Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Eurotel SA planuje wypłatę dywidendy za 2011 rok w wysokości 1,50 zł na akcję

Eurotel S.A.

 

Eurotel SA, obsługująca sieć ponad 300 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile i Play, planuje wypłatę dywidendy za 2011 rok w wysokości 1,50 zł na akcję. To kolejny rok z rzędu kiedy Spółka dzieli się swoim zyskiem z akcjonariuszami.

 

Zarząd spółki przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję podziału zysku netto osiągniętego w 2011 roku w wysokości 6 155 425,89 zł w ten sposób, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 5 622 382, 50 zł, zaś resztę zysku w kwocie 533 043,39 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

 

Powyższy wniosek oznacza, że dywidenda na każdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk wyniesie 1,50 zł. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na 3.748.255 akcji.

- Rekomendacją do wypłaty dywidendy w wyższej wysokości niż za ubiegły rok jest poprawienie wyniku Eurotel SA za 2011 rok w stosunku do poprzedniego okresu, kontynuacja strategii corocznych wypłat dywidendy oraz stabilna sytuacja Spółki na rynku. Podział zysku proponowanej wysokości oznacza przeznaczenie ponad 90% zysku na dywidendę - mówi Tomasz Basiński, Wiceprezes Zarządu Eurotel SA.

 

Jest to kolejny rok z rzędu, w którym Eurotel SA dzieli się swoim zyskiem z akcjonariuszami. Co więcej, wypłacana dywidenda jest z roku na rok wyższa. Za 2008 rok spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,05 zł; w 2009 r. - 1,20 zł; w 2010 r. - 1,40 zł.

 

Wykres 1.

 

Rok temu, z zysku za 2010 rok, Eurotel SA przeznaczył na dywidendę 5,2 mln zł, czyli 1,40 zł na akcję, a pozostałe 1,72 mln zł na kapitał zapasowy.

Zysk netto Eurotel SA za 2011 rok wzrósł o prawie 10%. Rezultat został osiągnięty głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi spółki zależnej Viamind, obsługującej sieć sprzedaży działającą w ramach operatora PLAY. W tej spółce wynik poprawił się rok do roku o ponad 60%.

 

Tomasz Basiński- Osiągnięte za 2011 rok rezultaty Grupy Eurotel są po raz kolejny lepsze niż w poprzednich latach. W stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost zysku netto w wysokości prawie 10%. Rezultat został osiągnięty głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi w ramach spółki zależnej Viamind, obsługującej sieć sprzedaży działającą w ramach operatora PLAY. W tej spółce wynik poprawił się rok do roku o ponad 60% - komentuje Tomasz Basiński, dodając: Rezultaty Grupy są w rzeczywistości jednak jeszcze lepsze, gdyż w 2010 roku miały miejsce jednorazowe zdarzenia poprawiające uzyskany wtedy wynik, a dodatkowo w 2011 roku odpisano znaczną część wartości posiadanych terminali elektronicznych jako składnika majątku Spółki, zmniejszając uzyskany wynik.

 

Suma aktywów i pasywów Grupy Eurotel zamyka się kwotą 65 834 tys. zł. Na koniec 2011 roku Grupa posiadała środki pieniężne wysokości 8 980 tys. zł, a żadna ze spółek Grupy nie korzystała z finansowania zewnętrznego w postaci kredytu bankowego.

 

Tak więc, pomimo wypłacania prawie całości zysku w formie dywidendy, Eurotel SA może konsekwentnie realizować założoną strategię rozwoju Grupy Eurotel i dywersyfikacji kluczowych źródeł przychodów.

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Spółka dokonała dwóch ważnych inwestycji. W dniu 22 lutego br. dokonała akwizycji w ramach sieci sprzedaży operatora telekomunikacyjnego PLAY (umowa pomiędzy stronami weszła w życie 1 marca). Viamind Sp. z o.o. - spółka zależna od Eurotel SA, kupiła za 1,8 mln zł prawa do prowadzenia działalności w 24 lokalizacjach sieci sprzedaży PLAY - dzięki temu Viamind stał się wiodącym dilerem w ramach operatora PLAY, zarządzając siecią 110 punktów sprzedaży PLAY.

 

Wcześniej, na przełomie listopada i grudnia br., Eurotel SA nabył 33 proc. udziałów w spółce MEDIA System, działającej w segmencie telesprzedaży ("call-center"), co dla Grupy oznacza wejście w nowy obszar działalności i w perspektywie 2 lat także ma znacząco wpłynąć na dywersyfikację przychodów Grupy .

 

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 6 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Posiada znaczącą pozycję na rynku telekomunikacyjnym obsługując łącznie około 300 salonów sprzedaży w tym T-Mobile (ok. 200 punktów) i PLAY (ponad 110 punktów) oraz sieć Telewizji "n" z 40 punktami. Sieć sprzedaży tworzona jest w oparciu o własne placówki jak i partnerów handlowych na podstawie podpisywanych z nimi umów dealerskich. Eurotel SA buduje również sieć punktów franczyzowych w oparciu o współpracę bezpośrednio z operatorami. Jest również jednym z dystrybutorów produktów pre-paid takich jak "Tak-Tak T-Mobile" oraz "Heyah". Kilka lat temu znalazła się w gronie firm wprowadzających markę "Heyah" na rynek, współuczestnicząc w jej spektakularnym sukcesie. Eurotel był jedną z pierwszych firm wprowadzających technologię GSM w Polsce, rozpoczynając 16 września 1996 roku nowy etap w telekomunikacji. Spółka posiada ponadto sieć ok. 400 terminali (w punktach sprzedaży prasy i sklepach) umożliwiających uzupełnianie stanu kont telefonów komórkowych, realizację płatności za rachunki oraz operacje kartami płatniczymi. Do obsługi rynku biznesowego posiada łącznie ponad 150 Autoryzowanych Doradców Biznesowych, potrafiących znaleźć rozwiązanie w oparciu o technologię mobilną praktycznie dla każdego klienta. Spółka jest również autoryzowanym przedstawicielem ITI Neovision, operatora telewizji "n", dystrybuując usługi tej platformy w sieci punktów sprzedaży niezależnej od innych operatorów telekomunikacyjnych.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Eurotel SA planuje wypłatę dywidendy za 2011 rok w wysokości 1,50 zł na akcję