×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Orange Polska - spadek zysków w I półroczu 2016 roku, kurs akcji +7%

© bernardbodo - Fotolia.pl

Orange Polska S.A. opublikowało w poniedziałek (25.07) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności w pierwszym półroczu bieżącego roku. Spółka odnotowała ujemną dynamikę przychodów i zysków.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł) I półrocze 2016 I półrocze 2015 

Przychody ze sprzedaży

5 706 5 943
Skorygowana EBITDA 1 692 1 919
Zysk z działalności operacyjnej 357 478
Zysk brutto 165 344
Zysk netto jednostki dominującej 115 297

Źródło: Sprawozdanie finansowe Orange Polska S.A.

 

Spółka w pierwszym półroczu 2016 roku osiągnęła 5,706 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 4% rok do roku. Najważniejszym czynnikiem spadku było zmniejszenie o 146 mln zł do poziomu 2,17 mld zł przychodów z tytułu mobilnych usług detalicznych oraz przychodów ze sprzedaży usług, takich jak przesył danych czy też wiadomości. Głównym tego powodem był wzrost konkurencyjności rynku, a także między innymi koncentracja modelu biznesowego na sprzedaży ratalnej, popularność ofert rodzinnych oraz ofert bez telefonu, co przełożyło się na niższy przeciętny miesięczny przychód z klienta (ARPU), który wyniósł 28,5 zł i był niższy o ponad 6% w stosunku do pierwszego półrocza roku 2015 oraz o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Wyraźnie spadły także przychody z tytułu usług wąskopasmowych, głównie ze względu na migrację klientów z sieci stacjonarnej do komórkowej. Wyniosły one 788 mln zł, czyli o 144 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Z kolei największy wzrost przychodów, o 177 mln zł, spółka odnotowała w segmencie sprzedaży sprzętu do telefonii komórkowej. Wyniosły one 464 mln zł, a wzrost możliwy był głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży ratalnej. 

 

 Skorygowana EBITDA, czyli zysk z działalności operacyjnej przed amortyzacją i zmianą odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, była niższa o 227 mln zł i wyniosła 1,692 mld zł (spadek o niemal 12%). Chociaż zmniejszenie kosztów amortyzacji o 107 mln zł częściowo zrekompensowało spadek EBITDA, to jednak nie zapobiegło to spadkowi zysku operacyjnego o 121 mln zł (-25,3% r/r). Z kolei na znaczący spadek zysku netto, który wyniósł 115 mln zł (-61,3% r/r) oprócz spadku zysku z działalności operacyjnej wpływ miał także wzrost kosztów finansowych netto o 58 mln zł do poziomu 192 mln zł.

 

Zatrudnienie w spółce spada nieustannie od 3 kwartału 2011 roku. Na koniec drugiego kwartału 2016 roku zatrudnionych w grupie Orange Polska było 16 437 osób, czyli o 409 osób mniej niż na koniec pierwszego kwartału. Pozwoliło to na obcięcie kosztów świadczeń pracowniczych o 66 mln zł do 821 mln zł. Spółce udało się także piąty kwartał z rzędu odnotować wzrost liczby klientów. Obecnie usługobiorcami Orange jest 16,696 mln osób (wzrost kwartał do kwartału o 431 tysięcy osób i rok do roku o 1,1 mln osób). Największy przyrost klientów spółka odnotowała w segmencie telefonii komórkowej (222 tysiące więcej niż na koniec I kwartału 2016 roku i 901 tysięcy więcej niż na koniec pierwszego półrocza 2015 roku).

 

Na uwagę zasługują także bardzo wysokie w porównaniu z ubiegłymi latami ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej, które wyniosły -4,246 mld zł w porównaniu do -1,258 mld zł w pierwszym półroczu 2015 roku. Tak znaczny wzrost wydatków spowodowany był przede wszystkim zapłatą w I półroczu 2016 za rezerwację częstotliwości LTE z zakresu 800 MHz i 2600 MHz za łączną kwotę 3,15 mld zł. Inwestycja ta ma przede wszystkim pozwolić na zaoferowanie klientom szybszego i lepszej jakości internetu w technologii LTE. Kwota przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2015 r. zawiera ponadto 428 milionów złotych depozytu wpłaconego w trakcie opisanej wyżej aukcji.

 

Pozostałe nakłady inwestycyjne, wyłączając wydatki związane z rezerwacją częstotliwości także były wyższe niż w roku ubiegłym. Jak podano w sprawozdaniu: „Skorygowane nakłady inwestycyjne w I półroczu 2016 r. wyniosły 857 mln zł i były wyższe o 117 mln zł w porównaniu do nakładów inwestycyjnych w I półroczu 2015 r. Głównym powodem wyższych nakładów inwestycyjnych w I półroczu 2016 r. była dalsza rozbudowa sieci światłowodowej, co wiązało się z nakładami w wysokości 193 mln zł”. Struktura wydatków związanych z nakładami inwestycyjnymi prezentuje się następująco:

 

Orange Polska - Podział wydatków inwestycyjnych
Źródło: Sprawozdanie finansowe Orange Polska S.A.

 

Tak wysokie nakłady inwestycyjne wiązały się ze znacznym dodatnim zwiększeniem przepływów z działalności finansowej. Wyniosły one 2,949 mld zł, wobec zaledwie 0,087 mld zł rok wcześniej. Powodem tak dużego wzrostu było uzyskanie długoterminowego kredytu do kwoty 2,7 mld zł (z okresem spłaty do 20 czerwca 2021 roku) od spółki zależnej Atlas Services Belgium SA. Kredyt na zakup częstotliwości poskutkował także wzrostem zadłużenia netto o 73,3% do poziomu 6,778 mld zł. Z kolei dzięki spadkowi zobowiązań krótkoterminowych (o 450 mln zł) oraz wzrostowi aktywów obrotowych (o 32 mln zł) poprawiły się wskaźniki płynności spółki. Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł z poziomu 0,60 do 0,69, a wskaźnik płynności szybkiej z 0,54 do 0,63.

 

Zarząd Orange Polska potwierdził prognozy finansowe na cały 2016 rok. Zysk EBITDA przewidywany jest w wysokości 3,15-3,30 mld zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA nie powinien przekroczyć 2,2. W latach 2016-2018 planowany jest dalszy intensywny rozwój projektu FTTH, czyli dostępu gospodarstw domowych do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej. Na ten cel zarząd spółki planuje przeznaczyć 2,2 mld zł, a dostęp do usług FTTH do końca 2018 roku ma mieć do 3,5 mln klientów. Orange przewiduje, że w przypadku zakładanego sukcesu projektu, uda się wrócić w 2018 roku do wzrostów przychodów i zysków.

 

Kurs akcji Orange Polska w ostatnich tygodniach kilkukrotnie naruszał ważne wsparcie w okolicach 5 zł, znajdując się bardzo blisko historycznych minimalnych notowań z roku 2002 (wykres zdyskontowany o wypłacone dywidendy), ostatecznie jednak skutecznie je broniąc i wybijając do góry w ostatnich dniach. Kurs stara się przełamać  silny trend spadkowy trwający od października 2014 roku (z korektą wzrostową w okresie luty-maj 2015 r.). W tym czasie cena walorów Orange Polska stopniała o ponad 50%, z poziomu 11 zł do 5 zł.  Pierwszy słaby opór zarysowuje się obecnie na poziomie 5,70 zł. W przypadku jego przebicia kolejnym silniejszym już oporem będzie poziom 6,50 zł.

 

Orange Polska - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Orange Polska S.A.