Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

FON SA - lista pytań do Zarządu

Szanowni Państwo,

w dniu 13 października Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Prezesa Zarządu Spółki FON S.A. listę pytań dotyczących współpracy pomiędzy FON S.A. i amerykańską spółką Lemna International Inc. O rozpoczęciu współpracy nad projektami ekologicznymi Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.

Jest to kolejna próba uzyskania od FON S.A. wyjaśnień dotyczących zapowiadanej współpracy z Lemna International Inc. Prezes Zarządu FON S.A. uchylił się od odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednim piśmie datowanym na 9 lipca 2009 r.

Przy pierwszej próbie uzyskania wyjaśnień pytania przekazane zostały w trybie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Opierając się na stanowisku doktryny Prezes Zarządu FON S.A. uchylił się wówczas od udzielenia odpowiedzi argumentując, że czynność taka stoi w sprzeczności z obowiązkami informacyjnymi spółki publicznej, gdyż sam przepis art. 428 § 4 zasadniczo nie dotyczy spółek publicznych.

W związku z powyższym należy wskazać, iż Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2009 nr 13 poz. 69) wprowadziła do art. 428 następujące zmiany:

i) § 4 otrzymał brzmienie: „Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi”,

ii) dodany został § 6 w brzmieniu: „W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu § 2.

Dodatkowo należy zauważyć, iż Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zmianie uległa treść § 38 ust. 1 wskazanego rozporządzenia. Tym samym obowiązkowi informacyjnemu podlegają również informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych.

Tym samym zarówno Ustawodawca jak i Minister Finansów wyrazili stanowisko, że udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane poza walnym zgromadzeniem nie stoi w sprzeczności z obowiązkami informacyjnymi spółki publicznej, przez co dotychczasowe stanowisko doktryny, na które powoływał się Prezes Zarządu FON S.A., staje się bezpodstawne w wyniku zmiany stanu prawnego.

Podkreślamy po raz kolejny, że naszym zdaniem uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania jest niezbędne do prawidłowej i rzetelnej oceny wpływu współpracy z Lemna International Inc. na sytuację finansową Spółki oraz jej perspektywy rozwoju.

Kompletna lista pytań do Prezesa Zarządu FON S.A. została opublikowana we wcześniejszym komunikacie, z którym można zapoznać się tutaj.


Czekamy na Państwa komentarze i opinie.

 

Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail:
pwielgus@sii.org.pl
tel:  (071) 332-95-66


 

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie