Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski: Serinus Energy - podsumowanie wyników finansowych po 2014 roku

 

Tytuł czata:
Serinus Energy - podsumowanie
wyników finansowych po 2014 roku

24 marca 2015r.

(wtorek) 

godz. 11:00

SERINUS

 


Na pytania internautów odpowiadał Jakub Korczak, Wiceprezes Serinus Energy ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Jakub Korczak

Jakub Korczak, Wiceprezes Serinus Energy ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej

- posiada ponad 17-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, finansach i prowadzeniu relacji ze środowiskiem inwestorów,

- pełnił funkcję CFO oraz członka zarządu Banku Pocztowego S.A. (2009–2010). Wcześniej, w BRE Banku odpowiadał za koordynację strategii i zajmował stanowisko dyrektora ds. relacji inwestorskich (2005–2009), a w Unicredit CA-IB pracował jako współzarządzający analizami sektora bankowego w regionie EMEA (2000–2005),

- w 1997 roku ukończył studia z rachunkowości i zarządzania finansowego na Uniwersytecie Łódzkim, 

- w 2008 roku ukończył podyplomowe studia dla wyższej kadry kierowniczej (AMP) na IESE Business School w Barcelonie.

 

Informacje o Serinus Energy:

 

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą zróżnicowany portfel aktywów, w tym udziały w aktywach produkcyjnych w Tunezji i na Ukrainie oraz perspektywiczną koncesję poszukiwawczą w Rumunii.

 

Od maja 2010 roku akcje Serinus Energy (dawniej Kulczyk Oil Ventures) są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od czerwca 2013 roku także na kanadyjskim parkiecie TSX w Toronto. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A., posiadająca ok. 50 proc. akcji spółki.

 


 

Zapis z czatu inwestorskiego 

 


 

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Serinus Energy, na pytania inwestorów odpowiadać będzie Jakub Korczak – Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Czat odbędzie się we wtorek 24 marca br. o godzinie 11:00. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Jakub Korczak: Witam wszystkich uczestników naszego chatu. Cieszę się, że spotykamy się ponownie dzięki współpracy z SII. Mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Jeśli nie starczy nam czasu, to jak zwykle udzielimy odpowiedzi off-line w najbliższych dniach.

 

magdalena: Co wpłynęło na wzrost sprzedaży?

 

Jakub Korczak: Wzrost sprzedaży w 2014 r. wynikał przede wszystkim nieprzerwanej sprzedaży gazu na Ukrainie przez cały rok oraz wzrostu produkcji ropy w Tunezji. Na wyniki za ubiegłe 12 miesięcy po raz pierwszy w całości wpłynęła sprzedaż z nowych aktywów. W 2014 roku wydobycie osiągnęło rekordowy poziom 5.219 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie.

 

ONYX: Czy SEN pracuje obecnie nad przejęciem innej Spółki lub nad nabyciem nowej koncesji?

 

Jakub Korczak: Cały czas monitorujemy rynek pod kątem okazji do nabycia nowych koncesji i jeżeli takowe się nadarzą – weźmiemy pod uwagę skorzystanie z nich.

 

rabbit: Według informacji prasowej z Ukrainy rada Charkowa wyraziła zgodę na przyznanie nowej koncesji dla KUBGAS.Zgodę musi wyrazić jeszcze wyższa instancja ale czy może pan napisać co to jest za teren,jaki duży i gdzie dokładniej on się znajduje?

 

Jakub Korczak: Zgoda rady Charkowa, opisana w informacji z ukraińskich mediów dotyczy obszaru, który położony jest na terenie obwodu charkowskiego. Przylega on bezpośrednio do naszej koncesji Olgowskoje i Makiejewskoje. Jednak chcę podkreślić, że to dopiero pierwszy, lokalny etap pozyskiwania zgód koncesyjnych – wymagana jest jeszcze zgoda wyższych instancji. Za wcześnie jeszcze na jakiekolwiek informacje dotyczące wielkości potencjalnej nowej koncesji; gdy uzyskamy niezbędne zgody, poinformujemy o tym fakcie i naszych planach.

 

Miki81: Uzyskaliście w sumie rekordowy wzrost: 30% w produkcji i 12% w przychodach. jak to możliwe w obecnej sytuacji?

 

Jakub Korczak: To fakt, że pomimo trudności zewnętrznych, zarówno na Ukrainie jak i w związku z załamaniem cen ropy, nie było to proste. Jednak najważniejszym jest, że spółka jest fundamentalnie zdrowa i posiada atrakcyjne aktywa, zaś my prowadzimy wydobycie na Ukrainie i w Tunezji, bazując na najlepszych doświadczeniach naszych specjalistów.

 

ONYX: o ile zaniżona jest kapitalizacja SEN według władz spółki, z czego to wynika? jakie są prognozy kapitalizacji na przyszłość wg władz?

 

Jakub Korczak: Naszym zdaniem wartość akcji powinna się kształtować na znacząco wyższym poziomie, bowiem fundamentalnie spółka jest zdrowa i generuje cashflow. Niestety czynniki zewnętrzne – tylko i wyłącznie one, odpowiadają za to niedoszacowanie Spółki, w tym niepokoje na Ukrainie oraz załamanie cen ropy. Wierzymy, że unormowanie sytuacji politycznej na Ukrainie jak i powrót do wartości fundamentalnych baryłki ropy (ok 80-100 USD) pozwoli także na powrót kapitalizacji do realnych poziomów.

 

rabbit: Pytanie Lulka:co z testami NM który odkrył ropę dlaczego go nie szczelinują i nie testują?

 

Jakub Korczak: Podejmujemy i będziemy podejmować działania prowadzące do utrzymania koncesji NM. Jeśli będzie to wymagało przeprowadzenia testów odwiertu NM-3 to wykonamy to. Jednak nie jest dla nas priorytet jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny.

 

rabbit: 1.kiedy jest możliwość rozpoczęcia produkcji w Rumunii jeżeli testy będą pozytywne i jak cena obowiązuje tam na dzisiaj. 2.Ile spółka ma na dzisiaj gotówki w USD na koncie i czy jest możliwość wymiany Hrywny na dolary i przeniesienie gotówki na konto SEN. 3.Czy SEN bierze pod uwagę możliwość połączenia z inna spółką nie będąc podmiotem dominującym w tym połączeniu? 4.Czy przy cenie ropy naftowej poniżej 40 USD Serinus będzie w stanie \"zamknąć budżet\" bez strat?

 

Jakub Korczak: Ad. 1: 75% rynku to odbiorcy przemysłowi, którzy płaca ceny rynkowe - właściwe dla rynku Unii Europejskiej. Rozpoczęcie produkcji to minimum 12 miesięcy w przypadku pozytywnych testów. Ad. 2 Według raportu finansowego rocznego, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na koniec okresu to ponad 11 milionów USD. Na dzisiaj zgodnie z regulacjami Narodowego Banku Ukrainy nie ma możliwości wymiany na dolary. Gotówka jest na koncie Serinusa na Ukrainie. Ad. 3: Zawsze bierzemy pod uwagę różne scenariusze, dzisiaj nie prowadzimy w tym zakresie żadnych rozmów. Ad. 4: Spółka na bieżąco, elastycznie reaguje na zmieniające się ceny ropy - redukując lub zwiększając swoje koszty produkcji. Nie jest to sytuacja komfortowa, jednak nie widzimy zagrożenia dla działania spółki.

 

ONYX: Czy SEN planuje podjąć działania podnoszące wartość kapitalizacji spółki?

 

Jakub Korczak: Zwiększanie wartości Spółki to naturalna droga rozwoju – wszystkie nasze działania mają właśnie taki cel. Po chwilowych wahaniach związanych z wydarzeniami na Ukrainie i niskich poziomach kursu ropy, mamy nadzieję na stabilizację sytuacji zewnętrznej. W 2015 r. na nowe inwestycje przeznaczymy 17 mln USD. Nasze plany obejmują: uzbrojenie, testowanie i podłączenie odwiertu M-22, instalację sprężarek na polu Olgowskoje; wiercenie, uzbrojenie i podłączenie odwiertu WIN-13 oraz instalację urządzenia coiled tubing w odwiercie ECS-1 w Tunezji, a także uzbrojenie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis w Rumunii. Wszystkie te działania będą miały miejsce najprawdopodobniej w ciągu najbliższych miesięcy. O ile w przyszłości nie natrafimy na przeszkody polityczne i ekonomiczne, to wartość Spółki powinna wrócić do wyceny zbliżonej do fundamentalnej wartości, bazującej m.in. na potwierdzonych zasobach.

 

ONYX: Czy SEN ma świadomość, że akcjonariusze indywidualni ponieśli jak dotąd niebotyczną stratę na kupnie akcji, jakie działnia zamierza SEN podjąć w tej materii?

 

Jakub Korczak: Patrząc na wyniki finansowe i operacyjne na przestrzeni ostatnich 5 lat, to widać, jak dużego skoku w krótkim czasie dokonała Spółka. Skupiamy się na rozwoju aktywów oraz podnoszeniu poziomu produkcji i sprzedaży, a wskaźniki te pokazują, że osiągnęliśmy sukces i idziemy w dobrym kierunku. Polityka Serinus wyklucza ingerowanie w rynek papierów wartościowych – zamierzamy się jej trzymać.

 

ksiegowi: Jaki jest plan inwestycyjny na bieżący rok?

 

Jakub Korczak: Jak już wspomniałem w jednej z poprzednich odpowiedzi, nasze plany inwestycyjne to 17 mln dolarów. Na Ukrainie to dozbrajanie, testowanie i podłączenie do produkcji M-22 oraz instalacja nowych sprężarek umożliwiających wykorzystanie pełnego potencjału produkcyjnego na polu Olgowskoje. W Tunezji to wykonanie, testowanie i podłączenie do produkcji odwiertu WIN-13 oraz wykonanie „coiled tubing” w ECS-1. Zaś w Rumunii planujemy dozbrajanie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 i 1002bis.

 

Maksym: Jakie jest cel w zakresie wyników finansowych na obecny rok?

 

Jakub Korczak: Zgodnie z polityką informacyjną spółki, nigdy nie publikujemy prognoz.

 

Marian: Czy spadek cen ropy i gazu zmusza spółkę do dokonywania odpisów aktywów?

 

Jakub Korczak: Tak, właśnie dokonaliśmy takiej aktualizacji. Każda firma, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, musi dokonać aktualizacji wartości swoich aktywów raz do roku.

 

alek: Czy to prawda, że Ukraina znacznie zwiększyła obciążenia podatkowe dla firm?

 

Jakub Korczak: Tak, obciążenie podatkowe to wzrost opodatkowania „royalty” za wydobycie gazu z 28% do 55% od 1.08.2014.

 

Mateusz: Czy w związku z podwyższonymi stawkami royalties na Ukrainie i bardzo niestabilną sytuacją polityczno - ekonomiczną spółka rozważa np. wycofywanie się - częściowe lub całościowe z rynku ukraińskiego?

 

Jakub Korczak: Nie mamy takich planów.

 

Mateusz: Czy w Rumunii jest możliwe powtórzenie sukcesu z Ukrainy jeżeli chodzi o wydobycie i osiągane przepływy operacyjne? Jeżeli tak, to kiedy inwestycje w Rumunii będą zdolne do samofinansowania?

 

Jakub Korczak: Tak, wierzymy w powtórzenie sukcesu z Ukrainy w naszych koncesjach w Rumunii.

 

acinron777: Planujecie skup akcji w celu ich umorzenia ? cena jest chyba zachęcająca ?

 

Jakub Korczak: Spółka nie ma takich planów.

 

emeryt: Jaki jest średni koszt wydobycia baryłki ropy przez Serinus?

 

Jakub Korczak: Koszt produkcji ekwiwalentu jednej baryłki ropy naftowej (BOE) w Tunezji wynosi ok. 26,5 USD

 

pablo: Czy prowadzą Państwo jakieś działania w kwestii obciążeń podatkowych na Ukrainie?

 

Jakub Korczak: Obciążenia podatkowe na Ukrainie nie zależą od nas. Jednak działamy aktywnie w Stowarzyszeniu Prywatnych Producentów Ropy i Gazu, którego celem jest uświadomienie rządowi jak ważne jest wspieranie lokalnej produkcji surowców energetycznych.

 

packman: Dlaczego istotnie spadły posiadane przez spółkę rezerwy surowców?

 

Jakub Korczak: Na spadek szacunków rezerw miały wpływ dwa czynniki: spadek światowych cen ropy (w ciągu roku o ok. 60%) oraz spowolnienie prac poszukiwawczych na Ukrainie przy jednocześnie rekordowo wysokiej produkcji.

 

Bozenna: W których krajach jest największe wydobycie spółki?

 

Jakub Korczak: 73% naszej produkcji pochodzi z Ukrainy, a pozostała cześć z Tunezji.

 

reni: I pytanie jak wypada wydobycie na Ukrainie w 2014 roku?

 

Jakub Korczak: W 2014 roku średnie wydobycie na Ukrainie to 3904 BOE dziennie.

 

Anna: Czy spółka ma zapewnione obecnie finansowanie na inwestycje? Na jak długo?

 

Jakub Korczak: Spółka planuje na inwestycje w 2015 roku 17 mln USD. I ma na to zabezpieczone środki.

 

acinron777: Witam, czy planujecie w tym roku jakieś przejęcia albo kupno udziałów w spółkach z branży poszukiwawczo-wydobywczej ? Czy myślicie o inwestycjach na terenie Polski ?

 

Jakub Korczak: Nie mamy aktualnie planów inwestycyjnych na terenie Polski. Ale zawsze bierzemy pod uwagę różne scenariusze dotyczące kupna-przejęcia. Dzisiaj nie prowadzimy w tym zakresie żadnych rozmów.

 

Beata: Spółka dowierciła się do złóż w Rumunii. Kiedy może rozpocząć się tam produkcja?

 

Jakub Korczak: Rzeczywiście, dokonaliśmy pozytywnych odwiertów w Rumunii. Jednak aby rozpocząć produkcję musimy przeprowadzić niezbędne testy. Szacuję, że rozpoczęcie produkcji to minimum 12 miesięcy w przypadku pozytywnego zakończenia testów.

 

Kuba: Gdzie ulokowane są na Ukrainie aktywa produkcyjne? Jakie są to odległości od rejonu walk?

 

Jakub Korczak: Nasze aktywa produkcyjne - koncesje Olgowskoje i Makiejewskoje gdzie prowadzimy 100% naszej produkcji na Ukrainie, są oddalone od Ługańska o ok. 200 km.

 

Jakub Korczak: Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo w naszej rozmowie. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na większość Państwa pytań. Na te, na które nie starczyło nam czasu, odpowiem w najbliższych dniach.

 

Moderator: Serdecznie Państwu dziękujemy za przesłane pytania. Tym samym kończymy nasz chat. Wszystkie pytania i odpowiedzi tradycyjnie umieścimy na stronie SII.

 


Pozostałe pytania - odpowiedź udzielona po czacie:

 

boggi: Jakie przychody generuje działalność w Tunezji? Czy docelowa skala działalności w tym kraju ma być zbliżona do Ukrainy?

 

Jakub Korczak: Jak podaliśmy w raporcie rocznym, przychody ze sprzedaży w Tunezji wyniosły w 2014 r. 45 mln USD. Nie zakładamy „docelowej” skali działalności w Tunezji – chcemy osiągać najwyższe możliwe poziomy produkcji na naszych aktywach, jednak przy uwzględnieniu  aktualnego poziomu cen ropy naftowej.

 

deni: Czy oprócz Ukrainy, Tunezji i Rumunii myślicie o rozpoczęciu poszukiwań w innym kraju?

 

Jakub Korczak: Taki scenariusz jest brany pod uwagę. Monitorujemy rynek pod kątem możliwości nabycia nowych, obiecujących koncesji.

 

salwi: Podobno na Ukrainie trwają prace aby czasowo znieść podwyższony podatek od wydobycia. Czy Pana zdaniem dojdzie do tego? Kiedy można się spodziewać podjęcia takiej decyzji?

 

Jakub Korczak: Zdaniem branży byłby to krok w dobrą stronę, wszyscy prywatni inwestorzy odetchnęliby z ulgą. Trudno przewidywać, czy rząd zdecyduje się na taki ruch. Nasza spółka zależna, KUB-Gas aktywnie angażuje się w prace stowarzyszenia prywatnych producentów ropy i gazu (AIGPUA), zmierzające do przekonania ukraińskich władz o krótkowzroczności wysokiego opodatkowania krajowego wydobycia.

 

proenergia: Gdzie obecnie przeprowadzane są odwierty?

 

Jakub Korczak: W 2015 r. prace wiertnicze przeprowadzane będą na Ukrainie (dozbrajanie, testowanie i podłączenie do produkcji M-22), w Tunezji (wykonanie, testowanie i podłączenie do produkcji odwiertu WIN-13 oraz wykonanie „coiled tubing” w ECS-1) oraz w Rumunii (dozbrajanie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 i 1002bis).

 

garmin: Czy spółka sprzedała część udziałów w koncesjach w Tunezji? Z tego co pamiętam było to rozważane.

 

Jakub Korczak: Nie, nasz udział w tunezyjskich aktywach nie zmienił się.

 

grim: W czym Pana zdaniem można upatrywać wzrostu kursu akcji?

 

Jakub Korczak: Myślę, że wraz z uspokojeniem sytuacji politycznej na Ukrainie, wzrostem cen ropy naftowej oraz dalszymi sukcesami operacyjnymi Spółki, kurs akcji również wzrośnie.

 

Mateusz: Jakie jest prawdopodobieństwo na bazie doświadczeń związanych z udanym programem wierceń na Ukrainie i w Tunezji na to, że w Rumunii uda się osiągnąć porównywalny sukces?

 

Jakub Korczak: Wierzymy, że w Rumunii uda się powtórzyć sukces ukraiński, a wstępne wyniki odwiertów zdają się to potwierdzać. Dotychczasowe sukcesy na Ukrainie i w Tunezji potwierdzają nasz profesjonalizm i potencjał posiadanego know-how w zakresie poszukiwania i eksploatacji węglowodorów. Trzeba jednak pamiętać, że od chwili zakupu aktywów ukraińskich do momentu pojawienia się wymiernych efektów naszej pracy minęło trochę czasu. Aktywa w Rumunii są w stadium wcześniejszym, a więc poszukiwawczym. Co za tym idzie, uwolnienie pełnego potencjału może zająć nam więcej czasu, ale jednocześnie jego skala może równie dobrze znacznie przewyższyć potencjał złóż ukraińskich.

 

Mateusz: Jeżeli chodzi o produkcję w Rumunii, to ile docelowo SEN planuje osiągać przychodów z aktywów rumuńskich w całości aktywów w perspektywie 2016 r. ?

 

Jakub Korczak: Jest za wcześnie, aby prognozować poziom produkcji i przychodów w Rumunii. Pierwsze dwa odwierty są obecnie w fazie testów, które mają określić czy mamy do czynienia z odkryciem komercyjnym. Wtedy powstanie plan zagospodarowania tych złóż i dalszych prac w obrębie koncesji.

 

rin: Jakie inwestycje zamierza podjąć spółka w 2015 roku?

 

Jakub Korczak: W 2015 r. na nowe inwestycje przeznaczymy 17 mln USD. Nasze obecne plany obejmują: uzbrojenie, testowanie i podłączenie odwiertu M-22, instalację sprężarek na polu Olgowskoje; wiercenie, uzbrojenie i podłączenie odwiertu WIN-13 oraz instalację urządzenia coiled tubing w odwiercie ECS-1 w Tunezji, a także uzbrojenie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis w Rumunii. Należy podkreślić, że to jest obecnie planowany poziom inwestycji. Zależnie od sytuacji na rynku ropy, sytuacji fiskalnej na Ukrainie oraz postępu prac w Rumunii, wielkość inwestycji może ulec zmianie.

 

pablo: Jaka jest teraz cena gazu uzyskiwana przez KUBGAS na Ukrainie?

 

Jakub Korczak: Średnia cena gazu ziemnego na Ukrainie w 2014 r. wynosiła 9,69 USD za tysiąc stóp sześciennych. Zazwyczaj należy od tej kwoty odliczyć ok. 5-10 proc. w związku z marżą hurtowników.

 

Kubus: Jak ocenia Pan 2014 rok dla spółki?

 

Jakub Korczak: Uważam, że 2014 rok był dla nas udany pod względem przede wszystkim organizacyjnym i produkcyjnym. Osiągnęliśmy kolejne wzrosty produkcji, pomimo przeciwności politycznych i gospodarczych. Dokonaliśmy znaczącego odkrycia ropy w Tunezji. Na Ukrainie kontynuowaliśmy zyskowną działalność pomimo trwających na wschodzie kraju niepokojów oraz zwiększenia obciążeń fiskalnych. W Rumunii przeprowadziliśmy dwa odwierty poszukiwawcze, które najprawdopodobniej odkryły nowe złoża gazu.

 

pablo: Czy w tym roku mamy się spodziewać odpisów aktualizujących na Ukrainie? Cena gazu spadnie, inwestycji mało, a produkcja wysoka, więc pewnie rezerwy na Ukrainie mocno spadną?

 

Jakub Korczak: Odpowiedzi na takie pytania poznamy dopiero w ciągu roku.

 

fenek: Co złożyło się na wzrost przychodów spółki? Przecież ropa jest coraz tańsza…

 

Jakub Korczak: Zgadza się, ale ropa stanowi mniej niż 30 proc. naszej produkcji. Większość wydobywanych przez nas surowców to gaz ziemny, więc niskie ceny ropy są amortyzowane i nie odczuwamy ich w tak mocny sposób. Co więcej, znacząco wzrósł całkowity dzienny wolumen produkcji spółki – w Tunezji o blisko 40% – to efekt pierwszego, bardzo udanego odwiertu na polu Sabria.  

 

nico: Jak wygląda sytuacja Bloku L w Brunei?

 

Jakub Korczak: Szukamy partnera do dalszych prac poszukiwawczych, prowadzone są w tej sprawie rozmowy.

 

hugo: W jakiej wysokości na wyniki spółki w 2014 roku wpłynęło przejęcie Winstar?

 

Jakub Korczak: Wzrost produkcji to w znacznej części właśnie nowe aktywa! Tunezja zapewniła nam nowe źródło przychodów, dzięki czemu sytuacja na Ukrainie nie odbiła się w tak dużym stopniu na wynikach rocznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego ruchu.

 

hugo: Na którym kraju skupia się aktualnie działalność spółki?

 

Jakub Korczak: Nasza działalność skupia się obecnie na Ukrainie, Tunezji i Rumunii.

 

misza: Dlaczego w 2014 roku łączne zasoby możliwe do wydobycia zmniejszyły się?

 

Jakub Korczak: W Tunezji odnotowaliśmy wzrosty, spadek zasobów dotyczył jedynie aktywów ukraińskich. Głównym czynnikiem był wysoki poziom produkcji w roku 2014, przy jednoczesnym wstrzymaniu zaplanowanych prac wiertniczych z powodu niestabilnej sytuacji na wschodzie kraju.

 

taksiestalo: skad wziela sie nazwa SERINUS?

 

Jakub Korczak: Po przejęciu Winstar Resources i wejściu na rynek w Toronto, zwiększyła się nasza eskpozycja w branży oil & gas. Działamy na rynkach międzynarodowych, więc nowa nazwa jest łatwiejsza w piśmie i wymowie dla obcokrajowców. Oznacza ona po łacinie jeden z gatunków ptaków – większość akcjonariuszy zapewne domyśla się, który.

 

pit: Co złożyło się na rekordowy poziom wydobycia w 2014 roku?

 

Jakub Korczak: Na końcowy poziom wydobycia złożyła się produkcja z Ukrainy: 3 904 boe/d, oraz Tunezji: 1 315 boe/d.

 

rabbit: Czy do końca roku jest jeszcze opcja odwiertów w Rumunii?Oczywiście po pozytywnych testach Moftinu.

 

Jakub Korczak: Nasz plan inwestycyjny na 2015 rok nie zakłada wykonania nowych odwiertów w Rumunii. Musimy dokończyć prace przy właśnie wykonanych odwiertach, przeprowadzić testy etc. Wtedy podejmiemy decyzje co do dalszych kroków – w oparciu o analizę wyników wykonanych odwiertów.

 

pit: Czy spółka ma jakieś przewidywania co do kształtowania się ceny ropy? Spodziewacie się odbicia?

 

Jakub Korczak: Cena ropy na rynkach światowych podlega wahaniom w stosunkowo regularnych cyklach. Zatem jesteśmy przekonani, że nastąpi odbicie, które już częściowo powoduje stałe wahanie cen.

 

benek: Czy spółka będzie przeprowadzała odwierty w poszukiwaniu nowych złóż na Ukrainie?

 

Jakub Korczak: Na 2015 r. zaplanowaliśmy uzbrojenie, testowanie i podłączenie odwiertu M-22. Nowe odwierty poszukiwawcze są naturalną drogą rozwoju, szczególnie jeśli otoczenie gospodarcze i polityczne na Ukrainie pozwoli na stabilniejsze planowanie.

 

benek: Jak na działalność spółki wpływa zakaz przeprowadzania transakcji na walutach wydany przez Narodowy Bank Ukrainy?

 

Jakub Korczak: Traktujemy ten zakaz jako tymczasowe utrudnienie. Pozyskujemyinne źródła finansowania działalności, np. poprzez współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, jak w przypadku odwiertów w Rumunii.

 

benek: Jakie przychody są generowane z działalności na Ukrainie?

 

Jakub Korczak: Przychody ze sprzedaży na Ukrainie za 2014 r. wyniosły 119,3 mln USD.

 

river: Jakie zasoby spółka posiada na Ukrainie? Jaki to procent łącznych zasobów?

 

Jakub Korczak: Poziom rezerw typu 3P wynosi na naszych ukraińskich aktywach 12 981 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, czyli ok. 30 proc. łącznych zasobów Spółki.

 

ksiegowi: Czy na wynikach Ukrainy odbiły się wyższe opłaty koncesyjne? O ile wzrosły?

 

Jakub Korczak: Podatek „royalty” za wydobycie gazu wzrósł z 28% do 55%. Pomimo tej mniej korzystnej wartości, nasza działalność nadal generuje zyski.

 

wb: czy zarząd spółki robi cokolwiek albo ma zamiar zrobić żeby poprawić płynność na TSX  ?

 

Jakub Korczak: Serinus nie ingeruje w rynki papierów wartościowych.

 

wb: witam...notowania Sen na TSX zupełnie zanikły, a to wręcz \"szkodzi\" notowaniom spółki w Warszawie.

 

Jakub Korczak: odpowiedź jak wyżej.

 

tonny: Gdzie obecnie ubiegacie się o nowe koncesje?

 

Jakub Korczak: Monitorujemy rynek pod kątem okazji do nabycia nowych koncesji i jeżeli takowe się nadarzą – weźmiemy pod uwagę skorzystanie z nich. Na chwilę obecną nie prowadzimy rozmów na temat zakupu nowych koncesji, pracujemy zaś nad poszerzeniem koncesji na Ukrainie, jednak jest za wcześnie aby mówić o konkretach.

 

pablo: Czy spółka podejmuje jeszcze jakieś działania w Brunei?

 

Jakub Korczak: Szukamy partnera do dalszych prac poszukiwawczych, prowadzone są w tej sprawie rozmowy.

 

ella: Jak ocenia Pan perspektywy dla spółki?

 

Jakub Korczak: Moim zdaniem możemy utrzymać dotychczasowe, wysokie tempo rozwoju dzięki perspektywicznym aktywom, a przy sprzyjających warunkach gospodarczych nawet je zwiększyć. Mamy gotowe scenariusze działań w przypadku natrafienia na najróżniejsze przeszkody, więc jesteśmy spokojni o przyszłość Serinus Energy.

 

taksiestalo: Jak wygladaja u Panstwa procesy ulepszania jakosci wydobycia w porownaniu do konkurencji? Jaka firma jest u Was dostawca czesci mechanicznych?

 

Jakub Korczak: Wykorzystujemy w pracy najnowocześniejsze technologie i dostosowujemy je do danych warunków geologicznych. W różnych krajach, przy różnych inwestycjach korzystamy z usług różnych dostawców wiertni – najczęściej dostarczamy takie dane w informacjach prasowych lub raportach giełdowych. Np. w październiku informowaliśmy, że dostawcą sprzętu wykorzystanego w naszych operacjach w Rumunii jest niemiecka spółka Tacrom Drilling SRL, zaś przy badaniach sejsmicznych współpracowaliśmy z polską Geofizyką Toruń.

 

saldo: Co w największym stopniu wpłynęło na wyniki ostatniego roku?

 

Jakub Korczak: Na wzrost produkcji oraz sprzedaży najbardziej wpłynęło przejęcie Winstar Resources w czerwcu 2013 r. W ciągu 2014 r. po raz pierwszy nowe aktywa miały wpływ na wskaźniki przez pełne 12 miesięcy. Poza tym, przez cały rok trwała produkcja na Ukrainie.

 

fibs92: Spółka notuje dalej stratę netto. Kiedy zobaczymy pierwsze zyski?

 

Jakub Korczak: Strata netto wynika z odpisów aktualizacyjnych, które nie mają wpływu na sprzedaż i netback. Działalność bieżąca Spółki generuje zyski, pomimo nowych warunków podatkowych na Ukrainie.

 

tonny: Jaka jest strategia spółki na najbliższe lata?

 

Jakub Korczak: Planujemy systematycznie podnosić poziom produkcji i sprzedaży, wykorzystywać do maksimum możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie oraz perspektywiczne aktywa. Przy nadarzających się okazjach poszerzać portfel aktywów w taki sposób, aby nadal był on zdywersyfikowany i zapewniał Spółce stabilny wzrost.

 

Anna: Jak na działalność spółki wpływa sytuacja na Ukrainie? O ile dobrze pamiętam produkcja tam została na pewien okres zatrzymana.

 

Jakub Korczak: Produkcja na najważniejszych polach trwała nieprzerwanie przez cały rok. Przez krótki okres, ze względów bezpieczeństwa, wstrzymane były prace wiertnicze, ale nie wydobycie.

 

rafał: Witam. Jak zarząd zapatruje się na obecną wycenę spółki bo nie ma z Waszej strony żadnego komentarza.

 

Jakub Korczak: Naszym zdaniem fundamentalnie spółka jest zdrowa i generuje cashflow. Niestety czynniki zewnętrzne odpowiadają w przeważającej mierze za niedoszacowanie Spółki – w tym niepokoje na Ukrainie oraz załamanie cen ropy. Wierzymy, że unormowanie sytuacji politycznej na Ukrainie jak i powrót do wartości fundamentalnych cen ropy pozwoli także na powrót kursu do realnych poziomów.

 

rabbit: RF co do koncesji NM czy wg spółki jest ona bezwartościowa, że nie podejmiecie działań zmierzających do jej utrzymania, czy decyzja o rezygnacji z niej podyktowana jest wyłącznie sytuacją polityczną i gospodarczą na Ukrainie? Co z koncesją w obwodzie charkowskim czy spółka stara się o jakąś w tym obszarze, jeśli tak to na jakim etapie negocjacji jest spółka? Pisze Pan w jednym z wywiadów, że wg Was ropa jest fundamentalnie niedowartościowana. Proszę to wyjaśnić na tle dużej jej nadpodaży i rekordowej produkcji. Jaka wg spółki powinna być cena ropy,?

 

Jakub Korczak: Nie rezygnujemy z koncesji Północne Makiejewskoje. Podejmujemy i będziemy podejmować działania prowadzące do utrzymania koncesji NM. Jednak nie jest to dla nas priorytet jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny. Co do koncesji w obwodzie charkowskim, to rozmowy znajdują się dopiero na najwcześniejszych etapach pozyskiwania zgód koncesyjnych. Omawiany obszar przylega bezpośrednio do naszej koncesji Olgowskoje i Makiejewskoje. Za wcześnie jeszcze na jakiekolwiek informacje dotyczące wielkości potencjalnej nowej koncesji; gdy uzyskamy niezbędne zgody, poinformujemy o tym fakcie i naszych planach.

 

Jeżeli chodzi o ceny ropy, to gdy osiągniemy wreszcie próg najwyższego stanu zapasów w USA, przy jednoczesnym powrocie przez największych producentów do regulowania poziomów wydobycia, tak jak czynili to wcześniej, i ustabilizuje się sytuacja na wschodzie Europy, ropa powinna wrócić na wyższe poziomy cenowe. Tym bardziej, że w kolejnym okresie podaż surowca będzie znacząco niższa, ze względu na ograniczane dziś prace poszukiwawcze. 

 

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

19.02.2018, Newsroom

Grupa Master Pharm podwoiła zysk netto w IV kw. 2017 roku

19.02.2018, Newsroom

Grupa Master Pharm podwoiła zysk netto w IV kw. 2017 roku

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami wyników grupa osiągnęła w 2017 roku 8,9 mln zł zysku netto. Po przeliczeniu, zysk netto w samym IV kw. wyniósł 5,1 mln zł wobec 2,7 mln zł przed rokiem.

Zobacz więcej

Czat inwestorski: Serinus Energy - podsumowanie wyników finansowych po 2014 roku