Chat with us, powered by LiveChat

Oferta IPO Archicom S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© victor zastol'skiy - Fotolia.pl

Archicom to jeden z czołowych polskich deweloperów, lider sprzedaży mieszkań na rynku wrocławskim za okres 2014-2015. Grupa łączy kompetencje dewelopera i architekta. Historia spółki jako dewelopera sięga lat 90-tych. Główna działalność grupy polega na planowaniu, projektowaniu i realizacji całych osiedli mieszkaniowych, z położeniem szczególnego nacisku na staranny dobór lokalizacji i przemyślane rozwiązania przestrzenne.

 

Grupa realizuje kompleksowe osiedla, odpowiadające nie tylko podstawowym potrzebom mieszkaniowym, ale także spełniających oczekiwania o zamieszkaniu w miejscach pięknych i atrakcyjnych, a także skupia się w komponowaniu odpowiednio dobranych usług do wyłącznego użytku mieszkańców, takich jak kluby, boiska, pomieszczenia fitness. Wykonywane projekty są dywersyfikowane pod kątem standardu i ceny. Ponadto spółka posiada własne biuro projektowe oraz generalne podwykonawstwo. Działalność deweloperska generuje największą część przychodów, która w okresie 2012 – 2014 kształtowała się na poziomie około 90%. W 2015 roku spółka sprzedała 611 mieszkań, a od 2017 roku planowana sprzedaż to co najmniej 1 000 mieszkań rocznie. Posiadany przez spółkę bank ziemi zawiera 29 ha gruntów, co pozwoli na budowę 2 785 mieszkań.

 

Wzrost sprzedaży mieszkań Archicom w latach 2012-2015
Źródło: Archicom S.A.

 

Archicom prowadzi również działalność na rynku komercyjnym (biurowym). Zgodnie z raportem „Nieruchomości biurowe Wrocław – podsumowanie” ze stycznia 2016 roku, spółka oszacowała swój udział we wrocławskim rynku sprzedaży powierzchni biurowej w okresie 2005 – 2015 na poziomie 18%. Archicom zrealizował sześć biurowców. W I półroczu 2015 roku sprzedał budynek West Forum 1B za 99 mln zł. Co 3 – 4 lata planowana jest realizacja i sprzedaż kolejnych budynków biurowych. Obecnie spółka posiada pozwolenie na budowę kolejnego budynku o powierzchni około 12 tys. m kw.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

IH2015

IH2014

2014 r.

2013 r.

2012 r.

Przychody ze sprzedaży

51 022

41 103

128 655

115 975

108 085

Wynik brutto ze sprzedaży

20 030

14 555

43 790

30 539

36 525

Wynik operacyjny

23 019

2 805

43 011

24 384

24 284

Wynik EBITDA

23 614

3 381

44 036

25 449

25 382

Wynik brutto

23 999

186

39 105

23 834

15 816

Wynik netto

24 938

2 982

37 907

28 318

15 721

Wynik netto podmiotu dominującego

7 764

345

33 165

17 349

-97

Źródło: Prospekt emisyjny Archicom S.A.

 

Archicom systematycznie poprawia przychody ze sprzedaży, co związane jest ze wzrostem liczby sprzedawanych mieszkań. Przychody w 2014 roku wyniosły 128,7 mln zł (+10,9% rok do roku), a w I połowie 2015 roku 51 mln zł (+24,1% rdr). Różnice w zyskach pomiędzy I połową 2015 i 2014 roku wynikają z bilansu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, a także przychodów i kosztów finansowych, które w pierwszym okresie podwyższyły wyniki o 11,9 mln zł (głównie sprzedaż West Forum 1B), a w drugim obniżyły o 7,6 mln zł. Od 2012 roku grupa osiąga dodatni wynik netto jednak znaczna jego część przypada jednostkom niekontrolującym. Rozbieżność w zysku netto za I połowę 2015 roku spółka tłumaczy faktem, że częściowo dotyczył on spółek, w których emitent nie posiadał 100% udziałów (między innymi sprzedaż budynku biurowego West Forum 1B). Struktura grupy jest bardzo rozbudowana, a na grafice przedstawiającej najważniejsze spółki z grupy wyszczególniono 46 podmiotów.

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i struktura oferty

W ramach oferty publicznej spółka oferuje 4,7 miliona akcji nowej emisji, które będą stanowić około 20% w podwyższonym kapitale zakładowym Archicomu. Cena maksymalna została ustalona na 20 zł. Szacowane wpływy z emisji określono na około 100 mln zł, z czego około 60 mln zł ma zostać przeznaczona na zakup gruntów pod kolejne inwestycje deweloperskie we Wrocławiu oraz w Krakowie. Pozostałe 40 mln zł ma zostać przeznaczona na częściowe finansowanie projektów deweloperskich we Wrocławiu, których przewidywane łączne nakłady wynoszą blisko 360 mln zł.

 

Akcjonariat przed i po IPO
Źródło: Archicom S.A.

 

Powyższa grafika przedstawia strukturę akcjonariatu przed i po ofercie. Największym akcjonariuszem spółki jest DRK Investment Sp. z o.o. – 76,44%, a drugim DRK Invest S.A. – 23,56%. Po ofercie, pod warunkiem złożenia zapisów na wszystkie oferowane akcje, udział obecnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym zmniejszy się odpowiednio do 61,1% i 18,9%. Warto zauważyć, że inaczej będą rozkładać się głosy na Walnym Zgromadzeniu. Po ofercie DRK Investment Sp. z o.o. będzie posiadało 69,3% głosów, DRK Invest S.A. 14,9%, a nowi akcjonariusze 15,8%.

 

Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 9 marca 2016 roku. Ostateczny podział na transze i cena emisyjna zostaną podane po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. Poniżej w tabeli przedstawiony został pełen harmonogram oferty publicznej.

 

2-9 marca 2016 roku

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

2-10 marca 2016 roku

Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych

11 marca 2016 roku

Podanie ceny ostatecznej i wielkości poszczególnych transz

14-15 marca 2016 roku

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

16 marca 2016 roku

Planowany przydział transz

Źródło: Archicom S.A.

Polityka dywidendowa

Zgodnie z polityką dywidendową zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę co najmniej 50% zysku netto na ten cel, uwzględniając płynność finansową oraz plany rozwoju. W 2016 roku zarząd będzie rekomendował wypłatę 50% zysku netto za 2015 rok w postaci dywidendy. 

 

Z pełną zawartością prospektu emisyjnego można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: Archicom S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie