Chat with us, powered by LiveChat

6 pozytywnych niespodzianek wynikowych w II kw. 2016 roku...

Skomentuj artykuł

Większość notowanych na warszawskiej giełdzie spółek opublikowało już raporty okresowe za pierwsze półrocze 2016 roku. Sprawdziliśmy, które z nich pozytywnie zaskoczyły inwestorów. W drugiej części artykułu przyjrzeliśmy się negatywnym zaskoczeniom.

 

Zestawienie sześciu wybranych przez nas emitentów prezentujemy poniżej.

Uniwheels

Wyniki finansowe grupy Uniwheels za drugi kwartał bieżącego roku okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków. Zysk EBIT wzrósł rok do roku o 67 proc. do poziomu 18,2 mln EUR wobec konsensusu rynkowego PAP na poziomie 11,1 mln EUR, natomiast zysk netto zwiększył się rok do roku o ponad 215 proc. i wyniósł 18,6 mln EUR wobec konsensu rynkowego PAP na poziomie 9 mln EUR. Przychody ze sprzedaży były równe 113,9 mln EUR w porównaniu do 112,1 mln EUR wypracowanych w drugim kwartale 2015 roku. Analitycy oczekiwali na tej pozycji kwoty 113,7 mln EUR.

 

Przychody ze sprzedaży za całe pierwsze półrocze 2016 roku wyniosły 223 mln EUR wobec 217 mln EUR osiągniętych w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik EBIT zwiększył się o 38,5 proc. do poziomu 28,4 mln EUR. Z kolei zysk netto wzrósł o 50,8 proc., wynosząc w pierwszym półroczu bieżącego roku 29,1 mln EUR.


Poprawa wyników finansowych była możliwa głównie dzięki wyższemu wolumenowi sprzedaży, spadkom cen aluminium oraz rozpoznaniu przychodów z odroczonego podatku dochodowego.


Szerzej o półrocznych wynikach finansowych Uniwheels pisaliśmy w tym miejscu.

 

Uniwheels – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie internetowym Stooq.pl.

 

Na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu okresowego cena akcji Uniwheels urosła o ponad 7 proc. Zwyżki kontynuowane były również w kolejnych dniach, a kurs notowań powędrował na nowe historyczne szczyty w okolicach poziomu 200 zł. Obecnie za jedną akcję emitenta trzeba zapłacić na warszawskiej giełdzie około 197 zł. Licząc od ceny z debiutu, który miał miejsce w maju 2015 roku, daje to stopę zwrotu przekraczającą 85 proc.

Rawlplug

W drugim kwartale bieżącego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży firmy Rawlplug wyniosły 191,4 mln zł wobec 178,4 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 22,9 proc. do poziomu 24,9 mln zł, a zysk operacyjny o 32,4 proc. do poziomu 18,4 mln zł. Z kolei zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej poprawił się o 35,5 proc. i był równy 11,9 mln zł.


W całym pierwszym półroczu 2016 roku grupa kapitałowa Rawlplug osiągnęła 367 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 340,6 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie zysk EBITDA powiększył się o 44,4 proc. do poziomu 47,5 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 72,3 proc. do poziomu 34,9 mln zł. Wyraźna poprawa widoczna jest także na poziomie zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, który wyniósł 21,9 mln zł wobec 11,4 mln zł wypracowanych w pierwszym półroczu 2015 roku.

 

Jak poinformowała spółka, wyższe przychody ze sprzedaży to efekt wzrostu sprzedaży eksportowej, jak również wzmożonych działań marketingowo-sprzedażowych na rynku krajowym. Jednocześnie poprawa marży brutto ze sprzedaży była możliwa dzięki zmianie portfolio sprzedaży i rozwoju sprzedaży eksportowej.


Szerzej o półrocznych wynikach finansowych Rawlpluga pisaliśmy w tym miejscu.

 

Rawlplug – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie internetowym Stooq.pl.

 

Inwestorzy przyjęli opublikowane wyniki finansowe grupy Rawlplug z dużym entuzjazmem. W środę, na pierwszej sesji po przekazaniu raportu okresowego, kurs akcji wzrósł o 8,5 proc. w porównaniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, a chwilowo notowania były na blisko 14-procentowym plusie. Obecna cena akcji emitenta na warszawskiej giełdzie to około 10,7 zł.

Fabryki Mebli Forte

Giełdowi analitycy nie docenili także grupy kapitałowej Forte. W drugim kwartale 2016 roku emitent ten osiągnął ponad 240 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec konsensusu PAP na poziomie 228 mln zł oraz wobec 191 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wypracowanych w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie