Czym jest SII?

Żywiec znacząco poprawia zyski pomimo spadku przychodów

© merydolla - Fotolia.com

Grupa Żywiec opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności w pierwszym półroczu 2016 roku. Pomimo spadku przychodów, grupa odnotowała wyraźne wzrosty zysków.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) I półrocze 2016 I półrocze 2015
Przychody ze sprzedaży

1 262 423 

1 489 502 

EBITDA

246 736

211 656
Zysk z działalności operacyjnej

170 889

112 597
Zysk brutto

627 210 

639 871
Zysk netto jednostki dominującej

129 991

87 513

 Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A.

 

Grupa Kapitałowa Żywiec, w której jednostką dominującą jest Grupa Żywiec S.A. podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku. Spółka wykazała ujemną dynamikę przychodów, które wyniosły 1,26 mld zł wobec 1,49 mld zł w poprzednim okresie (spadek o 15,2%). Główną przyczyną jest zdecydowany spadek przychodów z segmentu sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych innych niż piwo. W pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku przyniosły one spółce jedynie 36,2 mln zł, co w porównaniu do 259,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku oznacza spadek o 86%. Zdecydowanie dominującym obszarem działalności spółki, który przyniósł jej 1,23 mld zł, czyli ponad 97% łącznych przychodów jest sprzedaż piw własnych. Do najważniejszych marek oferowanych przez Żywiec zaliczają się między innymi: Żywiec, Tatra, Heineken, Warka, Desperados i EB. Spadku przychodów nie udało się uniknąć pomimo 3,5% wzrostu wolumenu sprzedaży piwa z 5,6 mln hektolitrów w I półroczu 2015 roku, do 5,8 mln hektolitrów w podobnym okresie bieżącego roku. Jak podano w komentarzu do wyników - „Sprzedaż piwa w Polsce wzrosła jednocyfrowo przede wszystkim dzięki korzystnym warunkom pogodowym. Jednak nadal notujemy spadek sprzedaży w ujęciu wartościowym, co oznacza kontynuację presji cenowej na rynku”.

 

Kilkunastoprocentowy spadek przychodów zbilansowany został niemal w całości przez obniżenie kosztów sprzedanych towarów, produktów i materiałów, które wyniosły 635,2 mln zł i były niższe o 214,4 mln zł rok do roku (spadek o 25,2%). Należy dodać, że w tym okresie zmniejszono zatrudnienie w grupie niemal o połowę, z 3613 do 2173 osób. Chociaż Żywiec nie uniknął nieznacznego – o niespełna 2% - spadku zysku brutto, to dzięki obniżeniu kosztów sprzedaży o ponad 20%, z 460,3 mln zł do 362,2 mln zł, wynik na działalności operacyjnej był lepszy o 51,8% i wyniósł 170,9 mln zł. Zysk netto wyniósł niemal 130 mln zł i był wyższy od wyniku z pierwszego półrocza roku ubiegłego o 48,5%. Zarówno EBIT jak i zysk netto były najwyższe od pierwszego półrocza 2010 roku. Obniżka kosztów umożliwiła spółce osiągnięcie marży operacyjnej na poziomie 13,5% oraz marży zysku netto na poziomie 10,3%, co oznacza wyniki niemal dwukrotnie lepsze od roku poprzedniego (odpowiednio 7,6% i 5,9%).

 

Żywiec odnotował także poprawę w wielu kategoriach wskaźnikowych. Zadłużenie netto, liczone jako wartość kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych pomniejszona o środki pieniężne i ekwiwalenty, wyniosło 723 mln zł, co oznacza spadek o ponad 60 mln zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2015 roku. Zwiększenie zysku EBITDA dodatkowo polepszyło wartość wskaźnika długu netto do EBITDA, który zmniejszył się z 3,7 do 2,93. Poprawie uległ także wskaźnik płynności bieżącej spółki, który wzrósł z poziomu 0,49 do 0,56, lecz nadal jednak pozostaje poniżej poziomów normatywnych według literatury ekonomicznej, za które standardowo uznaje się poziomy od 1,5 do 2-2,5. Wzrost ceny walorów Żywca oraz spadek kapitałów własnych do wartości 157,7 mln zł wobec 261,9 mln zł na koniec roku obrotowego spowodowały natomiast uzyskanie ponad dwukrotnie wyższej wartości wskaźnika C/WK. Obecnie wynosi on 29,9, podczas gdy na koniec 2015 roku było to 14,39. 

 

Poprawie uległy również wyniki przepływów pieniężnych. Cashflow z działalności operacyjnej dzięki zwiększonym zyskom wzrósł o 44,7% i wyniósł 236,6 mln zł. Żywiec odnotował natomiast ujemne przepływy z działalności finansowej na poziomie -164,9 mln zł, spowodowane głównie przeznaczeniem 236 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Na uwagę zasługuje dodatni wynik na działalności inwestycyjnej na poziomie 54,3 mln zł. Wpływ na to miała głównie sprzedaż udziałów w spółce zależnej Distribev sp. z o.o.  

 

Wyniki skomentował Prezes Grupy Żywiec S.A., Guillaume Duverdier - „W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Żywiec utrzymała pozycję rynkową pomimo zwiększonej aktywności promocyjnej konkurencji. Inwestycje w silne marki, szczególnie w segment premium i piw regionalnych oraz zmiany w modelu biznesowym wprowadzone w ostatnich latach przynoszą dalsze rezultaty. Finalizacja sprzedaży 80% udziałów w spółce Distribev na początku roku jednorazowo wpłynęła pozytywnie na nasze wyniki”.

 

Grupa Żywiec wypłaciła w tym roku 35 zł dywidendy na akcję, co jest najwyższą wartością od 2011 roku. Na ten cel spółka przeznaczyła niemal 360 mln zł. W roku ubiegłym dywidenda wyniosła 25 zł na akcję.

 

Notowania Żywiec S.A. osiągnęły swój historyczny szczyt w maju 2011 roku, kiedy to za walory spółki trzeba było zapłacić ponad 518 zł. Od tego momentu kurs akcji znalazł się w odwrocie, tracąc do sierpnia 2015 roku ok. 40% i spadając w okolice 310 zł. Obecnie kurs Żywca znajduje się w agresywnym trendzie wzrostowym, zyskując w ciągu ostatniego roku ponad 40% i wracając w pobliże poziomu 450 zł. Najbliższe wsparcie znajduje się na 442 zł, a kolejne silniejsze wsparcie w okolicach 400 zł. W przypadku kontynuacji trendu notowania mogą wrócić do granicy 500 zł w pobliże do historycznych szczytów z 2011 roku.

 

Grupa Żywiec - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 Źródło: Grupa Żywiec S.A.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.