Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Amica Wronki S.A. - relacja z ZWZ spółki

W dniu 28 maja 2009 r. wzięliśmy udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Amica Wronki S.A.

 

Celem udziału przedstawiciela Stowarzyszenie było zapoznanie się ze szczegółami zawieranych przez spółkę instrumentów pochodnych oraz ich wpływu na obecne i przyszłe wyniki finansowe, a także doprecyzowanie informacji związanych ze sprzedażą klubu KKS Lech Poznań S.A.

 

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia były następujące punkty:
 

  1. ­zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2008, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 spółki Amica Wronki S.A. oraz Grupy Kapitałowej,
  2. udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej,
  3. podział zysku bilansowego za rok obrotowy 2008,
  4. zmiana w składzie kolegialnym Zarządu spółki,
  5. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

 

Przed przystąpieniem do głosownia nad poszczególnymi punktami porządku obrad Prezes Jacek Rutkowski zwięźle przedstawił wyniki finansowe spółki oraz omówił najważniejsze czynniki wpływające na ich poziom. Prezes zwrócił uwagę przede wszystkim na dwa aspekty, tj., załamanie popytu ze strony rynków wschodnich (Rosja, Ukraina) oraz wpływ zawieranych przez spółkę kontraktów terminowych mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym. Zgodnie z zapewnieniami Prezesa stosowane przez spółkę strategie zabezpieczające były częściowo podyktowane wymaganiami instytucji finansowych, kredytujących działalność spółki, które zwracały uwagę na istotne ryzyko walutowe związane z działalnością eksportową. Prezes Rutkowski wyjaśnił również, iż Amica jest wciąż stroną walutowych kontraktów terminowych zapadających w 2009 oraz 2010 r., a czynnik ten ze względu na zmienność i nieprzewidywalność kursów walutowych może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe. Należy również podkreślić, że spółka nie stosowała w celu zabezpieczenia opcji. Słusznym wydaje się stwierdzenie, iż posiadane przez spółkę instrumenty pochodne nie miały charakteru spekulacyjnego. Przemawia za tym zarówno ich rodzaj jak i nominał w stosunku do łącznej wartości sprzedaży eksportowej.

 

Jeżeli chodzi o drugi powód naszej obecności na WZA, czyli sprzedaż klubu KKS Lech Poznań S.A., to tutaj również otrzymaliśmy satysfakcjonujące wyjaśnienia. Zgodnie z nimi Amica Wronki S.A., poszukiwała innych niż Invesco Sp. z o.o. (podmiotu kontrolowanego przez Prezesa Jacka Rutkowskiego) podmiotów, które byłyby zainteresowane nabyciem klubu. Niestety z uwagi na brak konkretnych, satysfakcjonujących ofert do żadnych wiążących ustaleń nie doszło. Jeżeli chodzi o ewentualną wartość transakcji to była ona niższa od wartości uzyskanej w wyniku sprzedaży klubu na rzecz Invesco Sp. z o.o. Presja instytucji finansowych oraz krótki termin spowodowały, że poszukiwanie chętnych do nabycia klubu prowadzone były samodzielnie przez Spółkę, a na zakup klubu ostatecznie zdecydował się, pośrednio Prezes Rutkowski.

Prezes podtrzymał również deklarację udostępnienia Stowarzyszeniu sporządzonej na potrzeby transakcji wyceny klubu KKS Lech Poznań S.A.


Na walnym zgromadzeniu reprezentowanych było 6.026.022 głosów. Wszystkie uchwały zostały przyjęte.


Osoba kontaktowa
Piotr Pochmara

Specjalista ds. Interwencji Prawnych i Analiz

e-mail: ppochmara@sii.org.pl

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Logo SII