Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zapraszamy na konferencję: "Toksyczne opcje i CIRS-y - drogi wyjścia z kryzysu"

Program konferencji:

 

1. Wpływ opcji walutowych na finanse polskich przedsiebiorstw – raport


2. Opcje walutowe – zabezpieczenie czy spekulacja
 • Cel zarządzania ryzykiem walutowym
  - Awersja do ryzyka
  - Koncentracja na działalności podstawowej
  - Ekspozycja
 • Strategia zarządzania ryzykiem
  - Hedging czy spekulacja?
  - Hedging naturalny a strategie złożone z instrumentów pochodnych
  - Profil ryzyka a profil wypłaty instrumentów zabezpieczających
  - Aktywne zarządzanie otwarta pozycja
  - Hedging strategiczny a hedging operacyjny
 • Popularne strategie opcyjne oraz „opcje toksyczne” na tle ekspozycji walutowej
  - Struktury opcyjne o charakterze zabezpieczającym
  - Struktury opcyjne zawierające element spekulacji
 • Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)
 • Proces zarządzania ryzykiem

3. Prawne aspekty wyjscia z opcji – czy warto spierac sie z bankami

 • Przykłady wad występujących w tzw. umowach opcji
 • Prawne możliwości modyfikacji lub zakończenia umów – kwestie zarówno negocjacji z bankami, jak i postępowań sądowych

4. Wycena opcji a wyniki finansowe

 • Wartosc księgowa transakcji pochodnych
 • Metody wyceny opcji walutowych
 • Podstawowe zasady ewidencji opcji walutowych
  - Wycena do wartosci godziwej
  - Wynik z rozliczenia
 • Przywilej zastosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń: możliwości i ograniczenia
  - Zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych
  - Zabezpieczenie wartości godziwej
  - Zabezpieczenie inwestycji netto
 • Zakres ujawnień dotyczących instrumentów pochodnych

5. Finansowe opcje wyjścia z opcji – rolować, zamykać czy zamieniać

 • Geneza problemu – korzystanie z egzotycznych opcji barierowych, brak ochrony przed gwałtownym spadkiem kursów walut
 • Geneza problemu – praktycznie nieograniczony kredyt udzielany przez banki na finansowanie transakcji terminowych
 • Dwa odmienne cele przy zawieraniu transakcji opcyjnych – cel zabezpieczenia przepływów oraz cel spekulacyjnego zarabiania na umocnieniu PLN
 • Dwie metody zmniejszania ryzyka ujemnej wyceny: metoda „rozwadniania” – bezpieczna oraz metoda „kolejnej spekulacji” – niebezpieczna
 • Opis obydwu metod

6. CIRS na jeny – polska grypa wirusowa

 • CIRS – alternatywa czy pułapka
 • Geneza polskiego problemu przewalutowania kredytu
 • Metody wyjscia z kryzysu

7. Rola PR kryzysowego

 • Kiedy informować o opcjach walutowych?
  - Zobowiązania wynikające z obowiazków informacyjnych spółek giełdowych
  - Czy spółki nie będące Emitentami powinny informować o opcjach?
 • Jak prowadzić komunikację kryzysową?
  - Zespół kryzysowy
  - Procedury komunikacji w kryzysie
  - Wsparcie „liderów opinii"

 

Po konferencji istnieje możliwość uczestnictwa w otwartej debacie poświęconej toksycznym opcjom walutowym z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka i specjalistów. Wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona). Zgłoszenia na debatę: d.szczuka@rp.pl

 

Koszt uczestnictwa:
Cena konferencji: 990 PLN/os.+VAT. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby uczestnicy dostają rabat 10%
Cena obejmuje: prezentacje szkoleniowe i inne materiały przygotowane przez wykładowców, certyfikat uczestnictwa w konferencji, a także lunch i przerwy na kawe. Liczba miejsc ograniczona!
Materiały w wersji elektronicznej zostaną przesłane do uczestników po zakończonej konferencji.

Szczegółowy program oraz zgłoszenia: www.rp.pl/szkolenia
Tryb przyjmowania zgłoszeń na konferencję:

 

W razie pytan prosimy o kontakt: tel. (022) 46 30 069, e-mail: p.kosowska@rp.pl
Zgłoszenia na debatę: e-mail: d.szczuka@rp.pl

 

Pełny plan konferencji dostępny tutaj

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM STOWARZYSZENIA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH
PRZYSLUGUJE 10% RABAT

Zobacz również:

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

Zadaniem nowego podmiotu – Domu Analiz SII – będzie dostarczanie pokrycia analitycznego emitentów, którzy do tej pory nie cieszyli się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie