Chat with us, powered by LiveChat

Śnieżka ze stabilnymi wynikami w III kw. 2016 roku

Skomentuj artykuł
© wolcan - Fotolia.com

Śnieżka opublikowała raport wynikowy za III kw. 2016 roku. Wyróżnia się w nim znaczny wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Wsparciem dla wyników są mniejsze koszty finansowe.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

III kw. 2016 r.

III kw. 2015 r.

I-III kw. 2016 r.

I-III kw. 2015 r.

Przychody ze sprzedaży

159 704

149 889

437 748

415 728

Wynik brutto na sprzedaży

62 281

56 812

168 295

154 155

Wynik operacyjny

18 400

19 721

38 863

42 039

Wynik brutto

18 220

18 696

38 336

34 352

Wynik netto

14 884

15 138

31 082

27 704

Źródło: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

 

W III kw. 2016 roku przychody spółki wyniosły 159,7 mln zł wobec 149,9 mln zł przed rokiem, co daje dynamikę wzrostową na poziomie 6,5%. Po trzech kwartałach bieżącego roku przychody wyniosły 437,7 mln zł i były większe o 5,3% rok do roku. Największe dynamiki wzrostowe spółka odnotowała na rynku rosyjskim (wzrost przychodów o 31,9% rdr w trzech kwartałach 2016 roku do 9 mln zł) ukraińskim (wzrost o 11,5% rdr do 57,3 mln zł) oraz na rynku polskim (wzrost o 5,9% rdr do 376,5 mln zł). Z kolei największy spadek przychodów został odnotowany na rynku białoruskim w wyniku panującego tam kryzysu ekonomicznego (spadek o 24,1% rdr do 23,2 mln zł).

 

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w III kw. 2016 roku 62,3 mln zł co przekłada się na marżę w wysokości 39% wobec 37,9% przed rokiem. Na kolejnych pozycjach wynikowych Śnieżka odnotowała słabsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miał dynamiczny wzrost kosztów sprzedaży – o 19,4% rdr, do poziomu  29,7 mln zł, oraz ogólnego zarządu – o 15,9%, do poziomu 14 mln zł. Przełożyło się to na spadek wyniku operacyjnego o 6,7% rdr, do poziomu 18,4 mln zł.

 

Dynamika spadku zysku brutto była mniejsza i wyniosła 2,5%, na co przełożenie miała działalność finansowa. Spółka zmniejszyła koszty finansowe, z 1,4 mln zł do 1,2 mln zł, a do tego wykazała przychody finansowe w wysokości 1 mln zł wobec 395 tys. zł przed rokiem. Spadek kosztów finansowych jest znacznie bardziej widoczny w perspektywie trzech kwartałów. W okresie I-III kw. 2016 roku koszty finansowe wyniosły 2,7 mln zł wobec 8,3 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. W efekcie Śnieżka wykazała spadek zysku netto o 1,7% rdr w III kw. 2016 roku, a w ciągu 9 miesięcy 2016 roku zysk netto wzrósł o 12,2% rdr.

 

Śnieżka wygenerowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w okresie trzech kwartałów 2016 roku w wysokości 25,9 mln zł wobec 30 mln zł przed rokiem. Było to efektem między innymi różnic kursowych, mniejszych odsetek i dywidend, a także większych zmian w kapitale obrotowym. Stan środków pieniężnych na koniec września 2016 roku wynosił 22,5 mln zł.

 

Korekta na walorach Śnieżki, która rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku, sprowadziła kurs akcji spółki do okolic poziomu 50 zł – istotnego wsparcia wynikającego z konsolidacji w końcówce 2015 roku i szczytu z 2013 roku. Zgodnie z klasyczną analizą techniczną jest to potencjalne miejsce na powrót do trwającego długoterminowego trendu wzrostowego, a celem byków w takim scenariuszu będą nowe maksima.

 

Śnieżka - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie