Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

FON SA - lista pytań do Zarządu

Szanowni Państwo,

w dniu 13 października Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Prezesa Zarządu Spółki FON S.A. listę pytań dotyczących współpracy pomiędzy FON S.A. i amerykańską spółką Lemna International Inc. O rozpoczęciu współpracy nad projektami ekologicznymi Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.

Jest to kolejna próba uzyskania od FON S.A. wyjaśnień dotyczących zapowiadanej współpracy z Lemna International Inc. Prezes Zarządu FON S.A. uchylił się od odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednim piśmie datowanym na 9 lipca 2009 r.

Przy pierwszej próbie uzyskania wyjaśnień pytania przekazane zostały w trybie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Opierając się na stanowisku doktryny Prezes Zarządu FON S.A. uchylił się wówczas od udzielenia odpowiedzi argumentując, że czynność taka stoi w sprzeczności z obowiązkami informacyjnymi spółki publicznej, gdyż sam przepis art. 428 § 4 zasadniczo nie dotyczy spółek publicznych.

W związku z powyższym należy wskazać, iż Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2009 nr 13 poz. 69) wprowadziła do art. 428 następujące zmiany:

i) § 4 otrzymał brzmienie: „Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi”,

ii) dodany został § 6 w brzmieniu: „W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu § 2.

Dodatkowo należy zauważyć, iż Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zmianie uległa treść § 38 ust. 1 wskazanego rozporządzenia. Tym samym obowiązkowi informacyjnemu podlegają również informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych.

Tym samym zarówno Ustawodawca jak i Minister Finansów wyrazili stanowisko, że udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane poza walnym zgromadzeniem nie stoi w sprzeczności z obowiązkami informacyjnymi spółki publicznej, przez co dotychczasowe stanowisko doktryny, na które powoływał się Prezes Zarządu FON S.A., staje się bezpodstawne w wyniku zmiany stanu prawnego.

Podkreślamy po raz kolejny, że naszym zdaniem uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania jest niezbędne do prawidłowej i rzetelnej oceny wpływu współpracy z Lemna International Inc. na sytuację finansową Spółki oraz jej perspektywy rozwoju.

Kompletna lista pytań do Prezesa Zarządu FON S.A. została opublikowana we wcześniejszym komunikacie, z którym można zapoznać się tutaj.


Czekamy na Państwa komentarze i opinie.

 

Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail:
pwielgus@sii.org.pl
tel:  (071) 332-95-66


 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Logo SII