×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Bank Pekao zwiększa zyski pomimo spadku przychodów

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Bank Pekao S.A. opublikował dziś, to jest 3 sierpnia 2016 r. wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Bank mimo nieznacznego spadku przychodów oraz obciążenia podatkiem od instytucji finansowych odnotował wzrosty zysków, a jego wyniki okazały się lepsze od oczekiwanych.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) I kw. 2016 r. I kw. 2015 roku
Przychody z tytułu odsetek

2 691 404

2 721 895

Wynik z tytułu odsetek

2 151 743

2 058 425

Przychody z tytułu prowizji i opłat

1 113 819

1 200 212

Wynik z tytułu prowizji i opłat

968 481

993 817

Wynik z działalności operacyjnej

3 801 365

3 425 841

Podatek od instytucji finansowych

-200 844

-
Wynik brutto

1 612 385

1 538 660

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Banku Pekao S.A.

1 263 909

1 243 626

Źródło: Sprawozdanie finansowe Banku Pekao S.A.

 

Dwa główne źródła przychodów banku zanotowały ujemną dynamikę na koniec pierwszego półrocza 2016 roku. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 2,69 mld zł i zmalały o 1,1% rok do roku. Dzięki znacznemu obniżeniu kosztów w tym segmencie (o 19%, z 663 do 540 mln zł) bankowi udało się jednak odnotować wzrost wyniku odsetkowego. Wyniósł on 2,15 mld zł i był wyższy o 4,5% od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2015 roku. Mocniej skurczyły się za to przychody z tytułu prowizji i opłat. Na koniec I półrocza 2016 r. były one niższe o 7,2% r/r i wyniosły 1,11 mld zł. Spadek przychodów został częściowo zbilansowany redukcją kosztów w tym segmencie do poziomu 145 mln zł, czyli o 61 mln zł mniej niż w podobnym okresie roku poprzedniego. Pozwoliło to na ograniczenie spadku wyniku z tytułu prowizji i opłat, który wyniósł 968,5 mln zł i był o 2,5% niższy niż 993,8 mln zł osiągnięte po pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku. Powodem tego, jak podała spółka była „presja na prowizje związane z rynkiem kapitałowym”.

 

Spółka odnotowała wzrosty w głównych kategoriach dochodowych. Wynik na działalności podstawowej wyniósł 3,8 mld zł i był o blisko 11% wyższy od wyniku z porównywalnego okresu roku ubiegłego. Wpływ na to miał głównie wzrost o 162 mln zł wyniku pozaodsetkowego grupy, który na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 1,64 mld zł wobec 1,48 mld zł osiągniętych rok wcześniej. W komentarzu do wyników spółka podała, iż na wzrost ten składa się „wyższy wynik z działalności handlowej, wynikający z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., oraz wyższe pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, wsparte przez sprzedaż wierzytelności kredytowych”.

 

Wynik netto w pierwszym półroczu 2016 roku przypadający akcjonariuszom Banku Pekao S.A. wyniósł 1,264 mld zł i był wyższy o 20 mln zł, czyli o 1,6% w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 roku. Bankowi udało się osiągnąć wzrost pomimo obciążenia podatkiem od instytucji finansowych, który wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 200,8 mln zł. Gdyby dodać tę kwotę do wyniku netto,bank osiągnąłby wynik lepszy o 221 mln zł, czyli o 17,8% więcej niż rok wcześniej.

 

Spółka w podsumowaniu wyników podkreśliła główne przyczyny wzrostów: „Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w I półroczu 2016 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 7,7% r/r) oraz wzrost o 5,0% r/r w obszarze kredytów korporacyjnych łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi. Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 15,4% r/r.”

 

Korzystnie w porównaniu do oczekiwań rynku prezentują się wyniki spółki za sam II kwartał 2016 roku. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł w tym okresie 505,1 mln zł i był o 6% wyższy od 475,6 mln zł oczekiwanych przez rynek, a także o 9% od wyniku z pierwszego kwartału bieżącego roku (463 mln zł). Szczególnie dobrze prezentuje się zysk netto Banku Pekao uzyskany w okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku, który wyniósł 690,5 mln zł i był o 12% wyższy od 618 mln zł oczekiwanych przez rynek oraz o 21% wyższy niż wynik poprzedniego kwartału (573 mln zł). Zbliżony do konsensusu na poziomie -129,6 mln zł okazał się wynik dokonanych przez bank w I kwartale tego roku odpisów z tytułu utraty wartości kredytu i rezerw na zobowiązania pozabilansowe (-131,2 mln zł). W całym pierwszym półroczu 2016 roku wynik ten wyniósł -260,5 mln zł wobec -267,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Wskaźnik ROE na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wyniósł 10,7%, co oznacza wzrost w porównaniu do 10,3% uzyskanych na koniec czerwca 2015 roku i 9,7% na koniec grudnia 2015 roku. Marża odsetkowa utrzymała się na niezmienionym poziomie 2,8%. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) obniżył do poziomu 42,4% wobec 45% uzyskanych na koniec I półrocza 2015 roku, natomiast wskaźnik kredytów netto do depozytów zwiększył się w tym okresie z 90,7% do 93,6%.  

 

Na koniec czerwca 2016 roku liczba pracowników grupy Pekao wyniosła 18 150 osób (w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną) w porównaniu z 18 629 osobami na koniec czerwca 2015 roku. Oznacza to spadek zatrudnienia w tym okresie o 2,5%. Zredukowana została także liczba placówek z 1 013 do 947. Bank Pekao jest spółką dywidendową, płacącą dywidendy nieprzerwanie od 2009 roku. W tym roku dywidenda wyniosła 8,70 zł na akcję, a w roku ubiegłym było to rekordowe 10 zł na akcję. Dominującym akcjonariuszem banku z pakietem 40,1% akcji pozostaje włoska grupa Unicredit, która na początku lipca 2016 roku sprzedała jednak 10% udziałów w spółce za 3,3 mld zł. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o rozważaniu przez Unicredit sprzedaży całego posiadanego pakietu, o czym szerzej pisaliśmy w tym miejscu.

 

Notowania Banku Pekao znajdują się w krótkoterminowym trendzie spadkowym trwającym od kwietnia bieżącego roku, tracąc w tym czasie około 23%. Kurs zbliża się obecnie do ważnego wsparcia na 120 zł wyznaczonego przez dołek ze stycznia tego roku, które w ostatnich dniach było już testowane. Kolejny poziom wsparcia rysuje się na 110 zł.  

 

Bank Pekao - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Bank Pekao S.A.