Chat with us, powered by LiveChat

Są zatrzymani w głośnej sprawie spółki PCZ

Skomentuj artykuł
© Skyward Kick Prod. - Fotolia.com

Minęło blisko półtora roku od momentu kiedy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do prokuratury zawiadomienie w związku z podejrzeniem licznych nadużyć i naruszeń prawa jakie mogły mieć miejsce w grupie kapitałowej Polskie Centrum Zdrowia S.A. (PCZ S.A.), w szczególności dotyczących ewentualnego wyprowadzania i obciążania majątku oraz innych działań na szkodę wierzycieli PCZ S.A. Zawiadomienie było złożone na rzecz licznej grupy pokrzywdzonych obligatariuszy. O efektach swojej pracy Prokuratura Krajowa powiadomiła w obszernym komunikacie z dnia 9 grudnia 2016 r. zamieszczonym na jej stronie internetowej, a także w wypowiedziach dla prasy i telewizji. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa 4 osobom zajmującym kluczowe stanowiska w spółce PCZ S.A. i podmiotach powiązanych postawiono liczne zarzuty przestępstw gospodarczych. W ramach prowadzonego śledztwa, złożony został również wniosek o zastosowanie wobec 4 podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd w całości uwzględnił ten wniosek.

 

Łącznie niemal 600 poszkodowanych

 

Jak wskazuje Robert Tomankiewicz naczelnik Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej „Zachęcano osoby fizyczne i prawne do inwestowania pieniędzy, przy wprowadzaniu w błąd co do faktycznej sytuacji finansowej spółki”[1]. „Była to absolutna bańka mydlana, pompowana przez zabiegi księgowe” – stwierdza z kolei Marcin Kucharski prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej[2]

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi kilka dni temu przez Roberta Tomankiewicza „Dolnośląski wydział zamiejscowy prokuratury Krajowej wspólnie z komendą wojewódzką policji we Wrocławiu prowadził postępowanie dotyczące spółki PCZ. W toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie czterech osób, które w różnych okresach czasu pełniły funkcje zarządcze w spółce PCZ, bądź też innych spółkach grupy kapitałowej PCZ. Osobom, którym postawiono zarzuty dotyczą oszustw na szkodę 598 osób - obligatariuszy spółki PCZ. Łączna wartość wyłudzonego od tych osób mienia to kwota ponad 59 mln zł. Kolejny zarzut dotyczy wyłudzenia kredytu bankowego w kwocie 20 mln zł. Postawiono również zarzut wyprowadzania majątku ze spółki PCZ, co doprowadziło ostatecznie do upadłości spółki ze szkodą dla wierzycieli, zarzut faworyzowania określonych wierzycieli, kosztem faworyzowania innych oraz zarzut prania brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści z czynów zabronionych”.

 

Poniżej przedstawiamy pełną treść komunikatu Prokuratury Krajowej w sprawie PCZ

 

KOMUNIKAT PROKURATURY KRAJOWEJ

 

Zarzuty i areszt dla właścicieli spółki Polskie Centrum Zdrowia

 

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące oszustw i działań na szkodę wierzycieli spółki Polskie Centrum Zdrowia S. A. oraz prania pieniędzy pochodzących z tych czynów na kwotę około 80 milionów złotych.

 

Jaki był mechanizm przestępczy

 

W ramach tego postępowania w dniu 6 grudnia 2016 roku zarzuty prania pieniędzy i szeregu przestępstw gospodarczych, popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przedstawiono 4 osobom zajmującym kluczowe stanowiska w spółce PCZ S.A. i podmiotach powiązanych.

 

Mechanizm przestępczy, wykorzystywany przez członków tej grupy, polegał na wykreowaniu dobrego wizerunku firmy PCZ S.A. w oparciu o nierzetelne dane księgowe, błędne sprawozdania finansowe i niezgodne ze stanem rzeczywistym komunikaty przedkładane na rynek kapitałowy. Spowodowało to, że szereg inwestorów zakupiło obligacje spółki. Pomimo zaistnienia szeregu niekorzystnych dla spółki okoliczności, inwestorom nie składano wymaganych przepisami informacji, podtrzymując ich w mylnym przekonaniu o dobrej kondycji spółki. Równolegle z tymi działaniami dochodziło do systematycznego wyprowadzania rzeczywistego majątku spółki. Polegało to na zawieraniu niekorzystnych umów dotyczących nieruchomości, nieuzasadnionych ekonomicznie transferów środków finansowych itp. Doszło również do przetransferowania znaczących środków na rzecz podmiotów - firm i fundacji - będących w bezpośrednim zarządzaniu głównego organizatora procederu – Romualda Ś.

 

Zabezpieczono pokaźny majątek

 

Podczas zatrzymania podejrzanego Romualda Ś. ujawniono i zabezpieczono znaczące ilości kosztowności, pieniędzy, a przede wszystkim luksusowych pojazdów i nieruchomości. Z uwagi na ilość ustalonego majątku mogącego pochodzić z przestępstw, aktualnie trwa ich analiza i oględziny. Umożliwi to wydanie kompleksowej decyzji w przedmiocie dowodów rzeczowych i zabezpieczeń majątkowych, mających kluczowe znaczenie dla ewentualnego zabezpieczenia roszczeń osób i podmiotów pokrzywdzonych w sprawie.

 

W ramach prowadzonego śledztwa prokurator z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu złożył wniosek o zastosowanie wobec 4 podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd w całości uwzględnił ten wniosek prokuratora.

Wielowątkowe postępowanie jest kontynuowane, a w sprawie nie można wykluczyć potrzeby przeprowadzenia kolejnych, adekwatnych do zaistniałych okoliczności, czynności procesowych.

 

Skuteczna realizacja celów postępowania karnego była możliwa dzięki doskonałej współpracy z KWP we Wrocławiu oraz GIIF.

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa[3]

 

 

 

 

 


[1] Wrocław.wyborcza.pl, artykuł z dnia 8.12.2016 r. pt. Jeden z najbogatszych Polaków zatrzymany. Oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, autor: Mateusz Kokoszkiewicz), źródło: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,21088388,pranie-brudnych-pieniedzy-i-wyludzenia-kredytu-w-pcz-sa-aresztowani.html .

[2] Puls Biznesu, artykuł z dnia 8.12.2016 r.pt. Jeden z najbogatszych Polaków aresztowany, autor: Magdalena Wierzchowska

[3] Prokuratura Krajowa, notka prasowa, pt. 9.12.2016 r. pt. „Zarzuty i areszt dla właścicieli spółki Polskie Centrum Zdrowia:, źródło: http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zarzuty-i-areszt-dla-wlascicieli-spolki-polskie-centrum-zdrowia.html#.WFpNoY-cFdh  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie