Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Dywidenda w Tauronie dopiero w 2020 roku

© MG - Fotolia.com

W dwóch raportach bieżących opublikowanych 2 września 2016 roku Tauron przedstawił nową strategię rozwoju oraz politykę dywidendową na lata 2016-2025. Według prognoz pierwsza dywidenda będzie możliwa dopiero w roku 2020. Nowa strategia ma pozwolić na zwiększenie zysku EBITDA do poziomu powyżej 4 mld złotych w 2020 roku oraz powyżej 5 mld zł w 2025 roku.

Według przyjętej polityki dywidendowej spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Tauron jednocześnie nadmienia, iż prognozy będące podstawą strategii, wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020.

Zapowiedziana strategia według Tauronu ma zapewnić stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego. Długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami. Przyjęta misja i wizja odzwierciedlają nową filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta.

Pierwszym priorytetem dla nowej strategii jest zapewnienie stabilności finansowej grupy. Ma to być realizowane poprzez:

 

  • Program Poprawy Efektywności, przyjęty w marcu 2016 roku, zakładający uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł;
  • Inicjatywy Strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, które mają przynieść efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł. Ma on być osiągnięty dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o około 1,2 mld zł oraz redukcję nakładów inwestycyjnych o około 0,7 mld zł;
  • wstrzymanie inwestycji w nowy blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza, przekładające się na brak poniesienia nakładów inwestycyjnych na kwotę około 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać wznowiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.


Drugim elementem strategii jest budowa silnej grupy kapitałowej. Strategia wyznacza nowe podejście do łańcucha wartości, w którym dla każdego obszaru biznesowego wyznaczono kluczowe zadania. Strategia nie zakłada równomiernego wzrostu w każdym ogniwie łańcucha wartości. Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę wzrostu Grupy. W tym segmencie Grupa planuje dynamiczny rozwój oferty dla klientów, co pozwoli na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty Tauronu oraz zwiększenie rentowności. Obszary dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła ma stanowić stabilną bazę biznesów regulowanych Grupy. Obszary wydobycia i wytwarzania konwencjonalnego mają zadania związane przede wszystkim z poprawą efektywności.

Filarami budowy silnej grupy kapitałowej mają być:

 

  • relacje z klientem oparte na zintegrowanej obsłudze o wysokich standardach i z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów sprzedaży i obsługi klienta oraz rozwój oferty produktów i usług;
  • stabilna baza aktywów regulowanych oparta o zmodernizowany segment dystrybucji energii elektrycznej, ciepłownictwa i gotowość do rozwijania źródeł odnawialnych w przypadku korzystnego otoczenia regulacyjnego;
  • efektywne aktywa konwencjonalne, to jest segmenty wydobycia i wytwarzania konwencjonalnego, które poprzez poprawę efektywności kosztowej i produktywności będą konkurencyjne na rynku lub w przypadku aktywów wytwórczych będą przesuwane do obszaru regulowanego systemu elektroenergetycznego.


Trzecim ważnym elementem strategii ma być przekształcenie grupy w nowoczesną i innowacyjną organizację, poprzez rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (na który przewiduje się wydatki w wysokości 0,4% skonsolidowanych przychodów rocznie), rozwój projektów innowacyjnych w oparciu o dedykowany do tego fundusz typu Corporate Venture Capital oraz nowy model operacyjny skupiający się na pięciu priorytetowych strumieniach procesowych, wokół których koncentrować się będzie działalność Tauronu (Strategia, Finanse, Zarządzanie Majątkiem i Rozwój, Klient oraz Zarządzanie Korporacyjne i Wsparcie).

Wdrożenie strategii ma pozwolić na zwiększenie EBITDA z 3,5 mld złotych w 2015 r. do poziomu powyżej 4 mld złotych w 2020 r. oraz powyżej 5 mld zł w 2025 r. Szacowany powtarzalny efekt realizacji Programu Poprawy Efektywności w postaci wpływu na EBITDA Grupy to około 0,4 mld zł od 2018 roku, a efekt realizacji Inicjatyw Strategicznych w postaci wpływu na EBITDA grupy to około 0,3 mld zł po 2020 roku.

 

Tauron - EBITDA
Żródło: Tauron S.A.

 

W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z 20,2 mld zł do około 18 mld zł. Grupa zakłada kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych. Szczegółowa analiza Tauronu wskazała, że 75% planu inwestycyjnego do 2020 roku to zadania kontynuowane lub będące realizacją podjętych zobowiązań. Do tych zadań należą inwestycja w blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz zakontraktowane lub wynikające z wymogów regulacyjnych zadania w segmencie dystrybucji. Rezygnacja lub przesunięcie tych zadań miałyby negatywny wpływ na wartość grupy lub jest niemożliwe z przyczyn prawnych lub bezpieczeństwa. Ponad 50% całej puli nakładów, to jest 9,5 mld do roku 2020, to inwestycje w dystrybucji obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to przede wszystkim obszar energetyki regulowanej (między innymi dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, udział w energetyce jądrowej oraz regulowane wytwarzanie konwencjonalne) oraz nowa energetyka (e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetyka prosumencka, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługi okołoenergetyczne). Spółka zakłada, że w latach 2020-2025 będzie dysponowała potencjałem inwestycyjnym szacowanym na ponad 6 mld zł. Nadrzędnym celem w obszarze inwestycji ma być dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku.

Wykres akcji Tauron pokazuje, że w marcu 2016 cena pokonała trwający od ponad roku trend spadkowy, po czym doszło do konsolidacji. Obecnie kurs porusza się w kanale bocznym i przebicie go górą lub dołem będzie świadczyło odpowiednio o trendzie wzrostowym lub spadkowym.

 

Tauron - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Tauron S.A.