Chat with us, powered by LiveChat

8 spółek, które negatywnie zaskoczyły inwestorów wynikami za 2015 rok

Skomentuj artykuł
© Maksim Kabakou - Fotolia.com

Duża część giełdowych spółek ujawniła już wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku. Wczoraj prezentowaliśmy tych emitentów, których raporty roczne pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Dzisiaj przyglądamy się za to negatywnym niespodziankom rynkowym.


Przy okazji publikacji poniższego zestawienia na początku nie sposób nie wspomnieć o spółkach, które jeszcze przed przekazaniem do publicznej wiadomości właściwego raportu okresowego zasygnalizowały, że ze względu na wystąpienie pewnych negatywnych czynników ich roczne wyniki finansowe mogą być gorsze od oczekiwań (na marginesie: dobrze, że inwestorzy dowiadują się o tym szybciej, niż gdyby mieli taką wiedzę powziąć dopiero w momencie lub tuż przed publikacją raportu rocznego). W szczególności w ostatnich tygodniach mieliśmy spore grono emitentów, którzy informowali o przeprowadzonych testach na utratę wartości aktywów, w efekcie których konieczne stało się ujęcie w ich raportach rocznych odpisów pomniejszających wartość wypracowanych wyników finansowych. Wymienić wśród nich można między innymi: Bogdankę, Eneę, PGE, KGHM, Tauron, Trakcję, ZE PAK, TelForceOne czy Almę Market.


W naszym zestawieniu skupiliśmy się jednak przede wszystkim na tych spółkach, w przypadku których to opublikowany raport okresowy mógł zaskoczyć inwestorów, czego przejawem może być wyraźny spadek kursu akcji po jego przekazaniu do publicznej wiadomości. Poniżej przedstawiamy ośmiu takich emitentów.

PKP Cargo

Podobnie jak wymienione wcześniej spółki, również grupa PKP Cargo przed publikacją raportu okresowego podała informację o konieczności ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów. W jej przypadku łączna wartość odpisów aktualizujących miała wynieść 143,5 mln zł, a jako ich główną przyczynę wskazano spadek cen złomu w czwartym kwartale 2015 roku.


Pomimo ujawnienia powyższej informacji z wyprzedzeniem wyniki finansowe PKP Cargo i tak zaskoczyły negatywnie inwestorów. Nawet po eliminacji wpływu wspomnianych odpisów okazały się one bowiem słabsze od oczekiwań rynkowych. Jak wynika z danych podanych przez PAP, konsensus analityków (sporządzony przed przekazaniem informacji o planowanym dokonaniu odpisów) zakładał, że w czwartym kwartale 2015 roku grupa PKP Cargo osiągnie wynik netto na poziomie 27,4 mln zł, EBIT w wysokości 45,8 mln zł i sprzedaż rzędu 1,19 mld zł. W rzeczywistości grupa PKP Cargo miała natomiast w tym okresie 189,1 mln zł straty netto i 195 mln zł straty operacyjnej, a przychody wyniosły 1,43 mld zł.


W całym 2015 roku grupa PKP Cargo wypracowała wynik operacyjny na poziomie 55,9 mln zł wobec 120,9 mln zł rok wcześniej. Niższy był także zysk netto, który wyniósł 31,4 mln zł w porównaniu do 78,3 mln zł w 2014 roku (skorygowany zysk netto miał wartość 95,2 mln zł wobec 293,2 mln zł rok wcześniej). Jak wyjaśniono w raporcie okresowym, w 2015 roku otoczenie rynkowe było wyjątkowo wymagające dla towarowych przewozów kolejowych, a branża przewozowa bardzo mocno odczuwała kłopoty polskiego górnictwa i będące bezpośrednim następstwem tej sytuacji zmniejszenie przewozów tego paliwa do krajowych i zagranicznych odbiorców. W tych warunkach grupie PKP Cargo udało się za to zwiększyć swoje udziały w przewozach węgla.

 

Tego samego dnia Zarząd PKP Cargo poinformował również, że będzie rekomendował niewypłacenie dywidendy za miniony rok obrotowy.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

W reakcji na opublikowany raport bieżący o planowanych odpisach kurs akcji PKP Cargo spadał 15 marca w trakcie sesji giełdowej chwilowo nawet o ponad 4 proc., jednak ostatecznie notowania zamknęły się na niewielkim plusie. Dużo gwałtowniej inwestorzy zareagowali za to na ujawniony raport okresowy. Tego samego dnia cena walorów emitenta spadła o 8,5 proc., a w poniedziałek, na kolejnej sesji, dodatkowo o 8,9 proc. Spadki kontynuowane były także we wtorek, kiedy to kurs obniżył się o około 9 proc.


Interesujesz się sprawami gospodarczymi? Chcesz dowiedzieć się, czy czeka nas kolejny kryzys?  Weź udział w 20 edycji konferencji WallStreet!


Action

Action to kolejna spółka, która sygnalizowała o negatywnych czynnikach mających wpływ na roczne dane finansowe już wcześniej. Na początku marca emitent odwołał bowiem prognozę skonsolidowanych wyników na 2015 rok, tłumacząc to „następstwem nieprzewidzianych zdarzeń w otoczeniu rynkowym, które negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe”. Wskazano przy tym, że w szczególności związane jest to ze spadkiem marż w przetargach, w których emitent składał oferty w połowie 2015 roku i realizował pod koniec 2015 roku, a dodatkowo z walką cenową i koniecznością przesunięcia sprzedaży do niskomarżowej branży detalicznej.


Opublikowany w poniedziałek wieczorem raport roczny ujawnił, że w samym czwartym kwartale 2015 roku wypracowane zyski operacyjny i netto wyniosły odpowiednio 3,2 mln zł i 1 mln zł, podczas gdy szacunki analityków podawane przez PAP (sporządzone przed odwołaniem przez Action prognozy wyników) zakładały osiągnięcie wyniku operacyjnego w kwocie 22,6 mln zł i zysku netto równego 16,8 mln zł.


W całym 2015 roku zysk z działalności operacyjnej grupy Action wyniósł 35 mln zł wobec 92,3 mln zł rok wcześniej. Wynik netto przekroczył natomiast 23,2 mln zł w porównaniu do ok. 70 mln zł wypracowanych w 2014 roku. Jak podano w raporcie okresowym, istotny spadek wyników jest konsekwencją wielu czynników, w tym między innymi zmian wywołanych przez mniejszą niż w latach poprzednich ofertę nowoczesnych technologicznie urządzeń, wprowadzenia nowych regulacji w zakresie przepisów podatkowych oraz postępującej konsolidacji dostawców i sieci detalicznych. Dodatkowo, stosunkowo nagły i nieprzewidywalny charakter obserwowanych zmian powodował uzyskiwanie niższych niż założone marż na wszystkich poziomach działalności.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Patrząc na zachowanie kursu notowań, spółka Action w ostatnich tygodniach dwukrotnie negatywnie zaskoczyła swoich inwestorów. Odwołanie wyników finansowych skutkowało ponad 10-procentową przeceną akcji na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu bieżącego zawierającego tę informację oraz niemal 5-procentową na sesji kolejnej. Po publikacji rocznych wyników finansowych kurs spadł za to o blisko 9 proc. w stosunku do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego.

Orange Polska

O wynikach finansowych grupy Orange Polska pisaliśmy już w połowie lutego. Informowaliśmy wówczas, że opublikowany raport roczny emitenta negatywnie zaskoczył inwestorów. Wyniki okazały się bowiem gorsze od oczekiwań rynkowych.

 

W samym czwartym kwartale 2015 roku grupa Orange Polska osiągnęła stratę na poziomie operacyjnym w wysokości 118 mln zł oraz stratę na poziomie zysku netto równą 153 mln zł, podczas gdy szacunki analityków podane przez PAP zakładały stratę na poziomie operacyjnym rzędu 71 mln zł oraz stratę na poziomie zysku netto wynoszącą 127 mln zł.

Cały rok 2015 grupa Orange Polska zamknęła natomiast przychodami rzędu 11,8 mld zł, co stanowiło spadek o 3 proc. względem 2014 roku. Zysk operacyjny wyniósł 572 mln zł wobec 986 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 254 mln zł w porównaniu do 535 mln zł w 2014 roku.


Tego samego dnia spółka Orange Polska opublikowała także informację o wysokości rekomendowanej dywidendy za 2015 rok. Ma ona wynieść 0,25 zł w porównaniu do 0,5 zł wypłaconych z zysku netto wypracowanego w 2014 roku.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu rocznego kurs akcji spadł o blisko 8 proc. z poziomu 6,54 zł do poziomu 6,03 zł. Spadki kontynuowane były także przez pierwszą połowę sesji giełdowej dnia następnego, po czym nastąpiło odbicie w górę. Obecna cena walorów Orange Polska to ok. 6,7 zł.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie