Chat with us, powered by LiveChat

Pelion przyspiesza publikację wyników w związku z wezwaniem na jego akcje

Skomentuj artykuł
© pavelkubarkov – fotolia.com

Zarząd firmy Pelion, aby ułatwić akcjonariuszom podjęcie decyzji o ewentualnym udziale w ogłoszonym wezwaniu do sprzedaży akcji tej spółki, postanowił wcześniej opublikować raport okresowy za I kwartał 2017 roku. 

 

Wezwanie na akcje Pelion ogłosiła w połowie marca bieżącego roku Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji. Wzywający wraz z podmiotem dominującym, Jackiem Szwajcowskim, a także działającym z nim w porozumieniu Zbigniewem Molendą, posiada obecnie 25,77% akcji spółki, dających 54,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Ich zamiarem jest skupienie wszystkich pozostałych akcji spółki, czyli osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Jak napisano w treści wezwania, wzywający traktuje nabycie akcji jako długoterminową inwestycję strategiczną. Jego intencją, w przypadku osiągnięcia progu 90% ogólnej liczby głosów, jest przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Ponadto zamiarem jest zniesienie dematerializacji akcji Pelion i wycofanie ich z obrotu giełdowego.

 

Zapisy na akcje składać będzie można od 31 marca do 12 maja 2017 roku. Cena w wezwaniu ustalona została na poziomie 52,33 zł, podczas gdy obecne notowania spółki kształtują się na poziomie około 60 zł. Kurs zamknięcia na sesji giełdowej dzień przed ogłoszeniem wezwania ustalony został natomiast na poziomie 54 zł.

 

Pelion – wykres kursu akcji i cena zaproponowana w wezwaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Zarząd spółki przyspiesza publikację wyników

W związku z ogłoszonym wezwaniem na akcje Pelion Zarząd tej spółki podjął decyzję o przyspieszeniu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku.

 

Zgodnie z pierwotnymi planami, przekazanie wyników finansowych emitenta miało nastąpić 15 maja 2017 roku. Moment publikacji wypadałby jednak 3 dni po ostatnim dniu, kiedy można składać zapisy w ogłoszonym wezwaniu. Aby akcjonariusze Pelion mogli zapoznać się z aktualnymi danymi finansowymi tej spółki jeszcze przed podjęciem decyzji o ewentualnym udziale w wezwaniu, Zarząd emitenta zmienił datę publikację kwartalnego raportu na 8 maja 2017 roku.

 

Chciałbym podkreślić, że traktujemy równo wszystkich akcjonariuszy, także indywidualnych i dokładamy wszelkich starań, żeby inwestorzy mieli pełne informacje o sytuacji w spółce Pelion, niezbędne do podjęcia decyzji o odpowiedzi na ogłoszone wezwanie. Miedzy innymi z tego względu spółka Pelion zdecydowała się przyspieszyć publikację raportu finansowego za pierwszy kwartał 2017 r., po to żeby z informacją o wynikach inwestorzy mogli się zapoznać jeszcze przed zamknięciem terminu zapisów w wezwaniu (publikacja raportu okresowego 1Q 2017 spółki Pelion została przesunięta z 15 maja na 8 maja, natomiast ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje spółki Pelion w wezwaniu wypada 12 maja). Przyśpieszenie opublikowania wyników za pierwszy kwartał gwarantuje inwestorom pełną i przejrzystą informację o spółce, zgodnie z najlepszymi praktykami, które Pelion stosuje od początku swojej obecności na giełdzie. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z warunkami wezwania, w przypadku otrzymania stosownej zgody od UOKiK, nie jest możliwe przedłużenie terminu zapisów – skomentował Jacek Dauenhauer, Wiceprezes Zarządu Pelion S.A.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie