Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Kredyt Inkaso ze spadkiem wyników. Cena w wezwaniu podwyższona do 25 zł

Skomentuj artykuł
© monsitj - Fotolia.com

Kredyt Inkaso opublikował wyniki finansowe za I kwartał roku operacyjnego 2016/2017. Grupa odnotowała spadki we wszystkich głównych kategoriach przychodowych, jednak mimo to kurs akcji dziś, tj. 16.08.2016 roku poszybował blisko 10% w górę, reagując na informację o podniesionej cenie skupu akcji w wezwaniu.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) I kw. 2016/2017 I kw. 2015/2016
Przychody netto 23 032 24 646
Wpłaty dłużników 34 141 34 726

Wynik z działalności operacyjnej

13 472 15 530
Wynik brutto 7 988 8 702
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 265 8 717

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.

 

W opublikowanych za I kw. operacyjny grupy (01.04.2016 r. - 30.06.2016 r.) wynikach, Kredyt Inkaso pokazało spadek przychodów netto o 6,5% rok do roku. Wyniosły one 23,03 mln zł, wobec 24,65 mln zł rok wcześniej. Zdecydowanie głównym źródłem przychodów netto spółki są wpłaty dłużników pomniejszone o amortyzację portfeli wierzytelności oraz aktualizację ich wyceny. Wpłaty te w I kw. operacyjnym bieżącego roku wyniosły 34,14 mln zł i były niższe o blisko 2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wpływ na spadek przychodów netto miało jednak przede wszystkim znaczne obniżenie pozostałych przychodów (między innymi przychodów za zarządzanie portfelami wierzytelności na zlecenie i przychodów od udzielonych pożyczek przez spółkę zależną Finsano S.A.) z poziomu 3,73 mln zł do 1,07 mln zł. Jeśli chodzi o strukturę geograficzną działalności, spółka wyraźnie zwiększyła udział zagranicznych wierzytelności. Przychody netto uzyskane za granicą w okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku wyniosły 9,13 mln zł i stanowiły 39,6% całkowitych przychodów spółki. Rok temu Kredyt Inkaso uzyskało 5,10 mln zł przychodów zagranicznych, co stanowiło 20,7% łącznych przychodów.

 

Zysk z działalności operacyjnej grupy w I kw. roku operacyjnego 2015/2016 wyniósł 13,47 mln zł i był niższy o 13,3% od 15,53 mln zł uzyskanych w podobnym okresie roku ubiegłego. Głównym segmentem operacyjnym spółki jest obrót wierzytelnościami. Wynik operacyjny z tytułu tej działalności wyniósł 8,6 mln zł i stanowił 63,8% łącznego zysku operacyjnego spółki. Drugim najbardziej dochodowym segmentem były usługi prawnicze, z których to spółka uzyskała w minionym kwartale obrotowym 4,74 mln zł wyniku operacyjnego (35,1% łącznego zysku operacyjnego spółki). Zysk brutto spółki wyniósł w tym okresie 7,99 mln zł i był o 8,2% niższy od 8,7 mln zł uzyskanych rok wcześniej. W tym czasie, spółka odnotowała jeszcze mocniejszy spadek zysku netto z poziomu 8,71 mln zł do 6,27 mln zł (spadek o 28%). Było to spowodowane przede wszystkim podatkiem dochodowym w wysokości 1,36 mln zł, który spółka zapłaciła w I kw. roku operacyjnego 2015/2016. W analogicznym okresie roku ubiegłego spółka posiadała 25 tys. zł należności z tytułu tego podatku.

 

Na uwagę zasługuje fakt blisko trzykrotnego zwiększenia przepływów operacyjnych netto z działalności operacyjnej. Do spółki wpłynęło z tego tytułu 7,86 mln zł w okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku, wobec 2,77 mln zł rok wcześniej. Znacząco zwiększono za to wydatki inwestycyjne w tym okresie (przede wszystkim zakup długoterminowych aktywów finansowych za kwotę ponad 11 mln zł), wobec czego cashflow inwestycyjny wyniósł -10,38 mln zł, w porównaniu do -1,34 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeśli chodzi o najważniejsze wskaźniki finansowe, to marża operacyjna zmalała na przestrzeni analizowanych okresów z 63% do 58,5%, a marża zysku netto z 35,3% do 27,2%. Wskaźnik płynności bieżącej zmalał w tym czasie z poziomu 4,62 do 3,80, natomiast stopa zadłużenia spadła z poziomu 60,8% do 57,2%.

 

W dniu dzisiejszym (16.08.2016 r.) pojawiła się także informacja o podniesieniu ceny skupu akcji w przeprowadzanym obecnie wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso, w którym wzywającym jest WPEH VI Holding, spółka zależna Waterland Private Equity Invetments. W dniach 16.08.2016 r. - 23.08.2016 r. akcje Kredyt Inkaso sprzedać będzie można po cenie 25 zł, a nie 22 zł, jak pierwotnie miało to mieć miejsce, natomiast w dniach 24.08.2016 r. - 29.08.2016 r. cena ta wyniesie 20 zł. O szczegółach wezwania pisaliśmy w tym miejscu

 

Kurs akcji Kredyt Inkaso w latach 2009-2015 zyskał ponad 500%, rosnąc w tym czasie z poziomu około 7 zł do 35 zł. Jednak od historycznych szczytów we wrześniu 2015 roku, kurs zawrócił i cena akcji spadła do 15 zł, a więc o ponad 50%. Od czerwca bieżącego roku kurs znów wędruje w górę, a dzisiejsze (16.08.2016 r.) otwarcie blisko 10% luką wzrostową spowodowane jest podwyższeniem ceny w wezwaniu na akcje spółki. 

 

Kredyt Inkaso - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie