Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Benefit Systems ze znaczną poprawą wyników, kurs na 0%

Skomentuj artykuł
© vege - Fotolia.com

Benefit Systems kontynuuje dynamiczny rozwój, który przekłada się na wyniki finansowe. W I półroczu 2016 roku spółka odnotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu zysków. Wybrane pozycje wynikowe przedstawia tabela poniżej.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I półrocze 2016 roku

I półrocze 2015 roku

Przychody ze sprzedaży

356 365

275 767

Wynik EBITDA

44 840

24 482

Wynik operacyjny

33 652

18 027

Wynik brutto

34 349

23 854

Wynik netto podmiotu dominującego

27 009

18 269

Przepływy operacyjne

40 527

29 893

Źródło: Benefit Systems S.A.

 

W I półroczu 2016 roku spółka zwiększyła przychody o 29,2% rok do roku, do poziomu 356,4 mln zł. Na przychody spółki w przeważającej mierze składają się przychody ze sprzedaży kart sportowych. W I połowie bieżącego roku stanowiły one 303,2 mln zł czyli 85% łącznych przychodów. Warto odnotować, że odsetek ten zmalał, w I połowie 2015 roku wynosił ponad 90%. Na koniec czerwca 2016 roku spółka miała ponad 736 tys. aktywnych kart sportowych, a więc o 21% więcej niż przed rokiem. Z tego z blisko 40 tys. kart korzystano za granicą, w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii. Drugim co do wielkości generowanych przychodów jest segment fitness, który obejmuje spółki prowadzące kluby fitness na terenie całego kraju. Przychody tego segmentu wyniosły w I półroczu tego roku 35,9 mln zł. W czerwcu Benefit Systems nabył udziały w trzech sieciach klubów fitness za łączną wartość 22,4 mln zł.

 

Zysk EBITDA w I półroczu 2016 roku wyniósł 44,8 mln zł, a zysk operacyjny 33,7 mln zł. Takie zyski przekładają się na dynamiki wzrostowe odpowiednio 83,2% i 86,7% wobec I półrocza 2015 roku. Tym samym spółka zwiększyła marżę zysku operacyjnego z 8,7% do 9,6%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego zwiększył się do 27 mln zł, a więc o 47,8% rdr. Spółka zwiększyła także przepływy z działalności operacyjnej do 40,5 mln zł, a więc były one zbliżone do uzyskanego wyniku EBITDA. Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2016 roku wyniósł 113,7 mln zł wobec 24 mln zł na koniec grudnia 2015 roku. Tak duży wzrost tej pozycji wynikał z zaciągniętych kredytów i wpływów osiągniętych z emisji obligacji w wysokości 70 mln zł.

 

Zadłużenie długoterminowe spółki zwiększyło się z 88,1 mln zł na koniec 2015 roku do 157,4 mln zł na koniec I półrocza 2016 roku. Dla zobowiązań krótkoterminowych było to zwiększenie odpowiednio ze 109,4 mln zł do 161,3 mln zł. Dług netto nie zwiększył się jednak istotnie, bo z 68,7 mln zł do 73,8 mln zł. Wynika to z faktu, że spółka na koniec czerwca posiadała środki finansowe pozyskane z nowego długu i wykazywała je w aktywach (dług netto to zobowiązania finansowe pomniejszone o stan środków pieniężnych). Wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA wyniósł 0,81x. Jednak w kolejnych kwartałach może ulec pogorszeniu co będzie efektem inwestycji i zmniejszenia posiadanych środków pieniężnych, a tym samym wzrostu długu netto. Pomimo tego wciąż powinien utrzymywać się w bezpiecznych wartościach, gdyż za takie uważa się wartości tego wskaźnika nieprzekraczające 3,0x.

 

„Pozytywny wpływ na działalność i rozwój Grupy Kapitałowej Benefit Systems ma poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, w tym malejące bezrobocie oraz lepszy standard życia Polaków, stale rosnąca popularność aktywności fizycznej oraz dynamiczny rozwój branży fitness” – podała spółka w komentarzu do wyników.

 

Po wynikach w trakcie sesji kurs akcji zwyżkował o 3,5%, jednak w jej końcowej części kurs spadł do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego – 600 zł. Od debiutu na giełdzie w 2011 roku akcje Benefit Systems znajdują się w trendzie wzrostowym, który regularnie przyspiesza. W samym 2016 roku kurs akcji wzrósł z 360 zł do ponad 600 zł, czyli o ponad 70%. Obecnie kurs akcji znajduje się w okolicach historycznego maksimum na poziomie 622 zł. Najbliższe wsparcie to 600 zł, a następnie 550 zł.

 

Benefit Systems - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Benefit Systems S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie