Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Getin Noble Bank na plusie, chce wprowadzić program postępowania naprawczego

© peshkov - Fotolia.pl

Getin Noble Bank zakończył 2015 rok na plusie na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym. Pomimo tego, Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o akceptację „Planu trwałej poprawy rentowności”, co może spowodować, że bank będzie zwolniony z podatku bankowego.

 

Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Wybrane pozycje wynikowe  (tys. zł)

2015 r.

2014 r.

Wynik z tytułu odsetek

1 195 710

1 430 545

Wynik z tytułu opłat i prowizji

326 849

437 042

Wynik z działalności operacyjnej

39 024

300 246

Wynik brutto

72 957

314 268

Wynik netto podmiotu dominującego

44 166

360 032

Źródło: Getin Noble Bank S.A.

 

W wynikach banku wyraźnie widać spadek w relacji do 2014 roku. Wynik z tytułu odsetek spadł o 16,4% rok do roku, do poziomu blisko 1,2 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji o 25,2% rdr, do poziomu 326,8 mln zł. na pozostałych pozycjach spółka odnotowała jeszcze większe spadki, co obrazuje tabela. W sprawozdaniu jednostkowym wykazano zysk netto na poziomie 1,1 mln zł.

 

W sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej banku wymieniono szereg czynników, które złożyły się na spadek zysków. Do czynników zewnętrznych zaliczono:

  • 116,9 mln zł kosztów związanych z obowiązkiem dokonania wpłaty do BFG w związku z upadłością SK Banku,
  • 134,1 mln zł rezerwy dotyczącej wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
  • podwyższonych kosztów obciążeń opłatą ostrożnościową i roczną składką na rzecz BFG – 55 mln zł
  • spadek rynkowych stóp procentowych,
  • zawirowania na rynku finansowym po uwolnieniu kwotowań franka szwajcarskiego – około 26% udziału w portfelu kredytowym banku,
  • zmniejszenie sprzedaży produktów inwestycyjnych.


W oddzielnym raporcie bank przedstawił założenia nowej strategii i planowanych działań. Mają one głównie na celu obniżenie premii kosztu depozytów względem rynku, zwiększenie liczby klientów przelewających wynagrodzenie, podniesienie wskaźnika cross-sell oraz poprawę efektywności operacyjnej – obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 50% (71,8% na koniec 2015 roku, 56,7% bez uwzględnienia dodatkowych kosztów na rzecz BFG i FWK). W raporcie napisano również, że: „w związku ze znaczącymi obciążeniami zewnętrznymi, które nie były związane z bezpośrednią działalnością operacyjną Banku, a w znaczący sposób wpłynęły na wynik netto IV kwartału 2015, Bank wystąpił również do Komisji Nadzoru Finansowego o akceptację „Planu trwałej poprawy rentowności”, w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego”. Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w tym miejscu

 

Na koniec 2015 roku wskaźniki wypłacalności Getin Noble Banku wyniosły 11,1% dla kapitału Tier1 (wobec 9,7% przed rokiem) i 14,3% dla łącznego współczynnika kapitałowego (wobec 13,1%). Do poprawy współczynników w znacznej mierze przyczyniła się transakcja sprzedaży 50,72% pakietu akcji Getin Leasing do LC Corp B.V. za 218 mln zł. Spółka informowała o tej umowie 12 lutego bieżącego roku. Następującego komentarza udzielił wtedy Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku: „Zawarta umowa jest elementem kompleksowej strategii, której celem jest osiągnięcie wskaźników kapitałowych oczekiwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do 30 czerwca br. W chwili obecnej jesteśmy już w połowie drogi do realizacji wymagań Regulatora. Bank będzie nadal kontynuował ścisłą współpracę biznesową z Getin Leasing i wzmacniał swoją pozycję na rynku finansowania biznesu automotive.”

 

Getin Noble Bank ograniczył sprzedaż długoterminowych kredytów. Sprzedaż kredytowa w 2015 roku wyniosła 9,5 mld zł, z czego kredyty hipoteczne stanowiły 1,5% sprzedaży wobec 8,4% w 2014 roku. Pomimo tego kredyty hipoteczne stanowią 64,6% portfela kredytowego brutto (o 0,2 pkt. proc. mniej niż na koniec 2014 roku). Sprzedaż realizowana była w 99% w walucie polskiej. Bank dokonał również zbycia wierzytelności o wartości bilansowej 625 mln zł (wartość kapitału sprzedanych wierzytelności to 2,3 md zł).

 

Szeroko na temat sytuacji banku pisaliśmy w specjalnym raporcie z dnia 9 lutego 2016 roku „Czy Getin Noble Bank przetrwa zawirowania w sektorze bankowym?”. Z pełną treścią raportu można zapoznać się w tym miejscu.

 

Po publikacji wyników na wykresie banku nie pojawiły się żadne większe ruchy, a kurs akcji oscyluje wokół zamknięcia z poprzedniego dnia. Aktualnie znajduje się on pomiędzy wsparciem przy cenie 0,5 zł, a oporem 0,75 zł. W tej samej odległości – 0,25 zł, można wyznaczyć kolejny istotny opór na poziomie 1 zł, gdzie przebiega obecnie jedna z linii trendu spadkowego. 

 

Getin Noble - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Getin Noble Bank S.A.