Chat with us, powered by LiveChat

Wezwanie na pozostałe akcje Travelplanet po kursie 3,73 zł

Skomentuj artykuł
© Astarot - Fotolia.com

Rockaway Travel wezwał dziś rano (14.03.2016) do sprzedaży 12,01% akcji Travelplanet. Za każdą akcję oferuje 3,73 zł. Wzywający chce kupić w wezwaniu 464 702 walorów Travelplanet.


Wielkość pakietu objętego wezwaniem to akcje pozostałe w wolnym obrocie. Zgodnie z ostatnim raportem kwartalnym 87,99% udziałów w Travelplanet posiada czeska Invia.cz. Z kolei Rockaway Travel od niedawna jest podmiotem dominującym wobec Invia.cz. Tym samym wzywający zamierza osiągnąć 100% udziałów w Travelplanet. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 4 kwietnia i potrwa do 4 maja 2016 roku.

 

Intencją Rockaway Travel jest wycofanie Travelplanet z giełdy. W treści wezwania można przeczytać:

 

„W przypadku osiągnięcia przez Wzywającego 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Travelplanet.pl, Wzywający może zadecydować o rozpoczęciu przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Travelplanet.pl oraz podjęcie dalszych działań zmierzających do zaprzestania notowania Akcji Spółki na GPW.”

 

„Jeżeli Wzywający nie osiągnie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Travelplanet.pl, zamiarem Wzywającego będzie podjęcie dalszych działań stosownie do art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej zmierzających do zaprzestania notowania Akcji Spółki na GPW.”

 

Wzywający w następujący sposób uzasadnił też swoją decyzję o chęci pełnego przejęcia Travelplanet:

 

„Misją Rockaway Capital jest budowanie gospodarki internetowej na rynkach rozwijających się. Dzięki inwestycjom w szereg firm na całym świecie, Rockaway Capital wierzy, że najlepszą drogą do tworzenia wartości dla akcjonariuszy jest pozostawanie aktywnym inwestorem. Rockaway Capital inwestuje głównie w spółki z sektora e-commerce, platformy internetowe oraz finansowe spółki technologiczne działające na rozwijających się rynkach. Segment podróży online, zgodnie z tą strategią inwestycyjną, to obiecujący obszar inwestycyjny, który wciąż czeka na swój dynamiczny rozwój w internecie i z tego punktu widzenia jest to dobra okazja do długoterminowej inwestycji. Usługi turystyczne on-line powinny być traktowane jako główna siła napędowa internetowej gospodarki z uwagi na fakt, iż podróżowanie to jedna z potrzeb człowieka wymagających wygodnej i dostosowanej oferty on-line.”

 

Kurs akcji Travelplanet w reakcji na ogłoszenie wezwania od rana silnie rośnie. Od piątkowego zamknięcia na poziomie 3,40 zł za akcję, dzisiejsze wzrosty sięgają już ok. 19%. Taka skala wzrostów doprowadziła około godziny 10:00 do zawieszenia notowań i procesu równoważenia rynku. Od końca 2013 roku notowania walorów Travelplanet konsolidowały się w przedziale 3,75-4,75 zł. W styczniu tego roku doszło do opuszczenia kanału dołem, a najniższy od tego momentu kurs wyniósł 3,20 zł. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na niski poziom free floatu, handel akcjami e-turystycznej spółki odbywał się na bardzo niskim wolumenie.

 

Travelplanet - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie