Chat with us, powered by LiveChat

Tarczyński podpisał umowę z Jeronimo Martins Polska na 80 mln zł

Skomentuj artykuł
© Justyna Kaminska - Fotolia.com

Tarczyński poinformował o podpisaniu z Jeronimo Martins Polska (właścicielem sieci Biedronka) umowy sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę. Szacunkowa wartość zawartej umowy w okresie 12 miesięcy wynosi 80 mln zł.

 

Spółka poinformowała, że obecnie wartość współpracy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły i ostatecznie może różnić się od podanego szacunku. Umowa stanowi ponadto kontynuację współpracy między stronami, realizowanej od 15 września 2016 roku. Zarząd spółki traktuje współpracę z Jeronimo Martins Polska jako jeden z głównych kanałów dystrybucji swoich produktów, który ma istotny udział w sprzedaży oraz wpływ na obecne i przyszłe przychody i wyniki finansowe.

 

Po trzech kwartałach 2016 roku Tarczyński wypracował 464,8 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 398,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+16,5%). Zysk operacyjny wyniósł natomiast 16,7 mln zł wobec 26 mln zł (-36%). Spadek zysku operacyjnego był efektem zwiększonych kosztów, w tym kosztów własnych sprzedaży (pomimo większych przychodów spółka odnotowała niemal identyczny zysk brutto na sprzedaży) i spadku pozostałych przychodów operacyjnych. Spółka tłumaczyła spadek zysków wzrostem cen wieprzowiny na rynkach europejskich, deprecjacją złotówki w stosunku do euro, wyższym kosztem zużycia materiałów i energii, a także większą amortyzacją w związku z podjętymi inwestycjami rozbudowy zakładu w Ujeźdźcu Małym oraz zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Natomiast wyniki za trzy kwartały 2015 roku zostały wsparte dodatkowym zyskiem w postaci otrzymanego odszkodowania w wysokości 3,1 mln zł. Zysk netto wyniósł 11,6 mln zł wobec 20,5 mln zł (-43%).

 

Kurs akcji spółki porusza się w szerokim kanale bocznym 11 zł – 14 zł. Kierunek wybicia z tej konsolidacji będzie kluczowy w średnim terminie.

 

Tarczyński - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Tarczyński S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie