Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Rekomendacje M i D dla banków oraz 250 tys. zł kary dla Pol - Aqua SA

1. KNF jednogłośnie wydała Rekomendację M dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.

 

Celem nowelizacji jest usystematyzowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym we wszystkich bankach, niezależnie od złożoności struktury i procesów w bankach, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

 

Do najistotniejszych zmian w Rekomendacji M należy:

 

  • uspójnienie terminologii stosowanej w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
  • wprowadzenie układu treści dokumentu, w którym prezentowane są kolejne etapy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi
  • doprecyzowanie roli zarządu i rady nadzorczej banku w zakresie strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz uszczegółowienie wytycznych dotyczących obowiązków organów banków w zakresie zasad ustalania polityk i procedur zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • podkreślenie konieczności posiadania przez bank struktury, procesów i zasobów odpowiednich do skali i złożoności prowadzonej działalności
  • wskazanie na konieczność zdefiniowania działań przeciwdziałających ryzyku, które są podejmowane w zależności od zdefiniowanego poziomu ryzyka operacyjnego 
  • KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r.

 

2. Komisja jednogłośnie wydała Rekomendację D dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

 

Nowelizacja przyczyni się do poprawy jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT w bankach, jak również pozwoli na usprawnienie nadzoru nad tymi obszarami. Zmiana jest uzasadniona za względu na znaczny postęp rozwoju technologii informatycznych, ciągły wzrost zależności banków od wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych oraz ponad dziesięcioletni okres, który upłynął od publikacji dotychczas obowiązującej Rekomendacji D.

KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Tekst znowelizowanej Rekomendacji D

 

3. KNF jednogłośnie nałożyła na Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol – Aqua SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

 

  • czterokrotnym nieprzekazaniu w terminie do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany raportów okresowych
  • trzykrotnym nieprzekazaniu do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany informacji poufnej
  • trzykrotnym nieprzekazaniu w terminie do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany raportów bieżących

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Rekomendacje M i D dla banków oraz 250 tys. zł kary dla Pol - Aqua SA
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie