Chat with us, powered by LiveChat

Vantage poprawia wyniki, notuje dodatkowy zysk z przeszacowania nieruchomości

Skomentuj artykuł
© denisismagilov - Fotolia.com

Vantage Development opublikowało wyniki za I półrocze 2016 roku. Spółka zamknęła je na plusie, nawet bez uwzględnienia dodatkowego zysku z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych. Jednak zysk został powiększony również dzięki dodatniemu wpływowi podatku odroczonego.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I półrocze 2016 roku

I półrocze 2015 roku

Przychody ze sprzedaży

36 950

20 455

Wynik operacyjny

4 544

971

Wynik brutto

1 274

-1 803

Wynik netto

2 739

-1 598

Przepływy operacyjne

-47 517

-1 699

Źródło: Vantage Development S.A.

 

Wrocławski deweloper wypracował w I półroczu bieżącego roku 37 mln zł przychodów wobec 20,5 mln zł przed rokiem. Daje to pozytywną dynamikę na poziomie 80,6%. Wzrost przychodów udało się osiągnąć dzięki większej sprzedaży mieszkań, a także wyższych wpływów z najmu powierzchni. Przychody z działalności deweloperskiej wzrosła do 28,5 mln zł wobec 13,3 mln zł przed rokiem, a z działalności komercyjnej do 7,5 mln zł wobec 6,2 mln zł. W I półroczu 2016 roku spółka sprzedała 430 lokali wobec 334 rok temu.

 

Wynik operacyjny w I półroczu 2016 roku wyniósł 4,5 mln zł. Dodatnio wpłynął na niego zysk z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych pracujących w wysokości 2,1 mln zł. Rok temu wpływ tego efektu podniósł wyniki o 851 tys. zł. W wynikach widać również spadek kosztów ogólnego zarządu o 26,2% rok do roku, do poziomu 2,4 mln zł. Na wyniku brutto i netto deweloper odnotował zyski w porównaniu do strat przed rokiem. Zysk netto powiększył podatek dochodowy, którego odroczona część stanowiła 1,8 mln zł.

 

Przepływy operacyjne Vantage były ujemne na poziomie 47,5 mln zł. Wynikało to głownie ze zwiększenia stanu zapasów w kwocie 59,2 mln zł. Na koniec czerwca 2016 roku spółka posiadała 39,5 mln zł środków pieniężnych. Plany spółki na II półrocze 2016 roku wprowadzenie ponad 430 lokali do oferty oraz przekazanie blisko 400 lokali.

 

„Mamy potencjał, by utrzymać pozytywny trend w kolejnych latach i kontynuować dynamiczny rozwój. Na rynku wrocławskim naszą ofertę poszerzymy o działki przy ulicy Grabiszyńskiej oraz Małopanewskiej. Coraz większy nacisk kładziemy też na ekspansję geograficzną, czego najlepszym dowodem są zakupy gruntów w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych oraz na dolnym Mokotowie. Dywersyfikujemy też ciągle nasz portfel nieruchomości, które nie wpisują się w naszą strategię rozwoju. Chcemy efektywniej wykorzystywać zamrożony kapitał, stąd decyzja o sprzedaży za 10,8 mln zł działki pod zabudowę komercyjną przy ulicy Fabrycznej we Wrocławiu. Pozyskane środki przeznaczymy na częściowe sfinansowanie nowych gruntów pod kolejne inwestycje przede wszystkim w Warszawie” – skomentował Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development S.A.

 

Po publikacji wyników kurs akcji Vantage zwyżkował nawet o 7,5% podczas porannej sesji. W szerszej perspektywie cena porusza się w kanale bocznym 2,25 zł – 3 zł już od dwóch lat. Wybicie powyżej 3 zł będzie sygnałem dla byków, który może wyciągnąć kurs nawet do historycznych poziomów bliskich 4 zł za akcję.

 

Vantage Development - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Vantage Development S.A. 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie