Chat with us, powered by LiveChat

Emperia poprawia wyniki i szuka okazji do przejęć

Skomentuj artykuł
© Alexandr Mitiuc - Fotolia.com

W najnowszych raportach Emperia podała wyniki za II kw. 2016 roku oraz poinformowała o poszukiwaniach sposobu na finansowanie nowych inwestycji. Właściciel sieci Stokrotka wyraził też chęć ewentualnych przejęć w ciągu najbliższego roku lub dwóch.

 

Wybrane pozycje wynikowe (w mln zł) II kw. 2016 roku II kw. 2015 roku
Przychody ze sprzedaży 607,2 496,1
Wynik EBITDA 25,3 24,3
Wynik operacyjny 13,0 13,4
Wynik brutto 13,0 12,4
Wynik netto 10,8 10,3

Źródło: Emperia S.A.

 

Przychody ze sprzedaży Emperii w II kw. 2016 roku wyniosły 607,2 mln zł i wzrosły o 22,4% rok do roku. Na zrealizowany w II kw. 2016 roku poziom przychodów istotny wpływ miał wzrost przychodów w segmencie detalicznym. EBITDA zanotowała dodatnią dynamikę na poziomie 4%, zaś EBIT był niższy o 2,8% niż rok temu. Konsensus PAP zakładał zyski EBITDA i EBIT na poziomie odpowiednio 24 mln i 12,3 mln zł. Spółka wypracowała 10,8 mln zł zysku netto (wzrost o 4,7% rdr), czyli o 9,3% więcej od założeń analityków. Pozytywny wpływ na wynik miały między innymi niższe o 805 tys. zł niż w zeszłym roku jednorazowe koszty zamknięcia sklepów, zyski ze zbycia nieruchomości. Negatywnie na zyski wpłynęły wyższe o 46 tys. zł koszty otwarcia nowych sklepów.

Spółka toczy obecnie dwa postępowania sądowe – jedno przeciwko Ernst & Young Audit, w którym domaga się sumy 431 mln zł tytułem naprawienia szkody i drugie, będące postępowaniem podatkowym w sprawie zaległości podatkowej na sumę 182,3 mln zł wraz z odsetkami.

Na koniec I półrocza 2016 roku liczba sklepów Stokrotka wynosiła 348 i była o 84 większa niż przed rokiem. W całym I półroczu otwarto łącznie 28 sklepów (w tym 5 sklepów franczyzowych), zaś 7 sklepów zostało zamkniętych. W tym samym okresie nakłady inwestycyjne na sklepy otwarte własne wyniosły 18,7 mln zł, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Niższy o 8,5% był w II kw. 2016 zysk netto z segmentu nieruchomości (6,3 mln zł). W segmencie informatyki nastąpił zaś wzrost o 51,7%, przy zysku netto na poziomie 2 mln zł. Z powodu spadku dochodów odsetkowych i dywidendowych wynik segmentu zarządzania centralnego spadł o 31,9%.

Emperia podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej.

„Segment detaliczny Grupy osiąga wysokie tempo rozwoju organicznego i jest organizacyjnie przygotowany do dalszej intensyfikacji tempa rozwoju. W ocenie Zarządu obecnie na rynku istnieje wyjątkowy potencjał do skokowego rozwoju w obszarze detalicznym poprzez akwizycje” - napisano w komunikacie.

Na konferencji prasowej prezes spółki Dariusz Kalinowski poinformował, że Emperia chce przygotować się na okazje do przejęć, które mogą pojawić się w ciągu roku lub dwóch. Firma jest zainteresowana zarówno polskimi detalistami, jak i aktywami firm zagranicznych, które zwiększą obroty o ponad 1 mld zł. „Nasza skłonność do inwestowania będzie wyższa w te formaty, w których mamy doświadczenie. Do sklepów convenience będziemy podchodzić ostrożniej, a o delikatesach na pewno nie myślimy” – skomentował prezes.

Wykres akcji Emperia Holding pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch dni sesyjnych kurs przebił linię trendu spadkowego trwającego od ponad roku. Silnym sygnałem popytowym będzie przebicie oporów na poziomie 71,1 zł. Najbliższe wsparcie można wyznaczyć na poziomie 61,4 zł.

 

Emperia - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Emperia S.A., PAP

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie