Chat with us, powered by LiveChat

Fitch koryguje rating Polski z A na A-. Powodem zmiana metodologii

Skomentuj artykuł
© nmann77 - Fotolia.pl

Agencja ratingowa Fitch zmienia metodologię przyznawania ocen wiarygodności kredytowej emitentom papierów wartościowych. Biuro rozpoczęło także przyznawanie ratingu krótkoterminowego w walucie krajowej.

 

22 lipca 2016 roku Fitch ogłosił zmiany dotyczące między innymi:

  • przyznawania oceny ratingowej dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej (dotychczas agencja publikowała jedynie rating dla długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej, odtąd Fitch będzie przyznawał Polsce także rating krótkoterminowy w walucie krajowej),
  • ujednolicenia ocen ratingowych dla długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej (dotychczas te dwie oceny mogły się od siebie różnić, odtąd powinny być na takim samym poziomie).

 

„Wprowadzone zmiany spowodują korektę ratingu Polski. W wyniku ujednolicenia ocen długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej, dotychczasowa ocena ratingowa Polski dla długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej została zmieniona z A na A-. Agencja przyznała również Polsce po raz pierwszy krótkoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie F1 (najwyższa ocena, o jeden poziom wyższa od analogicznego ratingu krótkoterminowego w walucie zagranicznej)” - podało na swojej stronie Ministerstwo Finansów.

 

Powyższe zmiany mają wyłącznie techniczny charakter. Wynikają z okresowego przeglądu metodologii stosowanej przez agencję Fitch i nie wynikają z fundamentalnej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Dostosowania poziomu ratingu dla zobowiązań w walucie krajowej i walutach obcych dotyczą szeregu emitentów z kategorii tzw. „Sovereign".

 

„Skala ocen przyznawanych przez Fitch pozostaje niezmienna, podobnie jak planowane terminy publikacji kolejnych ocen wiarygodności kredytowej Polski” – podano w komunikacie.

 

Agencja ratingowa Fitch jest jedną z trzech najważniejszych (obok S&P i Moody’s) tego typu agencji na świecie, wydających opinie o wiarygodności kredytowej emitentów papierów wartościowych, w tym także krajów. W styczniu tego roku S&P niespodziewanie obniżyło Polsce ocenę ratingową długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej z A- do BBB+ z perspektywą negatywną, argumentując swoją decyzję przede wszystkim sytuacją polityczną w naszym kraju. 1 lipca S&P opublikowało raport, w którym ocena ta została utrzymana. Wśród pozytywów naszej gospodarki agencja wskazała duży potencjał wzrostowy i małe potrzeby finansowania zewnętrznego, ponownie wyrażając jednak obawy o niezależność poszczególnych instytucji w Polsce.

 

Po styczniowej decyzji S&P wzrosły obawy o obniżenie ratingu Polski także przez pozostałe agencje, co ostatecznie nie miało do tej pory miejsca. Fitch utrzymał rating i perspektywę naszego kraju w obu tegorocznych raportach ze stycznia i lipca, natomiast agencja Moody’s w maju bieżącego roku utrzymała oceny dla Polski na niezmienionym poziomie (A2), zmieniając jedynie perspektywę ze stabilnej na negatywną, wskazujac na „ryzyka fiskalne związane z bieżącymi wydatkami i perspektywę obniżenia wieku emerytalnego”, a także na niekorzystny klimat inwestycyjny spowodowany nieprzewidywalnością w zmianach legislacyjnych. Agencja podkreśliła i doceniła jednak stan polskiej gospodarki i poziom jej zdywersyfikowania oraz fakt, że polskie PKB potrafiło odnotowywać wzrost niezależnie od sytuacji globalnej.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie