Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

TIM S.A. - ZWZ udziela wstępnej zgody na sprzedaż nieruchomości

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Początek obrad, odbywającego się 12 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., stał pod znakiem problemów technicznych. Na szczęście problemy te udało sie opanować i mogła rozpocząć się merytoryczna dyskusja nad wynikami finansowymi Spółki.

 

Odpis po nowemu

Obecni podczas obrad akcjonariusze pytali, m.in. czy biegły rewident badał wpływ utworzonego według nowych zasad odpisu na zapasach magazynowych na wynik spółki, dlaczego nie zastosowano metody porównawczej i nie porównano otrzymanych wyników, z tymi jakie otrzymano by, gdyby odpis wyliczono według dotychczas obowiązujących zasad. Jak stwierdził dość lakonicznie biegły rewident, kwestia ta nie podlegała badaniu, gdyż nie ma takiego obowiązku w świetle zasad rachunkowości (jest to jedynie zmiana szacunków). W ocenie zarządu nie wydaje się by zmiana ta miała wpływ na wysokość odpisu.

 

Wzrost wynagrodzeń

Akcjonariusze pytali również o wzrost wynagrodzeń w grupie. Jak wynika z raportu rocznego przychody spółki wzrosły o 3%, tymczasem przeciętne wynagrodzenie pracowników o 10%. Jak wyjaśnił Zarząd związane jest to z uruchomieniem platformy e-commerce, z którą spółka wiąże duże nadzieje. Uruchomienie sprzedaży internetowej wymagało zatrudnienia przez spółkę zespołu informatyków, których średnie miesięczne wynagrodzenie kształtuje się od 5 do 15 tys. złotych.  Zarząd wskazał jednocześnie, że aktualnie trwa proces likwidacji oddziałów magazynowych. Będzie on trwał do sierpnia bieżącego roku. Ich zamknięcie ma przynieść Spółce znaczne oszczędności.

 

Kable i przewody

Obecny na walnym zgromadzeniu przedstawiciel SII pytał m.in. w jakich grupach produktów spadek marż był najwyższy, a w jakich najniższy? Zarząd wyjaśnił, że największy spadek marż miał miejsce w segmencie kabli i przewodów spadek, zaś najniższy w segmencie produktów wysokorentownych typu armatura i osprzęt, oświetlenie. Mając na uwadze, że 44,5% przychodów Spółki wygenerowanych jest ze sprzedaży kabli i przewodów, w których to produktach udział cen surowca odgrywa bardzo istotną rolę, SII pytało również czy zmienność cen surowców może stanowić czynnik ryzyka dla spółki oraz jak spółka minimalizuje to ryzyko. W odpowiedzi Zarząd wskazał, że polscy producenci kontraktują w systemie miesięcznym. Miesięczny system dostaw jest wystarczającym zabezpieczeniem przed wskazanym ryzykiem i Spółka nie stosuje innych rodzajów zabezpieczeń. Kolejne pytanie dotyczyło jaki procent sprzedaży w grupie kabli i przewodów stanowiła sprzedaż kabli i przewodów specjalistycznych. Zgodnie z otrzymaną od Zarządu odpowiedzią stanowią one 25% produktów w tej grupie. Jest to więc istotny element działalności Spółki, zważywszy, że w tej grupie produktów konkurencja jest mniejsza i uzyskuje się wyższe marże

 

Pytania o koncentrację

SII pytało również o warunki utworzenia wspólnego podmiotu z firmą Elettronica Italiana Sp. z o.o. oraz cele tego przedsięwzięcia. Spółka uzyskała zgodę UOKiK na koncentrację 23 grudnia 2013 r. Co do kwestii poruszonych w pytaniu, Spółka opublikuje stosowne informacje raportem bieżącym, gdy utworzony zostanie podmiot w ramach, którego realizowane będzie wspólne przedsięwzięcie.

 

Sprzedaż nieruchomości

Istotnym punktem porządku obrad było wyrażenie przez walne zgromadzenie zgody na sprzedaż nieruchomości, na której obecnie znajdują się magazyny Spółki. W informacji Zarządu wynika, że Spółka w najbliższym czasie potrzebować będzie powierzchnię 30 tys. metrów kwadratowych magazynu, podczas gdy obecne pomieszczenia zapewniają jedynie 10 tys. metrów kwadratowych. Niestety pomimo pytań akcjonariuszy zarząd nie przedstawił bliżej warunków na jakich planuje sprzedać nieruchomość. Na szczęście bezpieczeństwo transakcji ma zagwarantować wprowadzony w uchwale obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody walnego zgromadzenia wyrażonej w odrębnej uchwale na sprzedaż nieruchomości za wynegocjowaną przez Zarząd cenę.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

TIM S.A. - ZWZ udziela wstępnej zgody na sprzedaż nieruchomości