach zawodowych pozostają m.in. zagadnienia związane z ładem korporacyjnym i regulacją działalności rynków finansowych. Informacje i opinie zawarte w artykule są jego własne i w żadnym zakresie nie mogą być utożsamiane z Ministerstwem Finansów.

 

Źródła:
Raport opracowany wspólnie przez władze publiczne, organizację zawodową i środowiska akademickie w Singapurze jest dostępny w j. angielskim na stronie:  https://www.acra.gov.sg/Into_the_Minds_of_Investors/