×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Agora podała wyniki finansowe za IV kwartał 2016 roku

© fotolia.com – BillionPhotos.com

W ostatnim kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa Agora wypracowała 340,3 mln zł przychodów i 49,1 mln zł zysku EBITDA. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był nieco niższy od oczekiwań analityków i wyniósł 10,2 mln zł.

 

Zestawienie skonsolidowanych wyników finansowych Agory oraz ich odniesienie do konsensusu PAP przedstawia poniższa tabela.

 

IV kwartał 2016 r. (mln zł) Wyniki finansowe Konsensus PAP
Przychody ze sprzedaży 340,3 348,0
Wynik EBITDA 49,1 43,5
Wynik EBIT 24,7 18,9
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10,2 13,5

Źródło: Agora SA, PAP.

 

Jak podała Agora, wyniki czwartego kwartału Grupy znalazły się pod wpływem zdarzeń o charakterze jednorazowym. Skonsolidowany zysk operacyjny o 6,9 mln zł obniżyły rezerwy związane z realizowanym procesem zwolnienia grupowego. Natomiast pozytywnie na wynik EBIT wpłynęły zysk osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości spółki w Łodzi (6 mln zł) oraz zysk ze sprzedaży części udziałów w spółce zależnej Green Content (10,5 mln zł). Ponadto wynik netto Grupy Agora został pomniejszony o 7,1 mln zł kosztów finansowych ze względu na aktualizację wyceny zobowiązań z tytułu opcji put przyznanych akcjonariuszom i udziałowcom niekontrolującym spółek zależnych.

 

Skonsolidowane przychody Agory za cały 2016 rok były na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniosły 1,2 mld zł. 

W tym samym okresie wynik EBITDA obniżył się z poziomu 120,7 mln zł do 114,9 mln zł, a wynik operacyjny z poziomu 18,7 mln zł do 16,7 mln zł. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był natomiast 16,6 mln zł na minusie wobec zysku równego 12,7 mln zł w 2015 roku.

 

(mln zł) I-IV kw. 2016 r. I-IV kw. 2015 r.
Przychody ze sprzedaży 1 198,4 1 189,3
Wynik EBITDA 114,9 120,7
Wynik EBIT 16,7 18,7
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (16,6) 12,7

Źródło: Agora SA.

 

Pogorszenie wyników finansowych Grupy Agora w minionym okresie to w dużej mierze skutek spadków odnotowywanych w jej segmencie prasowym. W 2016 roku strata na poziomie operacyjnym w tym obszarze działalności wyniosła 2,8 mln zł wobec 17,2 mln zł zysku wykazanego rok wcześniej. Wyraźnie słabszy okazał się także wynik operacyjny segmentu Druk, który był 7,7 mln zł na minusie wobec 2,3 mln zł zysku wypracowanego w 2015 roku. Z drugiej strony, poprawa wyników nastąpiła w segmentach Film i Książka (wzrost EBIT z 23,6 mln zł do 27 mln zł) oraz Reklama Zewnętrzna (wzrost EBIT z 17,1 mln zł do 24,9 mln zł). 

 

Wśród czynników, które mogą mieć istotny wpływ na wynik operacyjny Grupy w 2017 roku, Agora wymieniła sprzedaż nieruchomości w Warszawie (dodatni wpływ na EBIT szacowany jest na ok. 8 mln zł), a także nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która może wpłynąć na wzrost kosztów operacyjnych segmentu Film i Książka o około 8-10 mln zł w stosunku do 2016 roku. Ponadto wpływ na wynik netto Grupy będzie miała konsolidacja metodą praw własności wyniku spółki Green Content, która w grudniu minionego roku uruchomiła kanał telewizyjny METRO w ramach MUX-8. Jednocześnie Agora ma zamiar dalej rozwijać wydawnictwa w formie cyfrowej, co wraz z podejmowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi ma w dłuższym terminie pozwolić ustabilizować wyniki finansowe segmentu Prasa, a także będzie kontynuować rozwój sieci kin Helios, licząc na powtórzenie wyniku frekwencyjnego z 2016 roku.

 

Agora – wykres kursu akcji
Źródło: AmiBroker.

 

W piątek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu kwartalnego, notowania Agory znajdują się na niewielkim minusie. Około południa warszawscy inwestorzy skłonni są płacić za jedną akcję tej spółki 14,21 zł w porównaniu do czwartkowego kursu zamknięcia na poziomie 14,26 zł. Od początku 2017 roku rynkowa wartość Agory zwiększyła się natomiast o ponad 13%.

 

Zobacz też:

Raport analityczny SII – Agora restrukturyzuje segment prasy i rozwija pozostałe obszary działalności