Chat with us, powered by LiveChat

Mennica Polska opublikowała raport za I półrocze 2016 roku. Widać poprawę wyników

Skomentuj artykuł
© Comugnero Silvana - Fotolia.com

Grupa Kapitałowa Mennica Polska podzieliła się z inwestorami wynikami finansowymi za I półrocze 2016 roku. W piątek, na pierwszej sesji po publikacji raportu, cena akcji tego emitenta rośnie o 4 proc. w porównaniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego.

 

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za II kwartał 2016 roku wyniosły 224,7 mln zł wobec 200,2 mln zł odnotowanych w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 40,2 mln zł w porównaniu do 28,4 mln zł wypracowanych w drugim kwartale 2015 roku.

 

W całym I półroczu 2016 roku Grupa Kapitałowa Mennica Polska osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 434,1 mln zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej równy 48,2 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 415,4 mln zł i 29 mln zł.

 

Jak podaje emitent, w I półroczu 2016 roku znormalizowany (po dokonaniu korekt wyłączających nietypowe oraz jednorazowe zdarzenia wpływające na wynik finansowy) skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 12 mln zł wobec 3,4 mln zł rok wcześniej. Wśród jednorazowych i nietypowych zdarzeń, jakie miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe wymienić można między innymi ujęcie w księgach finansowych aktywa podatkowego w łącznej kwocie 23,1 mln zł, która to powiększyła skonsolidowany wynik finansowy bieżącego roku. Zysk netto skorygowano także o otrzymaną dywidendę z akcji spółki Netia, która w I półroczu 2016 roku wyniosła 23 mln zł, a rok wcześniej 33,8 mln zł.

 

W I półroczu 2016 roku notujemy stabilne, dobre wyniki w tradycyjnych obszarach działalności grupy kapitałowej. Potwierdzamy tym samym zdolność do długotrwałego utrzymywania wysokiego poziomu rentowności. W 2015 roku wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Nasze cele są ambitne, ale w pełni osiągalne. W II kw. 2016 rozpoczęliśmy intensywne działania sprzedażowe i marketingowe w segmencie deweloperskim, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Widzimy już pierwsze, zadowalające efekty tych działań – poinformował Prezes Zarządu Mennicy Polskiej, Grzegorz Zambrzycki.

 

W piątek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu półrocznego akcje spółki Mennica Polska zyskują na wartości około 4 proc. w porównaniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego.

 

Mennica Polska - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

  

Źródło: Mennica Polska, ISBnews.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie