Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Wyniki PGNiG powyżej oczekiwań rynkowych

Źródło: www.pgnig.pl

PGNiG zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe:

 

Wybrane pozycje wynikowe

[mld zł]

I kw. 2015

I kw. 2014

Przychody

12 495

9 535

Wynik z działalności operacyjnej

1 662

1 558

EBITDA

2 326

2 181

Wynik brutto

1 590

1 520

Wynik netto

1 243

1 181

Źródło: PGNiG S.A.

 

Spółka wygenerowała w I kw. 2015 roku przychody ze sprzedaży w kwocie 12,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 2,9 mld zł r/r. Była to w dużym zakresie zasługa wzrostu sprzedaży gazu ziemnego, która była wyższa o 3,2 mld zł r/r. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej mimo zwiększonego wolumenu o 61 tys. ton były niższe o 205 mln zł względem I kw. 2014 roku pomimo spadku średniej ceny rynkowej tego surowca (54USD/bbl vs. 108 USD/bbl). Po stronie kosztowej w minionym kwartale należy wymienić takie pozycje jak rezerwa na Program Dobrowolnych Odejść w Polskiej Spółce Gazownictwa (95 mln zł), większa skala amortyzacji ze względu na większy zakres działań w segmencie wydobywczym w Norwegii oraz wpływ obliga gazowego. Zysk EBITDA był wyższy względem porównywalnego okresu o 6,6% i wyniósł w I kw. 2015 roku 2,3 mld zł. Największy udział w wyniku EBITDA miał segment Poszukiwanie i Wydobycie (878 mln zł), a następnie Obrót i Magazynowanie (619 mln zł), Dystrybucja (521 mln zł) i Wytwarzanie (310 mln zł). Wynik netto wyniósł 1,2 mld zł i był o 5,4% wyższy niż rok wcześniej. Zaprezentowane wyniki finansowe PGNiG były powyżej oczekiwań rynkowych (konsensus PAP) – osiągnięte przychody były wyższe od oczekiwań o 11%, EBITDA o 14%, a zysk netto o 23%.

 

Wdrożony w spółce Program Poprawy Efektywności przyniósł w spółce w 2014 roku 304 mln zł oszczędności. Do 2016 roku ma on doprowadzić do trwałej redukcji kosztów o łącznej wartości 0,8 mld zł. Prognoza na rok 2015 zakłada osiągnięcie:

 

  • skonsolidowanych przychodów Grupy PGNiG na poziomie około 40,9 mld zł;
  • skonsolidowanego wynik EBITDA Grupy PGNiG w wysokości około 5,8 mld zł;
  • wskaźnika zadłużenia Grupy PGNiG na poziomie nie wyższym niż 2,0 x EBITDA. 

 

Zarząd spółki zaznacza, że na wyniki w następnych kwartałach duży wpływ będą miały: kursy walut, ceny gazu, ropy i energii, realizacja dostaw gazu z Kataru oraz procesy związane z liberalizacją rynku obrotu gazu w Polsce. Planowane wydatki inwestycyjne w bieżącym roku mają wynieść 4,3 mld zł. Najwięcej, bo 44% ma zostać zainwestowane w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, a 30% w segmencie Wytwarzanie. Spółka określiła poziom CAPEX-u w latach 2014-2022 w przedziale 40-50 mld zł. Na koniec marca 2015 roku PGNiG posiadało blisko 4,8 mld środków pieniężnych, a dług netto wyniósł 0,7 mld zł. Z kolei relacja długu netto do EBITDA wyniosła 0,1. Oznacza to niski poziom zadłużenia i duże zdolności kredytowe. W dniu 16 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 20 groszy na akcję za rok 2014. Warto zaznaczyć, że zarząd PGNiG rekomendował wcześniej wypłatę dywidendy w wysokości 16 groszy na akcję. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 15 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty na 4 sierpnia 2015 roku.

 

PGNiG - Analiza Techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: PGNiG S.A., PAP

 

Więcej:

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Wyniki PGNiG powyżej oczekiwań rynkowych
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie