Chat with us, powered by LiveChat

Raport z debiutu – M-Trans S.A.

Skomentuj artykuł
© Tomasz Zajda - Fotolia.com

Nazwa spółki: M-Trans S.A.
Rok założenia: 2002
Strona www: www.mtrans.co

Data debiutu: 3 kwietnia 2017 r.
Sektor: transport
Ticker: MTS

 

Opis działalności: W pierwszych latach prowadzonej działalności, poprzednik prawny Emitenta świadczył usługi transportowe oraz logistyczne tylko na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. W 2008 roku poprzednik prawny Emitenta podjął decyzję o poszerzeniu terytorium prowadzonej działalności o rynki zagraniczne i w związku z powyższym pozyskał właściwą licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Po uzyskaniu licencji poprzednik prawny Emitenta rozpoczął współpracę z odbiorcami usług z Niemiec, Łotwy, Litwy i Szwecji. Aktualnie kluczowym elementem działalności prowadzonej przez Emitenta jest świadczenie specjalistycznych usług transportu drogowego rzeczy realizowanych przy wykorzystaniu floty ciężarowej wyposażonej w sprzęt specjalistyczny umożliwiający sprawne i bezpieczne transportowanie istotnych gabarytowo materiałów wraz ich przeładunkiem, tj. hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS). Dźwig samochodowy HDS, jest to rodzaj żurawia samochodowego o istotnym zaawansowaniu technologicznym.. Jest to montowane na podwoziu samochodu ciężarowego urządzenie, którego celem jest m.in. załadunek oraz rozładunek elementów o istotnej wadze.

 

Kapitalizacja: 10.419.640,00 zł (wg kursu zamknięcia na debiucie)
Wartość oferty: 1.356.196,00 zł
Koszty emisji: 30.000,00 zł/ 2,21% wartości oferty

 

Przychody za 2016 r.*: 6.125.712,65 zł
Zysk netto za 2016 r.*: 666.919,37 zł
Kapitał własny*: 3.190.278,64 zł
* dane niezaudytowane za I-IV kwartał 2016 r.

 

Cena/Zysk: 7,16(wg kursu odniesienia na debiucie)
Cena/Wartość księgowa: 1,50 (wg kursu odniesienia na debiucie)

 

Kurs odniesienia: 0,35 zł
Kurs otwarcia: 0,70 zł
Kurs zamknięcia: 0,77 zł
Wolumen obrotu: 1.809.287 szt.

 

Autoryzowany Doradca: EBC Solicitors S.A..
Animator: Ipopema Securities S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

 

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ
Minox S.A. 71,60% / 71.60%
Pozostali 28,40% / 28,40%

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie