Chat with us, powered by LiveChat

Eurotel poprawia zyski i rentowność w III kw. 2016 roku

Skomentuj artykuł
© blackzheep - Fotolia.com

Eurotel istotnie zwiększył przychody w III kw. 2016 roku, jednak jeszcze szybciej urosły koszty sprzedanych produktów, co przełożyło się na niższą marżę brutto na sprzedaży. Jednak na kolejnych pozycjach wynikowych spółka osiągnęła wyższe rentowności dzięki stabilnym kosztom.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

III kw. 2016 r.

III kw. 2015 r.

I-III kw. 2016 r.

I-III kw. 2015 r.

Przychody ze sprzedaży

84 259

53 815

241 539

198 421

Wynik brutto na sprzedaży

15 606

13 133

43 001

40 230

Wynik EBITDA

4 206

2 606

9 708

8 722

Wynik operacyjny

3 659

2 118

8 113

7 277

Wynik brutto

3 617

2 087

8 088

7 232

Wynik netto podmiotu dominującego

2 864

1 608

6 353

5 834

Źródło: Eurotel S.A.

 

Przychody Eurotelu wyniosły w III kw. 2016 roku 84,3 mln zł wobec 53,8 mln zł, co przekłada się na wzrostową dynamikę na poziomie 56,6%, a więc znacznie większą niż w okresie 9 miesięcy 2016 roku (21,7% rdr). Przyczyniło się do tego między innymi pojawienie się nowych produktów Apple, w szczególności iPhone 7, pod koniec września. Eurotel świadczy swoje usługi takim markom jak T-Mobile, Play oraz iDream (największy udział), a także platforma nc+ oraz sprzedaż hurtowa. Po trzech kwartałach 2015 roku sprzedaż największych segmentów była porównywalna, natomiast w tym samym okresie 2016 roku na przód wysunęła się marka iDream – przychody osiągnęły niemal 126 mln zł, czyli ponad połowę łącznych przychodów. Segment ten jednak charakteryzuje się niską rentownością na tle pozostałych dwóch największych segmentów – marża zysku brutto sięgnęła zaledwie 8,2%. Wynika to z faktu, że Eurotel głównie sprzedaje produkty w tym segmencie (niższa rentowność), a w przypadku T-Mobile i Play znaczna część przychodów realizowana jest ze sprzedaży usług (wyższa rentowność). W efekcie w III kw. 2016 roku marża zysku brutto Eurotelu wyniosła 18,5% wobec 24,4% przed rokiem.

 

Na poziomie operacyjnym spółka poprawiła zyski zarówno nominalnie jak i na poziomie wygenerowanej marży w III kw. 2016 roku. Dynamika zysku operacyjnego wyniosła 72,8% rok do roku, a marża zwiększyła się z 3,9% do 4,3%. Pozwoliła na to niższa dynamika wzrostu kosztów sprzedaży (10,1% rdr), a także porównywalne koszty ogólnego zarządu – 1 283 tys. zł wobec 1 293 tys. zł. Przełożyło się to w dalszej kolejności na wzrost zysku netto o 78,1% rdr, do poziomu 2,9 mln zł. W okresie I-III kw. 2016 roku dynamiki wzrostowe były mniejsze, przez co również wygenerowane marże okazały się niższe.

 

Ostatni kwartał roku jest tradycyjnie okresem zwiększonej sprzedaży i takiego efektu Eurotel oczekuje również w tym roku. Na zwiększenie przychodów mogą wpłynąć kończące się możliwości rejestracji kart pre-paid (w związku z uchwalonymi ustawami nakazującymi taką rejestrację do końca stycznia 2017 roku), które powodować mogą dodatkowo większy ruch w salonach sprzedaży oraz możliwość zaoferowania takim klientom nowych lub dodatkowych usług.

 

Od początku 2009 roku kurs akcji Eurotelu porusza się w trendzie wzrostowym. Korekta, która rozpoczęła się pod koniec 2013 roku, sprowadziła cenę do najdalszego wsparcia, wynikającego z początku impulsu wzrostowego – 8 zł. Obecnie kurs akcji oscyluje wokół szczytów z 2013 roku. Najbliższe wsparcie dla obecnych notowań można wyznaczyć na poziomie 16 zł, wokół którego przebiega obecnie linia trendu wzrostowego.

 

Eurotel - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Eurotel S.A.

 

Oferta specjalna iDream dla członków SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie