Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych KSG Agro, bieżącej sytuacji w Grupie oraz perspektyw

© denis_333 - Fotolia.com

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników finansowych KSG Agro, bieżącej sytuacji w Grupie oraz perspektyw 

23 listopada

godzina 12:00

KSG Agro

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Sergiej MazinSergiej Mazin

Sergiej Mazin jest członkiem Rady Dyrektorów od marca 2011 roku i jest odpowiedzialny za zarzadzanie operacyjne w Spółce. Jest również dyrektorem generalnym ukraińskiego holdingu Grupy, działającego pod firma LLC UAHE No. 2. Wcześniej pełnił funkcje dyrektora finansowego Spółki. Rozpoczął karierę w branży rolniczej w 2000 roku, stajać się współzałożycielem spółki z branży rolniczej, działającej pod firma „Diya”. Posiada również szerokie doświadczenie w dziedzinie zarzadzania, zgromadzone w spółkach „MIR” LLC oraz „Diya” LLC, gdzie przez ponad dziesięć lat zajmował stanowiska menedżerskie najwyższego szczebla. Mazin posiada wyższe wyksztalcenie – jest absolwentem Instytutu Inżynierii Transportu Kolejowego w Dniepropetrowsku (1985).

Opis spółki:

KSG Agro jest jedna z największych, zintegrowanych pionowo Grup branży rolniczej w rejonie Dniepropietrowska i Charkowa, działająca w niemal wszystkich segmentach rynku rolniczego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych oraz w segmencie hodowli trzody chlewnej.


Grupę tworzy kilkadziesiąt przedsiębiorstw, zlokalizowanych głównie w rejonie Dniepropietrowska, charakteryzującym się wysokiej jakości czarnoziemami. Obecnie łączny areał należący do spółek z Grupy to ok. 33 tys. ha.


W roku 2015 Grupa osiągnęła 19,3 mln USD przychodów, natomiast w 1Q 2016 przychody wyniosły 4,7 mln USD.

 


Zapis czatu inwestorskiego


Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z KSG Agro, który odbędzie się 23 listopada (środa) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Sergiej Mazin, Członek Rady Dyrektorów KSG Agro. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Witamy Państwa na czacie z Siergiejem Mazinem, członkiem Rady Dyrektorów KSG Agro. Zapraszamy do zadawania pytań

 

guest: Jakie są obecnie główne źródła przychodów i jak to się możne zmienić w przyszłości? który segment jest najbardziej perspektywiczny-najbardziej dochodowy?

 

Sergiej Mazin: Główne źródła przychodów pozostały niezmienne : hodowla roślin i hodowla świń i te segmenty będą się składać na większość naszej sprzedaży w przyszłości. Oba segmenty są równie ważne i podobnie marżowe

 

Ds257: Co było powodem zwiększenia zatrudnienia o 154 pracowników w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy ?

 

Sergiej Mazin: W tym roku ze względu na warunki pogodowe siew zbóź zimowych zakończył się dopiero w październiku, czyli w 4 kwartale. W związku z tym raportowana liczba osób zatrudnionych na koniec 3 kwartału była wyższa w porównaniu do 2015. Jest to jedynie efekt sezonowy.

 

Bazylek: Jakby Pan ocenił III kwartał, co udało się zrobić a czego nie?

 

Sergiej Mazin: Oceniamy III kwartał pozytywnie, nasza sprzedaż wzrosła o 45% w porównaniu do III kwartałów 2015. Udało się wypracować dodatni zysk. Udało nam się wystartować także z eksportem świń do Gruzji

 

guest: ile % przychodów stanowi obecnie eksport? Jakie są tendencje?

 

Sergiej Mazin: Eksport w 9 miesiącach wynosił 24% wobec 3% rok wcześniej. Pracujemy nadal nad zwieszaniem eksportu w sprzedaży. Sprzedajemy zboże do Omanu, świnie sprzedajemy do Gruzji. Sprzedaż eksportowa jest realizowana w USD.

 

guest: ile % przychodów stanowi obecnie eksport? Jakie są tendencje?

 

Sergiej Mazin: Eksport w 9 miesiącach wynosił 24% wobec 3% rok wcześniej. Pracujemy nadal nad zwieszaniem eksportu w sprzedaży. Sprzedajemy zboże do Omanu, świnie sprzedajemy do Gruzji. Sprzedaż eksportowa jest realizowana w USD.

 

Ds257: Co jest powodem tak wysokiego poziomu kosztów operacyjnych ?

 

Sergiej Mazin: Koszty operacyjne (COGS) wynikają ze wzrostu sprzedaży, procentowo są na poziomie podobnym jak rok temu

 

Inwestor: Jak idzie działalność w IV kw. 2016 roku?

 

Sergiej Mazin: Cele strategiczne pozostają takie same jak poprzednio, tj. poprawa efektywności operacyjnej, obniżenie kosztów, zmniejszanie zadłużenia, rozwój sprzedaży eksportowej

 

francuz: Jakie są plany dot. wzrostu areału Grupy?

 

Sergiej Mazin: Nie planujemy w znaczny sposób zwieszać areału.

 

francuz: Jak duża zmienność kursów walut wpływa na Wasze wyniki? Jakiego zachowania kursów oczekujecie w najbliższych miesiącach?

 

Sergiej Mazin: Wahania kursów wpływają nasze wyniki. W 9 miesiącach zaraportowaliśmy 3 mln USD straty na wahaniach kursów, jest to ponad 2 razy mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przewidujemy, że do końca roku kurs hrywny powinien wynosić 25-27 hrywien do dolara.

 

hubert.wiecko@poczta.onet.pl: Co skłoniło Państwa do wejścia na rynek biopaliwa w obwodzie Dniepropietrowskim?

 

Sergiej Mazin: W tym roku wzrosły ceny ogrzewania. A my mamy możliwość dostarczania energii ze źródeł alternatywnych , np. z peletów tworzonych z odpadów zbożowych. A obwód Dniepropietrowski to główny rejon naszej działalności.

 

leon.malecki@outlook.com: Jakie są obecnie prowadzone najważniejsze inwestycje KSG Agro?

 

Sergiej Mazin: Cały czas prowadzimy przebudowę naszych chlewni i budujemy kotłownie do produkcji energii.

 

Ds257: Rynki jakich krajów mogą być potencjalnymi celami spółki w przyszłości ?

 

Sergiej Mazin: Bardzo nas interesują Chiny i mamy nadzieję , że możliwość eksportu świń do Chin się otworzy.

 

Ds257: Jak ocenia Pan ogólny stan gospodarki ukrainy ? I czy odpływ rąk do pracy na zachód nie odbije się negatywnie na konieczności podniesienia płac w spółce ?

 

Sergiej Mazin: Sytuacja ekonomiczna jest cały czas trudna, natomiast jesteśmy przekonani że najtrudniejsze chwile są już za nami. To jest realny rynek pracy a my ciągle pracujemy nad zwiększaniem efektywności naszych procesów - robimy to po to aby mieć możliwość wypłacania rynkowych pensji naszym pracownikom.

 

Makler: Jak przebiega planowana przez spółkę redukcja zadłużenia?

 

Sergiej Mazin: Redukujemy nasze zadłużenie zgodnie z umowami z bankami. W tym roku spłaciliśmy już 700 tys USD.

 

m.golub@gmail.com: Jakim wahaniom sezonowym podlega spółka?

 

Sergiej Mazin: Jak każda spółka zajmująca się uprawami roślin , doświadczamy w tym segmencie sezonowości, związanej z porami roku. Segment hodowli świń z kolei funkcjonuje równomiernie przez cały rok. A segment sprzedaży energii osiąga swój szczyt zimą, kiedy to przypada minimalna sprzedaż z hodowli roślin, więc wyrównuje efekt sezonowości.

 

m.golub@gmail.com: Jakim wahaniom sezonowym podlega spółka?

 

Sergiej Mazin: Jak każda spółka zajmująca się uprawami roślin , doświadczamy w tym segmencie sezonowości, związanej z porami roku. Segment hodowli świń z kolei funkcjonuje równomiernie przez cały rok. A segment sprzedaży energii osiaga swój szczyt zimą, kiedy to przypada minimalna sprzedaż z hodowli roślin, więc wyrównuje efekt sezonowości.

 

Nowakowski: Z czego wynika wysoka liczba eksportu żywych świń na Gruzję? Jest to jednorazowe zamówienie, czy można się spodziewać utrzymania wysokiego poziomu eksportu na ten rynek?

 

Sergiej Mazin: Mamy 4 odbiorców świń w Gruzji, a nasze umowy z nimi są długoterminowe.

 

Madzik: Jak wygląda działalność KSG na Krymie przy obecnej sytuacji politycznej? Czy planowane jest całkowite wycofanie się z tego rejonu?

 

Sergiej Mazin: Aktywa na Krymie nie są obecnie pod naszą kontrolą. Nasi prawnicy przygotowali wszystkie dokumenty żeby rozpocząć proces sądowy, ale na razie nie widzimy skutecznego sposobu na wyegzekwowanie tych pieniędzy.

 

agrofarmianin: Dzień dobry. W jakim stopniu, w jakiej wielkości wykożystujecie Państwo pelet na własne potrzeby?

 

Sergiej Mazin: Wykorzystujemy 3 z 3,5 MW zainstalowanych mocy na własne potrzeby. Te moce są zasilane tylko peletem.

 

ciekawy: Czy prowadzone są rozmowy z Chińczykami w sprawie eksportu świń ?

 

Sergiej Mazin: Na razie pomiędzy rządem Chin a Ukrainy nie są dopracowane techniczne warunki dotyczące eksportu świń.

 

ProDywidendowy: Czy zapowiadana kiedyś wypłata dywidendy za 2016 rok jest możliwa do spełnienia?

 

Sergiej Mazin: Na razie koncentrujemy się na obniżeniu poziomu zadłużenia, rozwojowi segmentu hodowli świń i zwiększaniu mocy w segmencie generacji energii.

 

Wojtek: Kiedy planujecie ukonczenie rozbudowy hlewni?

 

Sergiej Mazin: Planujemy to na 2018 rok

 

sttg: jak Pan ocenia obecną wartość spółki na GPW

 

Sergiej Mazin: Naszym zdaniem firma ma wyższa wartość.

 

Ds257: Czy są Państwo w trakcie podpisywania jakiś umów na eksport roślin lub świń ?

 

Sergiej Mazin: Cały czas podpisujemy nowe umowy, w tej chwili negocjujemy np. z jeszcze jednym klientem z Gruzji dot. eksportu świń

 

francuz: Jak przekonałby Pan inwestorów do zakupu akcji Spółki?

 

Sergiej Mazin: Koncentrujemy się na zwiększeniu efektywności spółki i na zwiększaniu zysków dla akcjonariuszy.

 

Ds257: Jak wygląda sytuacja spółki na tle rynkowych konkurentów ?

 

Sergiej Mazin: Ukraiński rynek hodowli świń jest regionalny. W rejonie Dniepropietrowskim zajmujemy pozycję lidera w hodowli świń. Natomiast jeśli chodzi o eksport świń to po 9 miesiącach jesteśmy liderem eksportu na Ukrainie.

 

Moderator: Dziękujemy za udział w czacie. Planujemy regularnie komunikować się z inwestorami i zapraszamy na kolejny czat po wynikach I kwartału 2017 roku.

Pytania bez odpowiedzi

Inwestor Długoterminowy: Na jakie ryzyko walutowe narażona jest spółka? Czy KSG prowadzi działania w celu zabezpieczenia ryzyka wahań kursów?

 

Sergiej Mazin: Zabezpieczamy się w sposób naturalny, poprzez zwiększanie sprzedaży eksportowej z płatnościami w USD lub EUR. Eksport w 9 miesiącach wynosił 24% sprzedaży wobec 3% rok wcześniej. Pracujemy nadal nad jego zwiększaniem.

 

Waldemar: Spółka prowadzi działalność w dość ryzykownej politycznie części Europy. Jak oceniają Państwo stabilność sytuacji politycznej w tych rejonach?

 

Sergiej Mazin: Ryzyko jest zawsze. Przede wszystkim należy właściwie je oceniać i być w stanie zrekompensować. Sytuacja polityczna na całym świecie jest dziś niestabilna.

 

francuz: Jak ocenia Pan obecny kurs akcji? Czy planuje Pan zakup akcji na własny rachunek?

 

Sergiej Mazin: Planuję kupować niewielką ilość akcji na własny rachunek.

 

francuz: Czy inwestycja w KSG to bezpieczna inwestycja - w kontekście sytuacji na Ukrainie?

 

Sergiej Mazin: Wszelkie inwestycje w wszędzie na świecie niosą za sobą zawsze pewne ryzyko. Inwestując , ryzyko ponosi każdy inwestor.

 

francuz: Jak wygląda sytuacja polityczno militarna an Ukrainie z perspektywy KSG?

 

Sergiej Mazin: Jest to szeroko opisywane w prasie. Nie jestem w stanie powiedzieć nic nowego. Miejsce naszej działalności jest oddalone o ok. 300 km od strefy działań bojowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie