Chat with us, powered by LiveChat

HubStyle skoncentruje się na markach Sugarfree i Cardio Bunny, zawiesza pozostałe projekty

Skomentuj artykuł
© kegfire - Fotolia.com

HubStyle dokonał aktualizacji strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017-2018. Spółka będzie kontynuowała intensywny rozwój segmentu sprzedaży odzieży opartego o marki własne. Projekty, które generowały negatywne wyniki w 2016 roku zostaną zawieszone – Emente, Freakylicks i Kragelman.

 

Aktualizacja strategii podyktowana jest realizacją kluczowych jej elementów przedstawionych w raporcie z czerwca 2015 roku, a także koniecznością dostosowania do aktualnych uwarunkowań rynkowych. Podstawowe założenia aktualizacji strategii to:

 

  • koncentracja na budowie skali sprzedaży marek własnych w segmencie lifestyle,
  • koncentracja na markach Sugarfree i Cardio Bunny (wygenerowały około 92% przychodów w segmencie sprzedaży odzieży) oraz dalszy ich rozwój poprzez poszerzenie głębokości i szerokości oferty produktowej, działania marketingowe zwiększające rozpoznawalność marek, wprowadzanie dalszych funkcjonalności i ułatwień dla klientów,
  • rozwój skalowalnej infrastruktury e-commerce według najlepszych praktyk na rynku, w celu poprawy efektywności i kluczowych wskaźników biznesowych,
  • zawieszenie projektów, które nie przekładają się w ocenie Zarządu na dynamiczny wzrost przychodów Grupy i jej pozycji rynkowej, to jest Emente, Freakylicks oraz Kragelman i generowały negatywne wyniki w 2016 roku.

 

Zarząd Hubstyle dodał, że w jego ocenie zarówno rynek e-commerce w modzie jak i segment klientów, do których swoją ofertę kieruje Sugarfree i Cardio Bunny, charakteryzują się obecnie dynamicznym trendem wzrostowym. Finansowanie na realizację strategii spółka pozyska ze sprzedaży aktywów, które nie są obecnie postrzegane przez zarząd HubStyle jako kluczowe bądź w drodze emisji dłużnych instrumentów finansowych.

 

Spółka poinformowała również o dokonanych odpisach aktualizujących, które wpłyną na wyniki w 2016 roku, w tym między innymi w kwocie 195 tys. zł z tytułu niższych niż zakładano wyników sprzedażowych nowych marek oraz zawieszenia kontynuowania części projektów. Kolejne odpisy dotyczą należności i zapasów w kwocie odpowiednio 22 tys. zł i 118 tys. zł. Z kolei w segmencie usług e-commerce spółka dokonała odpisu w wysokości 406 tys. zł, ale również odwróciła wcześniej utworzone odpisy w kwocie 4,38 mln zł. Łącznie na poziomie skonsolidowanym dokonane odpisy powiększą wyniki o 3,6 mln zł, a na poziomie jednostkowym 1,1 mln zł. Po trzech kwartałach 2016 roku HubStyle wypracował 15,1 mln zł przychodów przy stracie netto na poziomie 2,4 mln zł.

 

Przypomnijmy, że strategia spółki z czerwca 2015 roku koncentrowała się wokół marki Sugarfree i szybko rosnących segmentach rynku e-commerce, w tym poprzez inwestycje organiczne w mannowe marki własne, a także selektywne akwizycje.

 

Po aktualizacji strategii kurs akcji HubStyle lekko zniżkował w początkowej fazie sesji (-0,5%). Aktualnie cena ponownie walczy ze wsparciem na poziomie 2 zł, a wybicie poniżej otworzy drogę do testowania 1,5 zł. Na moment obecny cały czas można mówić o korekcie wzrostów, które rozpoczęły się w czerwcu 2015 roku (kurs wzrósł w ciągu roku z okolic 0,5 zł do ponad 3,5 zł).

 

HubStyle - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: HubStyle S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie