Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

FON SA - SII złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy o złożeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego oraz dwóch poprzednich prezesów zarządu Spółki FON S.A., a także osoby reprezentujące doradcę finansowego, prawnego i dom maklerski, które uczestniczyły w pracach nad prospektem emisyjnym w związku z planowaną emisją akcji serii F Spółki FON S.A.

 

Przypominamy, że w związku z nieprzygotowaniem prospektu emisyjnego jednostkowe prawa poboru akcji serii F zostały wyrejestrowane z rachunków inwestycyjnych, narażając tym samym akcjonariuszy Spółki na poważne straty.

 

Zawiadomieniem do prokuratury objęte zostały wszystkie osoby, które co do zasady odpowiadają lub mogą odpowiadać za poszczególne fragmenty prospektu emisyjnego. Projekt prospektu nie został nigdy opublikowany, a tym samym nie jest możliwe, aby w chwili obecnej stwierdzić, która jego część wzbudziła wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego, a tym samym – kto szczególnie ponosi odpowiedzialność za niedojście emisji do skutku.

 

Zawiadomienie złożone zostało przez Stowarzyszenie w imieniu 34 inwestorów, którzy ponieśli łączną stratę (licząc po wartości teoretycznej prawa poboru) przekraczającą 4 mln zł. Dokumenty przesłane zostały do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w drugiej połowie lipca, jednak informacja o zawiadomieniu nie została upubliczniona, gdyż mogło to zaszkodzić prowadzonym wówczas rozmowom o współpracy pomiędzy FON S.A. oraz Lemna International Inc.

 

Osoby wymienione w zawiadomieniu podejrzewane są o popełnienie przestępstwa:

 

a) z art. 100 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej

 

  • 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych albo inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym [...], podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
  • 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

b) z art. 311 Kodeksu karnego

 

  • Kto, w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majątkowym oferenta, mające istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.

 

Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel: (071) 332-95-66

 

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie