Chat with us, powered by LiveChat

Dywersyfikacja oszczędności, czyli dla kogo inwestycje w nieruchomości

Skomentuj artykuł
© Eisenhans - Fotolia.com

Oszczędzanie poprzez inwestycje wciąż nie należy do popularnych czynności wśród Polaków. Jednym z powodów może być niewiedza jak najkorzystniej wykorzystać swój kapitał, zabezpieczając się jednocześnie przed nadmiernym ryzykiem. Słowo klucz w tym aspekcie to dywersyfikacja.

 

Badania pokazują, że na tle innych krajów Unii Europejskiej w kategorii oszczędności wypadamy blado. Około połowa Polaków w ogóle nie odkłada pieniędzy. Mimo tego, trend w naszym kraju jest pozytywny, a nasze oszczędności z roku na rok rosną. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, że pieniądze, które leżą bezczynnie, tracą na wartości. Jak jednak oszczędzać w sposób optymalny, tak aby czerpać z tego jak najwięcej korzyści?

Dywersyfikacja portfela

Absolutną koniecznością jest dywersyfikacja naszego portfela oszczędności, czyli ulokowanie naszych pieniędzy nie w jeden, a w kilka instrumentów finansowych o różnym stopniu ryzyka. Przede wszystkim, myśląc o długoterminowym oszczędzaniu na przyszłość, środki, którymi dysponujemy powinniśmy podzielić pomiędzy dwie grupy instrumentów. Pierwszą z nich są produkty zabezpieczające, takie jak jak lokaty i konta oszczędnościowe, które służą ochronie naszych pieniędzy przed inflacją oraz w razie potrzeby dają możliwość szybkiego dostępu do zgromadzonego kapitału. Pieniądze ulokowane w ten sposób mają służyć jako bufor bezpieczeństwa i być ewentualnym zabezpieczeniem na „czarną godzinę”.

 

Drugą grupą są produkty inwestycyjne, które służą pomnażaniu naszego kapitału, takie jak fundusze inwestycyjne, obligacje, czy też długoterminowe inwestycje w odpowiednio wyselekcjonowane spółki (np. spółki dywidendowe lub w szczególności nieruchomościowe – tzw. REIT-y (póki co nieobecne w Polsce)).

 

Ogólna zasada podziału naszego kapitału pomiędzy oszczędności bezpieczne i inwestycje jest bardzo prosta – im jesteśmy młodsi, tym na większe ryzyko możemy sobie pozwolić, ponieważ horyzont czasowy naszej inwestycji jest dłuższy, mamy zatem więcej czasu na odrobienie ewentualnych strat. Często stosowaną regułą jest „100 – wiek”, zgodnie z którą od 100 odejmujemy liczbę naszych lat, a otrzymany wynik jest sugerowanym procentowym udziałem inwestycji w naszym portfelu, np. 30-letnia osoba może sobie pozwolić na przeznaczenie około 70% swoich oszczędności na różnego rodzaju inwestycje w bardziej ryzykowne aktywa. Każdy jednak powinien indywidualnie ocenić swoje potencjalne potrzeby gotówkowe i dostosować poziom zabezpieczenia. W przypadku wątpliwości pamiętajmy, że lepiej przeznaczyć kilka procent więcej na zabezpieczenie niż na inwestycje.

W co inwestować?

Po ustaleniu kwoty, jaką chcemy zainwestować, stajemy przed pytaniem jakie formy inwestycji są najbardziej opłacalne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, każdy produkt ma swoje wady i zalety. Często wybierane są fundusze obligacji, akcji, bądź też zrównoważone, rzadziej fundusze alternatywnych inwestycji, inwestujące na przykład w wina i dzieła sztuki. W ostatnich latach, szczególnie na rynku polskim, zauważalny jest zdecydowany wzrost zainteresowania inwestorów indywidualnych nieruchomościami. Są one atrakcyjne szczególnie w obliczu niskiego oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych, a także niskich stóp procentowych i taniego finansowania. Inwestycje w nieruchomości mogą dać wyższe stopy zwrotu, a ryzyko inwestycji w nieruchomości (szczególnie długoterminowych), jest w pewnym stopniu ograniczone (np. w porównaniu do rynku akcji).

Nieruchomości dla każdego

Dla inwestorów indywidualnych istnieje kilka opcji samodzielnego inwestowania w nieruchomości. Jak mówi Artur Wach, dyrektor generalny Wprost Nieruchomości: „trzy podstawowe typy nieruchomości inwestycyjnych to mieszkania i domy, lokale komercyjne oraz coraz popularniejsza ostatnio inwestycja w pokój hotelowy”.

 

Najbezpieczniejszą z inwestycji jest wynajem mieszkań, jednak daje ona też przeciętnie najniższe stopy zwrotu. Ciekawą i zyskującą na popularności jest inwestycja w pokój hotelowy. „Inwestycje tego typu zaczynają się już od 150 tys. zł. W obliczu niskiego oprocentowania depozytów obserwujemy duże przekierowanie pieniędzy w kierunku inwestycji w pokoje hotelowe, głównie dlatego, że mamy z pewnej strony bezpieczeństwo, ponieważ jest to inwestycja w nieruchomość, mamy w 100% bezobsługowy produkt, a przy tym dużo wyższą stopę zwrotu niż na przeciętnej lokacie w banku” – skomentował Wach. Jednak w tym przypadku całkowicie powierzamy zarządzanie naszą inwestycją osobom zewnętrznym, co choć może być dla nas wygodne, stanowi także najpoważniejszy element ryzyka.

 

 

Klasyczne inwestycje w nieruchomości mają jednak wspólną wadę – są wysoko kapitałochłonne. Co w przypadku, gdy dysponujemy kwotą jedynie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, która nie daje możliwości zakupu nieruchomości? Odpowiedzią jest innowacyjna formuła grupowego inwestowania w nieruchomości, czyli tak zwany crowdfunding nieruchomości. Umożliwia on, za pomocą platformy internetowej, inwestycję w dany projekt nieruchomości, na przykład budowę osiedla mieszkaniowego, praktycznie każdemu uczestnikowi rynku. W Polsce crowdfunding nieruchomości dopiero raczkuje. Pierwsza platforma internetowa przeznaczona tej formie inwestowania w Polsce wystartowała zaledwie we wrześniu 2015 roku, jednak dziś działa już kilka stron tego typu, a Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało prace nad ułatwieniami w crowdfundingu nieruchomości, co może przyspieszyć rozwój tego rynku.

 

Kolejnym pomysłem na pośrednią inwestycję w nieruchomości mogą być tak zwane REIT-y (ang. Real Estate Investment Trust), czyli spółki notowane na giełdzie, będące formą funduszu inwestycyjnego skupiającego w swoim portfelu nieruchomości i czerpiącego stałe dochody z tytułu wynajmu. Spółki takie są zobowiązane do wypłacania co roku określonego procentu zysku (minimum 80%) w formie dywidendy akcjonariuszom. W Polsce REIT-y przez długi czas blokowane były przepisami prawa, jednak spółka Reino Dywidenda Plus obecnie jest w trakcie przeprowadzania oferty publicznej akcji i ma szansę uzyskania statusu pierwszego notowanego na giełdzie polskiego REIT-u. Więcej o planowanym debiucie i ofercie spółki przeczytać można w tym miejscu. 

Dywersyfikacja jeszcze raz

Przy podejmowaniu decyzji o budowie naszego portfela oszczędności i inwestycji, należy pamiętać, że obie te kategorie są w nim równie ważne. Nie może być mowy o inwestycjach bez dostosowanego poziomu zabezpieczenia finansowego. Z kolei odpowiednie zarządzanie częścią inwestycyjną jest kluczowe dla uzyskiwania korzyści z naszego portfela. Należy więc pamiętać o odpowiednim doborze instrumentów, w które chcemy zainwestować, a także o ich dywersyfikacji, ponieważ wszelkie inwestycje, w tym także te w nieruchomości wiążą się z wieloma ryzykami, między innymi wahań koniunktury, kondycji rynku, czy też czynników politycznych. Nie należy jednak mieć wątpliwości, że oszczędności i inwestycje powinny być elementem na stałe wpisanym do naszego domowego budżetu.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie