Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

FON SA - pytania do Zarządu Spółki

Szanowni Państwo,

 

 

w dniu 23 marca 2009 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, jako akcjonariusz Spółki FON S.A., zwróciło się do jej Zarządu z prośbą o udzielenie odpowiedzi, w formie raportu bieżącego, na pytania dotyczące projektów uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 27 marca 2009 r.


 

Z satysfakcją odbieramy zamieszczenie w porządku obrad uchwał anulujących uchwały, których uchylenie jest przedmiotem pozwu złożonego przez SII w dniu 22 stycznia 2009 r. Niezrozumiałe jest natomiast, dlaczego takie same uchwały zostaną ponownie poddane pod głosowanie na walnym w dniu 27 marca.

 

Jednocześnie podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko, iż informacja o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Powyższa uwaga została przekazana do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Poniżej znajduje się kompletna lista pytań przekazana Zarządowi Spółki (nie wyczerpuje ona wszystkich wątpliwości SII odnośnie zaproponowanych projektów uchwał):


 


  1. Jaki jest rzeczywisty cel podjęcia uchwały anulującej uchwały nr 26/2008 (w sprawie scalenia akcji), 27/2008  (w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki) i 28/2008 (w sprawie scalenia akcji) nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 r. na godzinę 11:00, jeżeli na walnym w dniu 27 marca planowane jest podjęcie uchwał przywracających uchylany stan rzeczy?
  2. Czy powodem anulowania uchwały nr 26/2008 (w sprawie scalenia akcji) jest fakt, że jej uchylenie jest przedmiotem pozwu złożonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych?
  3. Jaki jest rzeczywisty cel podjęcia uchwały anulującej uchwały nr 5/2008 (w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki) i 6/2008 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H) nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 roku na godzinę 14:00, jeżeli na walnym w dniu 27 marca planowane jest podjęcie uchwał przywracających uchylany stan rzeczy?
  4. Czy powodem anulowania uchwały nr 5/2008 (w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki) i 6/2008 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H) jest fakt, że ich uchylenie jest przedmiotem pozwu złożonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych?
  5. Jaki jest rzeczywisty cel podjęcia uchwały nr 9/2009 w sprawie scalenia akcji Spółki? Argumentacja przedstawiona w projekcie uchwały wydaje się być nieracjonalna w kontekście kolejnej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, oraz stoi w sprzeczności z anulowaniem dotychczasowej uchwały o scaleniu akcji Spółki.
  6. Dlaczego Zarząd Spółki nalega na otrzymanie od walnego zgromadzenia upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego? Dlaczego podwyższenie kapitału zakładowego nie może każdorazowo uzyskać (bądź nie) akceptacji walnego zgromadzenia?
  7. Czy zasadne jest, aby akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogły być obejmowane również za wkłady niepieniężne, zamiast wyłącznie za wkłady pieniężne?
  8. Jaki jest rzeczywisty cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki? Cel podany w projekcie uchwały, tj. urealnienie wartości nominalnej akcji do wartości majątku Spółki, nie znajduje  uzasadnienia w wymogach stawianych spółkom publicznym notowanym na rynku regulowanym.
  9. Na jaki cel przeznaczone zostaną środki uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H?
  10. Czy na chwilę obecną, w kontekście stwierdzenia o treści „Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom i zaaprobowanym przez Radę Nadzorczą nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych akcjonariuszy”, zawartego w uzasadnieniu pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, Zarząd spółki potrafi wskazać lub przypuszcza, kto obejmie akcje serii H?

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.


Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus

Specjalista ds. Interwencji i Analiz

e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel:  (071) 332-95-66 


 

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie