×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

W 2015 roku spadły zyski PZU

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Grupa PZU zarobiła na czysto w 2015 roku 2,342 mld zł. Był to wynik niższy o 21% wobec 2014 roku. Kolejny rok z rzędu w spółce rosły koszty, a spadały zyski.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe grupy PZU w 2015 roku:

Wybrane dane finansowe GK PZU (mln zł)

2015 r.

2014 r.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

18 359,0

16 884,6

Wynik netto na działalności inwestycyjnej

1 739,3

2 646,9

Zysk z działalności operacyjnej

2 939,4

693,2

Zysk brutto

2 943,7

691,7

Zysk netto

2 342,3

2 967,7

Źródło: PZU S.A.

 

PZU może pochwalić się w ubiegłym roku wzrostem wartości składki ubezpieczeniowej przypisanej brutto o prawie 9%. Pozytywnym aspektem jest również niższy przyrost odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto, które wzrosły o niespełna 3%. Grupa wykazała jednak rosnące pozycje kosztowe takie jak koszty akwizycji, koszty administracyjne i pozostałe koszty operacyjne. Znacząco niższy, bo o 34%, był wynik na działalności inwestycyjnej. W porównaniu do 2014 roku wynik na tej działalności był o blisko 900 mln zł niższy. To on w dużej mierze wpłynął na słaby wynik netto grupy. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w 2015 roku 2 342.3 mln zł wobec 2 967,7 mln zł rok wcześniej. Ważny dla spółek z sektora finansowego wskaźnik ROE (przypadający jednostce dominującej) osiągnął poziom 18% i był niższy o 4,6 p.p. wobec 2014 roku.

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 

W liście skierowanym do akcjonariuszy prezes zarządu PZU Michał Krupiński w następujący sposób odniósł się do wyników ubiegłego roku:

 

„Rok 2015 z pewnością nie był łatwym dla Grupy PZU. Wygenerowany wynik finansowy jest najniższy od czasu debiutu PZU na giełdzie – wynik netto wyniósł 2 342,2 mln złotych i spadł względem poprzedniego roku o 21,1%. (…) Ubiegły rok był więc kolejnym z rzędu, w którym wzrosły koszty a spadły zyski. W skutek złej koniunktury na rynkach finansowych, wynik na portfelu lokacyjnym w porównaniu do roku ubiegłego spadł o ponad 34%, co stanowi niespełna 1 mld zł. Jednocześnie zmalała rentowność podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Ta tendencja wymaga od nas stanowczych działań.”

 

„Słabsze w ostatnim czasie wyniki Grupy, nie zmieniają jednak faktu, że fundamenty, na których budowana jest pozycja PZU pozostają silne i stabilne. W dziedzinie ubezpieczeń PZU nadal utrzymuje pierwsze miejsce w Polsce, zarówno na rynku majątkowym (31,2%) jak i życiowym (43,9% polisy ze składką regularną). Grupa PZU pozostaje także liderem na Litwie i Łotwie, gdzie udział w tamtejszych rynkach wynosi odpowiednio 31,1% i 25,1% (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe).”

 

W samym IV kw. 2015 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 509,9 mln zł wobec 403,8 mln zł w ujęciu rok do roku. Uzyskany wynik pokrywa się z konsensusem rynkowym (PAP), który zakładał 504,3 mln zł. Pozytywnie na tle oczekiwań wypadła wartość przypisanej składki brutto, która w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosła 4 897,8 mln zł wobec średniej oczekiwań na poziomie 4 635,3 mln zł. Na koniec 2015 roku PZU posiadało około 16 mln klientów. Spółka chwali się, że 84% klientów jest zadowolonych z procesu likwidacji szkód. PZU jest zdecydowanym numerem jeden w Polsce pod względem składki przypisanej na rynku ubezpieczeń na życie, a jego udział w tym rynku wyniósł 43,9% (na koniec III kw.2015 r.). Pod względem zgromadzonych aktywów PZU ma 13,2% udziału w rynku otwartych funduszy emerytalnych. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 16,8 tys.

 

Na czym będzie się koncentrować spółka w najbliższej przyszłości?


„Reasumując, sytuacja Grupy jest przede wszystkim impulsem do zmiany i w tym znaczeniu stanowi również szansę dla jej rozwoju. Skłania ona do tego aby ponownie skoncentrować się na tym, co od ponad 200 lat stanowi tożsamość PZU, czyli na działalności ubezpieczeniowej. Naszym głównym zadaniem powinno być oferowanie klientom najlepszych i najbardziej innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, które zabezpieczą ich przyszłość, zdrowie oraz majątek. Dlatego motywem przewodnim naszych wszystkich działań będzie troska o to, aby nasza podstawowa działalność była w najwyższym stopniu rentowna, stabilna i ukierunkowana na przyszłość” – napisał w liście do akcjonariuszy Michał Krupiński.

 

Inwestorzy ze spokojem przyjęli raport roczny PZU za 2015 rok. Kurs akcji o godzinie 11 oscyluje wokół poziomu z wczorajszego zamknięcia. Patrząc na wykres notowań akcji ubezpieczeniowej spółki widoczny jest roczny trend spadkowy. Uwzględniając split akcji 1:10, który miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, walory PZU w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły z poziomu 43 zł do obecnie 36 zł. W połowie stycznia wyznaczyły one minima lokalne lekko poniżej poziomu 31 zł. Szansą na wygenerowanie pozytywnych sygnałów dla byków jest pokonanie linii trendu spadkowego, która obecnie przebiega na poziomie 36,7 zł. Silnym wsparciem jest poziom 31 zł.