Chat with us, powered by LiveChat

Koniec akcji Petrolinvestu na GPW!?

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Komisja Nadzoru Finansowego 19 lipca 2016 roku podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Koniec notowań akcji spółki nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna. Na moment obecny decyzja ta nie jest ostateczna. Argumentem do podjęcia kroków wobec Potrelinvest przez KNF jest stwierdzenie naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych. Spółka w komunikacie bieżącym zadeklarowała, że skorzysta z trybu odwołania i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję.

 

KNF jednocześnie nałożyła na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł. W komunikacie instytucji wskazano:

 

"Ukaranie spółki Petrolinvest S.A. nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi."

 

Wśród zarzutów ujęto między innymi: niedokonanie wyceny do wartości godziwej aneksowanych umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza czy niewyodrębnienie wartości nabytej licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych. Pełną treść komunikatu KNF wraz z szerokim uzasadnieniem decyzji można przeczytać w tym miejscu.

 

Dzisiaj, po opublikowaniu decyzji KNF, kurs akcji Petrolinvestu spada o 50% do 14 groszy (godzina 13:00), a większość sesji notowania pozostają w zawieszeniu i są równoważone. Przypomnijmy, że w 2007 roku podczas debiutu giełdowego, cena emisyjna wynosiła 227 zł, a w pierwszym dniu notowań kurs wzrósł o 160%. Historyczne maksima osiągnięte w pierwszym tygodniu notowań wyniosły 842 zł. Poniżej symbolicznej złotówki walory spadły w czerwcu 2012 roku.

 

Petrolinvest - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie