Chat with us, powered by LiveChat

Vivid Games - czy kolejne odsłony Real Boxing zapewnią zyski spółce?

Skomentuj artykuł
© kantver - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Vivid Games przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil działalności
  2. Analiza finansowa
  3. Plany strategiczne i ocena perspektyw
  4. Podsumowanie raportu

Vivid Games


1. Profil działalności

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 roku. Specjalizuje się w produkcji gier przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. Najbardziej rozpoznawalną produkcją Vivid Games jest seria Real Boxing. Druga jej odsłona miała premierę w listopadzie 2015 roku pod tytułem Real Boxing 2 Creed. Jest to pierwsza pełnowymiarowa gra w modelu biznesowym free-to-play. Obie części gry do końca 2015 roku przyniosły spółce 27,5 mln zł przychodów i trafiły do ponad 33 mln odbiorców na całym świecie. Na mocy umowy z Metro-Goldwyn-Meyer gra wykorzystuje licencje filmowe Rocky oraz Creed. Poniższa grafika pokazuje w jakim tempie rosły przychody generowane przez markę Real Boxing w latach 2012-2015:

 

Źródło: Vivid Games S.A.

 

W IV kwartale 2015 roku gra Real Boxing 2 Creed była pobrana ok. 3 mln razy. Wartość charakterystycznego w tej branży wskaźnika ARPMAU (średni miesięczny przychód na użytkownika) wyniosła 0,11 dolara. W strukturze pobrań największy udział miał rynek amerykański – 35%, a następnie UK 9%, Chiny 4,5%, Japonia i Francja po 4%. Zdecydowana większość kopii (97%) trafiała na urządzenia z systemem iOS. Dla porównania w tym samym okresie pierwszą część Real Boxing pobrano w ilości 1,8 mln, co wskazuje na wieloletni cykl życia tych gier.

 

W połowie ubiegłego roku spółka uplasowała na rynku nową emisję akcji w ilości 2 mln walorów po cenie 5 zł pozyskując ok. 10 mln zł. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 59,1%. Środki te miały posłużyć m.in. do finansowania produkcji nowych gier (Metal Fist, Real Casino), rozwój autorskich technologii, promocję gier, inwestycje w IP oraz akwizycje. W wyniku rozwoju spółka otworzyła oddział w Warszawie i powiększyła liczbę pracowników o kolejne 34 osoby oraz rozpoczęła program publikacji gier zewnętrznych.

 

Największy udział w akcjonariacie Vivid Games mają Remigiusz Rudolf Kościelny oraz Jarosław Wojczakowski – po 27,11% wszystkich akcji. Pełnią oni odpowiednio w firmie funkcję prezesa i wiceprezesa zarządu. Free float stanowi 45,78% akcji. Cały kapitał zakładowy dzieli się na 27 945 465 akcji.

 

Źródło: Vivid Games S.A.

2. Analiza finansowa

Wybrane dane finansowe (zł)

2015 r.

2014 r.

Przychody ze sprzedaży

17 316 145

13 687 759

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

- 1 024 421

1 102 165

Zysk brutto

- 1 178 518

1 393 055

Podatek dochodowy

8 765 997

- 722 442

Zysk netto

7 587 479

670 613

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

5 629 847

4 818 276

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

- 9 993 329

- 5 648 554

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

12 999 252

2 015 633

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta.

 

Skonsolidowane przychody w 2015 roku wyniosły 17,3 mln zł i wzrosły o 26% wobec 2014 roku. Grupa zakończyła poprzedni rok zyskiem netto na poziomie 7,6 mln zł, co stanowi ponad jedenastokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Jednak znaczący udział w wyniku netto miała dodatnia wartość podatku dochodowego w kwocie 8,7 mln zł, co pozwoliło wygenerować z ujemnego wynik brutto (w wysokości -1,2 mln zł) dodatnią wartość na końcu rachunku zysków i strat. W zakresie zysku EBITDA spółka zanotowała spadek z 2,9 mln zł w 2014 do 1,3 mln zł w 2015 roku. Wpływ na to miały zwiększone wydatki na produkcję i promocje, a także poniesione koszty otwarcia biura w Warszawie, powiększenie powierzchni biurowej w Bydgoszczy czy wydatki na system informatyczny klasy ERP.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie