Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z ZWZA PGE S.A.

Szanowni Państwo,

 

W dniu  23 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych reprezentowane przez Pana Rafała Irzyńskiego wzięło udział w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE SA. Do najważniejszych uchwał poddanych pod obrady i głosowania należały:

 

  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
  • Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

 

Wszystkie uchwały zostały podjęte, a Stowarzyszenie głosowało za ich przyjęciem.

W trakcie obrad przedstawiciel SII zadał kilka pytań zarządowi dotyczących zarówno rozwoju, sytuacji finansowej spółki, jak i jej komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Odpowiedzi były krótkie, ale konkretne. Prezes zarządu pan Tomasz Zadroga zapewnił, że mimo kapitałochłonnych inwestycji spółka zamierza wypłacać dywidendę na poziomie 40-50% osiąganych zysków netto. Wykluczył możliwość nowej emisji akcji (prócz emisji skierowanej do pracowników spółek z grupy PGE SA w ramach procesów konsolidacyjnych) i zaznaczył, że spółka będzie pozyskiwać kapitał dłużny. Na pytanie dotyczące zamknięcia transakcji zbycia pakietu akcji Polkomtela do końca 2010 roku Prezes odpowiedział, że zespół nad tym pracuje, nie podając w tym przypadku dodatkowych szczegółów.

 

Przedstawiciel SII podniósł podczas obrad także kwestię słabej komunikacji spółki z inwestorami indywidualnymi w trakcie oferty publicznej. W tym miejscu warto przypomnieć, że do SII wpłynęło wiele negatywnych sygnałów w tym zakresie. Reprezentant SII zapytał  również o przyszłą politykę relacji z inwestorami indywidualnymi. Zarząd stwierdził, że jeśli nie wszytsko było realizowane tak jak należy, to będzie się starał poprawić i zachęcał do kontaktu z działem relacji inwestorskich. Z kolei kwestie pominięcia inwestorów indywidualnych w spotkaniach bezpośrednich przed ofertą publiczną, Zarząd uzasadnił tym, że zabrakło na to czasu. Po zamknięciu obrad Przedstawiciel SII otrzymał zapewnienie od pana Wojciecha Topolnickiego (wiceprezesa zarządu ds. rozwoju i finansów), iż w razie potrzeby jest w gotowości spotkać się z przedstawicielami SII w tej sprawie. Również kierownik działu relacji inwestorskich (pan Przemysław Wasilewski) zapraszał do kontaktu z jego działem, jak również zachęcał do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych wraz z publikacją raportów kwartalnych i przypomniał, że są one transmitowane na żywo za pośrednictwem strony internetowej spółki (www.pgesa.pl).

 

Rafał Irzyński

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie