Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Akcje PKO BP podczas jednej sesji 2 października zostaną usunięte z WIG-u 20

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 roku

W związku z uchwałą nr 39/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z prawem poboru akcji przysługującym dotychczasowym akcjonariuszom, oraz uchwałą nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. z dnia 31 sierpnia 2009 r., ustalającą dzień prawa poboru na dzień 6 października 2009 r., Zarząd Giełdy informuje, że niezwłocznie po przekazaniu w dniu 1 października 2009 r. przez emitenta do publicznej wiadomości informacji o cenie emisyjnej oraz ostatecznej liczbie akcji nowej emisji, zostaną wykonane przez GPW następujące czynności:


1. W zakresie zleceń maklerskich - po sesji w dniu w dniu 1 października 2009 r. zostaną unieważnione zlecenia maklerskie dotyczące akcji PKO BP S.A.,


2. Jeżeli cena emisyjna akcji nowej emisji będzie niższa od ceny rynkowej (kursu zamknięcia na sesji w dniu 1 października 2009 r.) akcji PKO BP SA:


a) w zakresie kursu odniesienia dla akcji PKO BP SA na dzień 2 października - kurs odniesienia na sesję giełdową w dniu 2 października 2009 r. zostanie wyliczony w ten sposób, że kurs zamknięcia z dnia 1 października 2009 r. zostanie skorygowany o teoretyczną wartość prawa poboru, obliczoną zgodnie z Oddziałem 8 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego;


b) w zakresie indeksów giełdowych - Giełda dokona przeliczenia współczynników korekcji indeksów dochodowych (WIG, WIG-PL i WIG-banki) oraz skoryguje listę uczestników indeksu WIG20 w ten sposób, że spółka PKO BP SA zostanie usunięta z indeksu WIG20 na czas pierwszej sesji giełdowej, podczas której notowane będą akcje spółki bez prawa poboru, tj. na dzień 2 października 2009 r.;


c) w zakresie kontraktów terminowych na akcje PKO BP SA (serie FPKOZ09, FPKOH10, FPKOM10):


i. zlecenia maklerskie zostaną unieważnione,
ii. począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 października 2009 r. dla wszystkich serii kontraktów terminowych wystawionych na akcje spółki PKO BP S.A. zmianie ulegnie liczba akcji przypadająca na jeden kontakt terminowy, która aktualnie wynosi 100 akcji,
iii. kursy odniesienia na sesję giełdową w dniu 2 października 2009 r. zostaną wyliczone w ten sposób, że ostatnie dzienne kursy rozliczeniowe dla danej serii kontraktów (a w przypadku ich braku, kursy teoretyczne) zostaną skorygowane o teoretyczną wartość prawa poboru.


W/w zmiany parametrów kontaktów terminowych na akcje zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II, §17b Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.
Emisja nowych akcji z prawem poboru przez spółkę będącą uczestnikiem indeksu giełdowego stanowiącego instrument bazowy dla instrumentów pochodnych nie skutkuje żadnymi operacjami na tych indeksowych instrumentach pochodnych. W związku z emisją nowych akcji z prawem poboru przez spółkę PKO BP S.A. jako uczestnika indeksu WIG20, Giełda nie podejmie żadnych działań w odniesieniu do kontraktów terminowych na WIG20, opcji na WIG20 oraz jednostek indeksowych na WIG20.

Żródło:
www.gpw.pl

 

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie