Chat with us, powered by LiveChat

8 spółek, które pozytywnie zaskoczyły inwestorów wynikami za 2015 rok

Skomentuj artykuł
© Maksim Kabakou - Fotolia.com

Na giełdzie trwa sezon publikacji raportów okresowych dotyczących ubiegłego roku, a duża część emitentów zdążyła już podzielić się tą wiedzą z inwestorami. Postanowiliśmy sprawdzić, na wyniki finansowe których z tych spółek rynek zareagował z dużym entuzjazmem. Jako kryterium wyboru pod uwagę wzięliśmy głównie reakcje kursów akcji.

 

W zestawieniu pominęliśmy między innymi spółkę GPW, o wynikach której informowaliśmy już wcześniej. Nie pisaliśmy również np. o grupie CCC, która choć nie przekazała do publicznej wiadomości jeszcze raportu rocznego, to kilka tygodni temu pochwaliła się bardzo dobrymi wynikami za ostatni kwartał ubiegłego roku (stąd znane są już wstępne jej wyniki dotyczące całego 2015 roku). Postanowiliśmy za to skupić się na nieco mniejszych spółkach, które mogą pozostać przez większość inwestorów niezauważone – wybraliśmy ich 8, a całe zestawienie prezentujemy poniżej.

 

Z zestawieniem negatywnych zaskoczeń można zapoznać się w tym miejscu.

FAM Grupa Kapitałowa

FAM Grupa Kapitałowa ujawniła, że w 2015 roku jej zysk operacyjny wyniósł 12,97 mln zł wobec straty na poziomie 14,6 mln zł rok wcześniej. Ponadto znaczącej poprawie uległ wynik netto, który przekroczył 9,37 mln zł w porównaniu do straty równej 17,33 mln zł w 2014 roku. Jak podaje Zarząd tego emitenta, polepszenie wyników było możliwe dzięki zmianom o charakterze operacyjnym, zmianie struktury finansowania grupy oraz koncentracji na działalności cynkowniczej. W 2015 roku FAM Grupa Kapitałowa udanie kontynuowała gruntowny proces restrukturyzacji, a także podjęte zostały kroki, których głównym celem było zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych oraz zakupowych, jak również optymalizacja kosztów działalności i zarządzania portfelem należności. Ponadto emitent w drodze przejęcia zakładu Cynkownia Wieluń umocnił swoją pozycję na rynku usług cynkowniczych. 

 

Jednocześnie poprawa wyniku finansowego pozwoliła Zarządowi spółki FAM Grupa Kapitałowa na rekomendację wypłaty pierwszej od ponad 10 lat dywidendy. Proponowana jej wysokość to 29 groszy na jedną akcję, co przy obecnym kursie (ok. 2,8 zł) oznacza stopę dywidendy na poziomie ok. 10 proc.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Na pierwszej sesji giełdowej po publikacji wyników finansowych cena akcji FAM Grupa Kapitałowa poszybowała o ponad 42 proc. do poziomu 2,56 zł, po czym notowania zostały zawieszone ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wahań kursu. Rajd w górę kontynuowany był także na kolejnej sesji – w poniedziałek walory tego emitenta w pewnym momencie drożały nawet o ponad 17 proc., a ostatecznie cena zamknięcia wyniosła 2,75 zł.PCC Rokita

PCC Rokita pokazała rekordowe wyniki finansowe za 2015 rok. Jej skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 153 mln zł i był wyższy rok do roku o 28 mln zł. Wynik netto wzrósł natomiast o 13,5 mln zł, wynosząc 84,8 mln zł.

Jak podał Zarząd tego emitenta, główną siła napędową tak dobrych wyników była aktywność w segmencie polioli, którego przychody ze sprzedaży odpowiadają za ponad połowę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży PCC Rokita.

 

Dodatkowo następnego dnia spółka poinformowała, że zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 4,48 zł na jedną akcję, co przy obecnym kursie (ok. 56 zł) oznacza stopę dywidendy na poziomie 8 proc.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

W reakcji na opublikowany raport roczny kurs akcji PCC Rokita urósł podczas czwartkowej sesji giełdowej o blisko 4 proc. do poziomu 51,15 zł. Ponadto informacja o wysokości rekomendowanej dywidendy dała paliwo do dalszych wzrostów – następnego dnia kurs zamknięcia notowań wyniósł 54,7 zł, co oznacza zwyżkę o 7 proc., a w poniedziałek kurs walorów dobił do poziomu 56 zł, rosnąc o ponad 2 proc. w stosunku do piątkowego zamknięcia.

PMPG Polskie Media

Grupa PMPG Polskie Media odnotowała w 2015 roku przychody ze sprzedaży wynoszące 51,8 mln zł oraz zysk operacyjny na poziomie 5,77 mln zł, co oznacza spadek o odpowiednio 11 proc. i 36 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Choć natomiast zysk netto był o 1,6 mln zł wyższy niż w 2014 roku, w dużej mierze wpływ miał na to dokonany w 2014 roku odpis na akcje i obligacje Internetowego Domu Handlowego. Jak podano w raporcie okresowym, na gorsze wyniki 2015 roku wpływ miało przede wszystkim ograniczenie liczby kontraktów dla tygodnika "Wprost", który pozostaje głównym aktywem grupy PMPG.

 

Mimo nie najlepszych wyników całorocznych inwestorzy entuzjastycznie zareagowali na opublikowany raport. Uwagę zwróciły bowiem dane za ostatni, czwarty kwartał 2015 roku. W tym okresie zysk operacyjny wyniósł 3,1 mln zł - o 0,4 mln zł więcej niż łącznie w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku oraz o 1,7 mln zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znacząco poprawił się także zysk netto, który był na poziomie 3,4 mln zł w porównaniu do łącznie 2,5 mln zł wypracowanych w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Reakcja kursu akcji PMPG na opublikowane wyniki były bardzo zdecydowana. Na pierwszej sesji giełdowej po przekazaniu raportu rocznego cena akcji wzrosła o 12,8 proc. w stosunku do poprzedniego zamknięcia, osiągając poziom 2,2 zł. Zwyżki kontynuowane były także w poniedziałek, kiedy to kurs rósł momentami nawet o kolejne 10 proc.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie